Gezondheidsadviezen, tips en wenken voor een betere gezondheid en raadgevingen voor welbevinden en welzijn
KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

TEKORTKOMINGEN IN DE GEZONDHEID WAARVOOR EEN BEZOEK AAN DE HUISARTS NIET ALTIJD EVEN NOODZAKELIJK IS

CLICK HERE FOR THE PARENT HOMEPAGE

Mensen die ziek zijn, zullen voor hulp bij de huisarts (of bij een andere medisch specialist) terecht kunnen. Voor mensen die gewond zijn, geldt hetzelfde. In een groot deel van de gevallen is er via die route wel een oplossing te bereiken voor de genoemde problemen. Maar die simpele mogelijkheid is er eigenlijk niet voor mensen die niet zozeer ziek zijn, maar die in verband met een kwaaltje behoefte hebben aan gezondheidsbevorderende wenken en adviezen. Door creatief na te denken, zullen die mensen dan op zeker moment mogelijk wel een (meer of minder) goede oplossing voor hun kwaaltje kunnen blijken te vinden. Door 'outside the box' over een oplossing na te gaan denken, vindt men soms toch een oplossing voor een kwaaltje. Om die zoektocht naar een oplossing voor kwaaltjes te vergemakkelijken, is deze website ontwikkeld.

Ga maar eens met de muiswijzer naar de verschillende links die in onderstaande chunks (tekstfragmenten) rood of groen zijn weergegeven. Of ga naar de alfabetisch gerangschikte lijst van links in het linker frame. En klik daarop met de linker muisknop: u ziet dan de informatie die mogelijk tot oplossing van uw gezondheidsprobleem zou kunnen gaan leiden.

BLESSURES
Al hoe goed sport op zich ook is, het probleem van sportbeoefening is wel de vele verwondigen die er door worden opgelopen.

VAL-ONGEVALLEN
Hoe ouder mensen worden, hoe groter in het algemeen de gevolgen van een eventuele val zullen blijken te zijn.

ANGST OM TE GAAN VALLEN
Op oudere leeftijd zal de angst voor de gevolgen van een val als vanzelf veel groter blijken te zijn, dan op jongere leeftijd het geval is.

GEWRICHTSKAPSEL-BLESSURE
Als er door een van buiten komende invloed een blessure aan een gewrichtskapsel is ontstaan, zal dat het gebruik van dat gewricht lang bemoeilijken.

VERHAASTING
Het door mensen onbedoeld vergroten van de snelheid van lopen, tot deze tot een draf bljkt te zijn overgegaan, is een gevaarlijk verschijnsel.

WHIPLASH
Door het plotselinge en krachtige voor- en achteruit bewegen van het hoofd, ten opzichte van de nek, kan zich later het whiplash-syndroom blijken voor te doen.

HOGE BUITENTEMPERATUREN
Wat zijn de mogelijkheden om met een hoge buitentemperatuur het leven voor ons als mensen toch zo aangenaam mogelijk te maken.

HOGE BINNENTEMPERATUREN
Wat te doen, als bij uitermate zonnig zomerweer de temperatuur binnenshuis onaangenaam hoog wordt?

ANGST OM TE GAAN PLASSEN
Mensen die niet in staat zijn om te gaan plassen als er andere mensen in de buurt zijn, hebben plasangst.

VAAK PLASSEN
Het feit dat men veel te vaak moet gaan plassen kan ook best weleens een lichamelijke oorzaak hebben.

FAECALE INCONTINENTIE
Mensen zijn soms niet in staat om de fecaliën, oftewel de poep, goed op te kunnen houden.

URINE INCONTINENTE MANNEN
Voor die mannen die niet goed de plas kunnen ophouden, doen zich erg vervelende problemen voor.

URINE INCONTINENTE VROUWEN
Voor die vrouwen die niet goed de plas kunnen ophouden, doen zich al eveneens erg vervelende problemen voor.

URINERINGSDRANG
Onder bepaalde omstandigheden zal men niet alleen te veel maar ook te vaak moeten plassen. De grote vraag is dan natuurlijk hoe dat kan worden verklaard.

OVERACTIEVE BLAAS
Wanneer men veel te vaak moet plassen, zou bijvoorbeeld de blaasactiviteit wel eens te groot kunnen zijn.

NIERSTEENPROBLEEM
Door oververzadiging van de urine met kristallen, ontstaan er nierstenen. Als dergelijke nierstenen in de urinewegen vast komen te zitten, zal dat erge pijn veroorzaken.

FLAUWVALLEN
Wanneer mensen plotseling flauwvallen, zouden daar een aantal zeer uiteenlopende oorzaken voor kunnen worden aangewezen.

BRAIN FOG
Mensen die in een bepaalde levensperiode niet in staat zijn om helder te denken, zijn mogelijk onderhevig aan een verschijnsel dat als hersenmist bekend staat.

VERDOOFD GEVOEL IN HET HOOFD
Het is een merkwaardig vaag en een verdoofd gevoel in het hoofd. En het kan zelfs tot een plotselinge flauwte en bewustzijnsverlies leiden.

PLOTSELINGE VERWARDHEID
Heeft men ineens een gevoel van geestelijke verwardheid, dan ondervindt men allicht de gevolgen van een acuut delirium.

VERGEETACHTIGHEID
Zolang mensen slechts vergeetachtig zijn, maar duidelijk geen geheugenverlies hebben, kunnen die mensen zich nog goed redden.

TROMBOSE
Bij de aandoening die trombose wordt genoemd, is er een stolsel gevormd op een plaats waar dat niet hoorde te gebeuren.

HIGH DOOR EEN MEDICIJN
Door het gebruik van een anti-allergiemedicijn kan men in een geestestoestand terecht komen, die vaak als 'high' wordt omschreven.

ACUTE HYPERVENTILATIE
Als men plotsklaps erg intens en/of erg frequent gaat ademhalen, zal dat leiden tot een angstaanjagende vertoning van onwel zijn.

CHRONISCHE HYPERVENTILATIE
Als u de gewoonte heeft om te diep en te snel achterelkaar te ademhalen, is er bij u sprake van chronische hyperventilatie.

ACUTE NEUSVERSTOPPING
Het probleem van een onverhoeds verstopte neus, wordt door het lichaam zelf bestreden door de bloedtoevoer naar de neus te verhogen.

CHRONISCHE NEUSVERSTOPPING
Tegen een een neus die voortdurend is verstopt, is in bepaalde gevallen door verhitting van het inwendige neusslijmvlies wel degelijk iets te doen.

HET VASTHOUDEN VAN DE ADEM
Als kinderen gedurende een korte periode de adem vasthouden, kunnen ze bewusteloos neervallen.

HEESHEID
Er zijn veel verschillende oorzaken die tot heesheidsklachten kunnen gaan leiden. Men zal hieraan niet al te lichtvoetig voorbij moeten gaan.

EEN PIEPENDE ADEMHALING
Wanneer mensen bij het ademhalen een piepend geluid produceren, wijst dat op een verstopping in de luchtwegen.

ASTMA DOOR LICHAMELIJKE INSPANNING
Door sport en/of lichamelijke inspanning zullen vooral jonge kinderen met inspanningsastma te maken kunnen gaan krijgen.

ATLASCORRECTIE
In het geval dat de stand van de bovenste wervel verkeerd is, zoals zo vaak voorkomt, kan men allerlei moeilijk te duiden kwalen ervaren.

GEWRICHTSSLIJTAGE
De zo pijnlijk aandoende slijtage van de gewrichten in het lichaam, wordt ook wel artrose genoemd.

GEWRICHTSONTSTEKING
De aandoening artritis, waarbij er zich stijfheid en pijn aan de gewrichten voordoet, heeft te maken met een ontsteking aan de gewrichten.

SLIJMBEURSONTSTEKING
Wordt men een drukkende en zeurende pijn in een gewricht gewaar, dan heeft men mogelijk last van een slijmbeursontsteking.

VUILTJE IN HET OOG
Mocht blijken dat er een vuiltje in één van de ogen terecht is gekomen, dan is er heel vaak geen vuiltje aan de lucht.

ANDERE OOGPROBLEMEN
Door de ogen een tijdlang te gaan palmeren, kunt u mogelijk verbetering bereiken in het geval van slechte, of vermoeide ogen.

OORPROBLEMEN
Een aantal geheel verschillende problemen met de oren kunnen op zeker moment het leven van mensen flink lastig maken.

OORSMEER
Omdat oorsmeer is bedoeld voor bescherming van de gehoorgang, hoeft men het in principe niet te verwijderen.

HOOFDPIJN
Als u hoofdpijn heeft, zult u ongetwijfeld de oorzaak van uw hoofdpijn willen weten.

MIGRAINE
Heeft u regelmatig eens één of enkele dagen zware hoofdpijn, dan heeft u misschien migraine.

OCHTENDHOOFDPIJN
Als uw hoofdpijn zich met name in de ochtend voordoet en als deze direct na het ontwaken ook al in lichte mate aanwezig was, zou het weleens om ochtendhoofdpijn kunnen gaan.

WEEKENDHOOFDPIJN
Als de hoofdpijn waarmee u sukkelt, zich slechts op uw vrije dagen manifesteert, zou het weleens om weekendhoofdpijn kunnen gaan.

SPANNINGSHOOFDPIJN
Als uw hoofdpijn te maken zou kunnen hebben met het gegeven dat u spreekwoordelijk veel aan uw hoofd heeft gehad, zou u wel eens spanningshoofdpijn kunnen hebben.

SPORTERSHOOFDPIJN
Als uw hoofdpijn zich vaak voordoet op de dag nadat men hard heeft gesport, zou dat wel eens sportershoofdpijn kunnen zijn.

MIGRAINE-ACHTIGE HOOFDPIJN
Hoofdpijn die ernstig genoeg is om aan migraine te doen denken, zou weleens te maken kunnen hebben met een tekort aan het zwangerschapshormoon Progesteron.

HOOFDPIJN DOOR VETSJIN
Mononatriumglutamaat is een voedseladditief waardoor men een flink aantal nare gezondheidseffecten, (zoals hoofdpijn) bij zichzelf gewaar kan worden.

HOOFDPIJN DOOR CAFEÏNEVERSLAVING
Mocht men een vrij zware vorm van gewone hoofdpijn hebben gekregen, dan zou dit weleens hoofdpijn vanwege cafeïneverslaving kunnen zijn.

KRACHTVERLIES IN DE ARM
Een doof gevoel; krachtverlies; prikkelingen en tintelingen, door een zuurstoftekort in de borstholte onder de schouder.

FREEZING
Ondermeer bij de ziekte van Parkinson kan een schijnbare 'verstijving' van de beenspieren worden waargenomen, die freezing of gait wordt genoemd.

STIJVE SCHOUDER
De aandoening die algemeen bekend staat als 'frozen shoulder', gaat gepaard met een vreemde stijfheid in een schouder, die met name tijdens de slaap ook nog pijnlijk is.

STIJVE NEK
Een bepaalde vorm van stijfheid in de nek is vrij gemakkelijk te verhelpen door het manipuleren van enkele wervels.

VERKEERDE NEKHOUDING
Een pijnlijk en vermoeid gevoel in de nek, wat ook met een duidelijk gevoel van stijfheid in de nek gepaard gaat, kan te maken hebben met een verkeerde positie van het hoofd.

DRAAIDUIZELIGHEID
Een vervelend probleem bij het staan en lopen, wat met draaiduizeligheid heeft te maken, kan gemakkelijk door de patiënt zelf worden verholpen.

EVENWICHTSORGAAN RESETTEN
Door het doen van bepaalde lichamelijke oefeningen, kan men het functioneren van het evenwichtsorgaan weer opnieuw gaan instellen.

ARMZENUW PIJNLIJK
Een zeurende inwendige pijn aan de achterkant van de onderarm wijst op het vóórkomen van een geïrriteerde ellepijpzenuw.

ZENUWPIJN
De vervelende gewaarwording van zenuwpijn heeft vreemd genoeg veel weg van de gewaarwording van (sommige) vormen van hoofdpijn.

ZENUWSCHADE
Bij diabetes mellitus en bij andere vrij ernstige ziekten waarmee sommige mensen geconfronteerd zijn geraakt, kan er zich schade aan de zenuwen in het lichaam manifesteren.

NEUROPATHIE
De kwaal die rondom als neuropathie bekend staat, wordt ook wel 'zenuwschade' genoemd. Beide benamingen kunnen hier als ingang voor het zoeken naar informatie worden gebruikt.

MULTIPLE SCLEROSE
Als de signalen die door de zenuwbanen heen worden verstuurd, niet meer op de juiste plek aankomen, ontstaat er 'kortsluiting' in het lichaam.

INSLAAPPROBLEMEN
Mensen die op zeker moment grote moeite hebben met inslapen, kunnen op dat moment het allerbest maar gaan stoppen met hun poging om in slaap te gaan vallen.

DOORSLAAPPROBLEMEN
Wanneer men om de een of andere reden in de vroege ochtend met doorslaapproblemen te maken heeft, is daar doorgaans wel het een en ander aan te doen.

MATRASCONFORMITEIT
Een matras met optimale ondersteuning zorgt ervoor dat tijdens de nacht de natuurlijke vorm van de wervelkolom blijft gehandhaafd.

SLAAPWIJZER
Iedereen verstaat allicht wel de kunst te kunnen slapen, maar lang niet iedereen verstaat de kunst om goed te kunnen slapen. Met de slaapwijzer valt daar iets aan te doen.

SLAAPTEKORT
Als men, door ondermeer stress, een langdurig gebrek aan slaap heeft opgelopen, zal men veel vatbaarder zijn voor verkoudheid en voor allerlei andere ongesteldheden.

SNURKEN
Mensen die snurken hebben een probleem wat niet zonder kunstmatige hulpmiddelen oplosbaar lijkt te zijn. Toch is er een goede mogelijkheid om soms iets aan dat probleem te doen.

ADEMHALINGSHINDER
Als er zich bij iedere ademteug een hinderlijk geluid voordoet, die de persoon in kwestie nog het allermeeste stoort, is er geen sprake van snurken.

KEELONTSTEKING
De kwaal die simpelweg bekend staat als keelontsteking, is in de meeste gevallen kortdurend van aard, maar ze kan ook weleens een chronisch karakter krijgen.

ANGINA FAUCIUM
Angina van de keel doet zich voor als een benauwend, of een beklemmend gevoel in het gebied van de keel van mensen.

ANGINA PECTORIS
Angina van de hartspier doet zich voor als een drukkende en verstikkende pijn in het borstgebied van mensen.

HARTOVERSLAGEN
Iets wat veel weg heeft van de beleving van een hartstilstand, is in feite soms veel onschuldiger dan het zich voordoet.

BIJHOLTES MASSEREN
Neusbijholteontsteking en voorhoofdsholteontsteking kan men verlichten door het masseren van de betreffende holtes in de voorkant van het hoofd.

PARACETAMOL ALS HOOFDPIJNVEROORZAKER
Veelvuldig gebruik van paracetamol leidt tot hoofdpijn, is onder medici de breedgedragen gedachte.

OBSTIPATIE
Als er sprake is van een verstopping in de darmen moet men in eerste instantie meer water gaan drinken; meer vezelrijke producten gaan eten en meer gaan bewegen.

DIARREE
Wanneer men niet slechts slappe ontlasting , maar zelfs overduidelijk diarree heeft, heeft men duidelijk een ernstige stofwisselingsstoornis.

LAXERENDE MIDDELEN
Als men teveel moeite heeft met de normale gedeeltelijke darmlediging, die toch op zijn minst om de paar dagen zal moeten plaatsvinden, heeft men behoefte aan laxantia.

PRIKKELBARE, OF SPASTISCHE DARM
Sommige termen die duiden op een gestoorde werking van de dikke darm, zijn al even moeilijk te bevatten als de kwaal waarop zij duiden.

BLINDEDARMONTSTEKING
Een juistere naam voor een blindedarmontsteking is appendicitis, omdat de pijn in de appendix van de blindedarm vóórkomt.

WARM WATER DRINKEN
'In hoeverre zou het drinken van warm water mijn gezondheid ten goede kunnen komen?', vragen mensen zich soms af.

INWENDIGE BINDWEEFSELSTRUCTUREN
Een flink aantal vage gezondheidsproblemen en/of vruchtbaarheidsproblemen vindt zijn oorzaak in de aanwezigheid in de buikholte van bepaalde bindweefselstructuren.

KINDERLOOSHEID
Voor een vrouw en haar man die ongewild kinderloos blijven, wordt dat feit soms als een groot probleem ervaren. Soms is het echter wel mogelijk daar een oplossing voor te vinden.

VERKOUDHEID (ACUTE)
Mensen die verkouden zijn, zullen zich wel een tijdlang erg naar voelen, maar van een echte ziekte zal dan toch in feite geen sprake zijn.

VERKOUDHEID (CHRONISCHE)
In grote tegenstelling tot acute verkoudheid is chronische verkoudheid een meer volhardende vorm van verkoudheid.

KOORTS
De punten waaraan men bij koorts met name aandacht zou moeten gaan schenken bij zowel zichzelf als wel bij andere mensen.

KOORTS BIJ JONGE KINDEREN
Als jonge kinderen koorts hebben, zal men als ouder en/of verzorger van dat kind wel moeten weten hoe men daarop moet reageren. Klik daarvoor maar eens op deze link.

RILLINGEN ZONDER KOORTS
Het merkwaardige verschijnsel dat men kan gaan rillen, zonder dat men koorts heeft, kan veel verschillende oorzaken hebben.

LICHAAMSTEMPERATUUR
Ondanks een wisselende omgevingstemperatuur blijft de kerntemperatuur van het menselijk lichaam in hoge mate constant.

LICHT IN HET HOOFD
Wanneer men een vreemd gevoel ervaart dat men het beste kan omschrijven met de term: "licht in 't hoofd", kan men voor informatie op de voorgaande link gaan klikken.

MOE DOOR EEN TREINREIS
Hoe komt het toch dat men na een treinreis zo onverklaarbaar moe blijkt te zijn, terwijl men toch in feite in de trein alleen maar heel rustig heeft kunnen zitten?

VERMOEIDHEID
Als u erg vermoeid bent, zonder dat u die vermoeidheid direct kunt verklaren, zult u willen weten hoe dat komt.

VERMOEIENDE REIZEN
Hoe gek het misschien wel klinkt, maar mensen kunnen vreemd vermoeid raken door te reizen in het één of andere voertuig. Dat overkomt net zo goed oude, dan wel jonge mensen.

OVERBELASTE SPIEREN
Wanneer spieren herhaaldelijk worden overbelast, kunnen zich RSI-verschijnselen, in de betreffende lichaamsdelen voordoen.

OVERSTRÉKKEN VAN SPIEREN
Bij het verrekken van spieren, dat wil zeggen: bij het teveel uitrekken van spieren, zullen bepaalde spiervezels kunnen zijn gescheurd.

STIJVE BEENSPIEREN
Mocht u na een stevige wandeling steeds (de dag daarop) erg last blijken te hebben van stijve beenspieren dan kunt u dat met dit trucje proberen te voorkómen.

BEENSPIEREN TRAINEN
Voor het verhogen van de spierkracht in de beenspieren, kan men heel eenvoudig thuis een flink aantal keren de trap op gaan lopen.

AANGESPANNEN SPIEREN
Wanneer bepaalde spieren in je lichaam bij voortduring in een toestand van aanspanning verkeren, zal men wat dat betreft tot ontspanning moeten zien te komen.

VOETENSTEUN
Als men een tijdlang lekker onderuit zit, zal men algauw de neiging hebben om de voeten op een verhoging te leggen. Het feit dat dit vaak verkeerd wordt gedaan, verdient beslist aandacht.

ANTIBIOTICA-RESISTENTIE
Bij de bestrijding van bacteriële besmettingen kan een oplossing voor een algemene resistentie tegen antibiotica, gelegen zijn in het gebruik van bacteriofagen.

AUTO-IMMUUNZIEKTES
Bij auto-immuunziekten is er sprake van een aanval van het afweersysteem op het eigen lichaam. Het hoort zich te richten op de, in het lichaam aanwezige, lichaamsvreemde stoffen.

COELIAKIE
Het eten van voedsel waarin het eiwit 'gluten', uit velerlei verschillende graansoorten vóórkomt, kan bij sommige mensen schade aan de darmen veroorzaken.

TEKEN VERWIJDEREN
Na het ontdekken van een teek op de huid van mensen of dieren, is het van groot belang om zo snel mogelijk tot het verwijderen van die teek over te gaan.

VOOROVER DUIKELEN
Als mensen te maken krijgen met een ongeluk waarbij men voorover duikelt, zal dat in het algemeen vrij ernstige gevolgen voor die mensen hebben.

ACUUT SLECHTE SPIERCOÖRDINATIE
Als men zich ineens te vaak stoot; dingen laat vallen en omstoot, heeft men mogelijk problemen gekregen met de coördinatie van de spieren in zijn lichaam.

PIJN EN VERLIES AAN SPIERKRACHT
Gaandeweg, of vrij acuut, opkomende pijn, stijfheid en krachtverlies in meerdere spieren, kan met een ontstekingsproces in uw lichaam te maken hebben.

PIJN IN VERZWAKTE ARMSPIEREN
Als er naast spierzwakte, ook spierpijn in de armspieren vóórkomt, zou men die pijn kunnen trachten te doen verdwijnen door die spieren even goed te gaan trainen.

SPIERKRACHTVERLIES, MAAR GEEN PIJN
Wanneer de spieren van iemand in korte tijd veel zwakker lijken te zijn geworden, dan is er allicht sprake van krachtverlies door het gebruik van een bepaald medicijn.

INSPANNINGEN
Lichamelijke bezigheden komen de gezondheid; de werkefficiëntie; de werkprestaties; de creativiteit en het welbevinden van mensen ten goede.

TRAPLOPEN ALS VORM VAN LICHAAMSBEWEGING
Wanneer men iedere dag een twintigtal malen opeenvolgend gaat traplopen, komt men vrij gemakkelijk aan een flink deel van de zo noodzakelijke dagelijkse lichaamsbeweging.

PIJN IN DE BORSTSTREEK
Als iemand klaagt over pijn op de borst, moet men dat zeer serieus nemen. Maar de situatie is dan niet altijd zo ernstig als ze klinkt.

ONTSTEKINGSPIJN TUSSEN DE RIBBEN
Wanneer men zich niet lekker voelt door een vage pijn op de borst en door een voortdurende verhoging van de lichaamstemperatuur, heeft men mogelijk een tussenribspierontsteking .

WONDPIJN TUSSEN DE RIBBEN
Als men een scherpe thoraxpijn gewaar wordt, zou dat wel eens met een trauma aan een tussenribspier te maken kunnen hebben, vooral als ook het ademhalen pijnlijk is.

DE MICROBIËLE FLORA IN DE DARMEN
De gezondheid van mensen hangt sterk af van de hoeveelheid van; de variatie in en het evenwicht tussen de bacteriën welke op zeker moment in hun darmen aanwezig zijn.

ADEMHALING
Het is voor onze gezondheid van groot belang dat wij goed op de hoogte zijn van een aantal belangrijke aspecten betreffende onze ademhaling.

MONDADEMHALING
Het ademhalen door de neus is, in tegenstelling tot het ademhalen door de mond, veel beter voor de algehele gezondheid van mensen.

MONDAANDOENINGEN
Allerlei verschillende mondaandoeningen kunnen bij mensen o.a. invloed hebben op de gezondheid; de voedingstoestand; het welbevinden en de intermenselijke contacten.

AFTEN EN MONDWONDJES
Als zich pijnlijke plekjes in de mond vóórdoen, duidt dat meestal op de aanwezigheid van mondzweertjes en/of de aanwezigheid van aften.

SMAAK EN REUKZIN VERLIES
In het geval dat mensen een gemis aan smaak, zowel als een gemis aan geur ervaren, heeft dat te maken met bepaalde ziektes aan de luchtwegen.

EETPROBLEMEN
Voor kinderen, waarbij zich eetproblemen voordoen, zijn voor de ouders zeker wel een flink aantal nuttige tips en adviezen voorhanden.

KIESKEURIGE ETERS
Kinderen en volwassenen die veel verschillende etenssoorten niet lusten zitten vaak, ondanks wat men verwacht, toch goed in hun vel.

VERMAGERING
Het onopzettelijk afvallen noemt men over het algemeen niet afvallen, maar vermageren. Dit terwijl het eindresultaat hetzelfde is.

SPIJSVERTERINGSPROBLEMEN
Het eten van aarde voor het oplossen van spijsverteringsproblemen is bij dieren een veel waargenomen verschijnsel. De vraag is dan ook: "Werkt dit bij mensen eveneens?"

HONGERGEVOEL
Soms heeft een gevoel van trek in eten, wat men gewaar wordt, helemaal niets van doen met het te verondertellen feit dat men te weinig voedsel heeft genuttigd.

BUIKKRAMPEN DOOR DE SUIKER UIT MELK
Als men zeer spoedig na het consumeren van melkproducten buikkrampen en diarree krijgt, is men hoogstwaarschijnlijk lactose-intolerant.

KRAMPEN
Meestal is datgene wat men kramp noemt, de situatie waarin bepaalde spiervezels zich onwillekeurig samentrekken. Maar er zijn ook andere vormen van kramp.

DE CONSUMPTIE VAN WIT VLEES
Voor de gezondheid is de consumptie van niet alle witte vlees in evengrote mate goed voor mensen.

WEERZIN TEGEN HET DRINKEN VAN MELK
Waar komt toch die vreemde tegenzin tegen het drinken van melk vandaan? Tegenzin zelfs tegen het proeven van ook maar een slokje melk.

BIERBUIKEN
Wanneer mensen een geslachtsverandering ondergaan, krijgen zij na inname van mannelijke hormonen, ook een mannelijk buikje.

BUIKPIJNKLACHTEN
Niet alle klachten waarbij zich buikpijn voordoet zijn even erg, maar sommige van die klachten toch duidelijk wel.

BUIKPIJN DOOR EEN BEKNELDE ZENUW
Mocht men vaak last hebben van buikpijn op een goed aan te geven en zeer bepaalde plaats, dan is er mogelijk sprake van een beknelde buikwandzenuw.

BUIKPIJN DOOR AFGEDAALDE GALSTENEN
Heeft men plotseling last gekregen van een hevige pijn rechtsboven in de buik, of soms zelfs tussen de schouderbladen, dan heeft men mogelijk een galsteen in de galgang zitten.

PIJNBELEVING IN HET ALGEMEEN
De verwachting dat men om de een of andere reden met pijnervaringen zal worden geconfronteerd, kan voor mensen zeer beangstigend zijn.

PIJNBELEVING ALS GEVOLG VAN SPIERKNOPEN
Door de aanwezigheid van bepaalde verdikkingen in de spieren, die men spierknopen noemt, kan men allerhande verschillende soorten van pijneffecten beleven.

MIDDENRUG-PIJN
Als men wordt geconfronteerd met pijn in het midden van de rug, zal men dat als uitermate hinderlijk kunnen gaan ervaren.

DOORLIGPLEKKEN
Door lang en vrij onbeweeglijk op één plaats op bed te blijven liggen, ontstaat bij chronisch zieken een kwaal die als doorligplekken bekend staat.

LAGE RUGPIJN
Bij een banale vorm van
pijn in de onderrug, is er niets ernstigs aan de hand, hoewel men er een tijd best last van kan hebben.

SUGGESTIETHERAPIEËN
Met behulp van een aantal verschillende suggestietherapieën kan men zich doen genezen van psychosomatische kwalen , of van kwalen met een psychosomatisch klachtenpatroon.

PSYCHISCHE PROBLEMEN
Wanneeer men wordt geconfronteerd met problemen op psychisch gebied, zijn er allerhande oplossingen voorhanden waarmee genezing kan worden bereikt.

HEIMWEE
Een al te sterk verlangen naar het eigen huis, is een niet te onderschatten soort gemoedsaandoening, die zelfs ziekelijke vormen kan aannemen.

BURN-OUT
De oorzaak van langdurende vermoeidheidsklachten kan heel goed gelegen zijn in het feit dat men 'psychisch opgebrand' is geraakt.

NUTTIGE DROMEN
Niet alleen voor het vinden van oplossingen voor allerlei praktische problemen is het dromen van belang, maar ook voor het vinden van oplossingen voor psychische problemen.

EEN ZWAAR VOORWERP OPTILLEN
Als men een zwaar voorwerp moet optillen, is het van belang dat men goed weet hoe men dat het beste kan doen.

BLOEDNEUS
Als er bloed uit één of uit beide neusgaten komt, heeft men een bloedneus, ofwel een neusbloeding, zoals deze ook wel wordt genoemd.

BLOEDINGEN
In alle gevallen dat bloed onbedoeld buiten de bloedvaten terecht komt , spreekt men van bloedingen.

BLOEDUITSTORTINGEN
Tegen de pijn en zwelling bij onderhuidse bloeduitstortingen zijn enkele eenvoudige en zeer goedkope remedies voorhanden.

BLOEDVERGIFTIGING
Een bloedvergiftiging is eigenlijk een ontstekingsreactie van het hele menselijke lichaam, als reactie op een infectie.

ANUSPROBLEMEN
Aan de anus, of in het directe gebied ervan, kunnen zich een aantal heel specifieke gezondheidsproblemen voordoen.

ZADELPIJN
Wll men tijdens een fietstocht de nare belevenis van zadelpijn willen vermijden, dan is het van belang hier van tevoren aandacht aan te gaan schenken.

ANOREXIA
Bij mensen die wel wat al te slank zijn, is mogelijk sprake van een van de vormen van anorexia.

VETZUCHT
Bij mensen die wel wat al te dik zijn, is mogelijk sprake van van obesitas.

DE OORZAAK VAN OVERGEWICHT
Het waarom van het ontstaan van overgewicht is minder voor de hand liggend dan men over het algemeen geneigd zal zijn te denken.

STRESS EN OVERGEWICHT
Heel vaak ligt een stressvolle levenssituatie ten grondslag aan het feit dat bij bepaalde mensen de stofwisseling ter eniger tijd verstoord raakt.

DE VEZELSTOF INULINE
De oplosbare vezelstof inuline is met name bekend om zijn gunstige werking voor het instandhouden van een goed lichaamsgewicht.

LEVERVERVETTING
Als mensen door een verkeerd leef- en voedingspatroon, een leververvetting hebben opgelopen, moet zij daar acuut iets aan trachten te doen.

NIERFALEN VOORKÓMEN
Het is voor ieders gezondheid van groot belang dat de nierfunctie niet teveel achteruit zal gaan tijdens zijn leven.

NACHTELIJKE MICTIES
Er kan een lastig slaaptekort ontstaan, als men de aandrang heeft om tijdens de slaap frequent te gaan urineren.

LICHAAMSBEWEGING
Het aantal gezondheidseffecten van lichaamsbeweging is zo groot, dat het nut hiervan geen enkel punt van discussie meer is.

WANDELEN ALS LICHAAMSBEWEGING
Voor de gezondheid is de wandelsport een sport die erg valt aan te raden. Maar bekijk wel even de "wandel-weetjes".

WANDELSTOKKEN
Bij het wandelen kan het zeer van pas komen om van verschillende soorten wandelstokken gebruik te gaan maken.

PIJN IN DE KNIE
Als men tijdens het lopen pijn in het kniegewricht gewaar wordt, zou men beter maar meteen kunnen stoppen met het zich lopend voortbewegen.

RUNNER'S HIGH
Het gegeven dat mensen onder bepaalde omstandigheden high worden van rennen, heeft hen unieke mogelijkheden tot recuperatie opgeleverd.

KLOOFJES
Op de huid en in de slijmvliezen kunnen zich kloofjes voordoen, welke niet zozeer slecht voor de gezondheid zijn, maar welke wel erg irritant kunnen zijn.

WONDROOS
Wanneer men ontdekt dat de huid bij een ontsteking glanzend rood is, zal men niet lang moeten dralen om een bezoek aan de huisarts te gaan afleggen.

HUIDKANKER
Op allerlei verschillende plaatsen op de huid en in de slijmvliezen kunnen zich kloofjes, ofwel inscheuringen, voordoen.

BLAUWE TEENNAGELS
Wanneer u na een wandeling last blijkt te krijgen van blauwe teennagels is dat met deze tips mogelijk te voorkòmen.

BLAUWE VINGER
Als u geheel onverwachts, ineens een blauwe vinger bij uzelf waarneemt, zal dat u dat mogelijk erg laten schrikken.

KALKNAGELS OFWEL SCHIMMELNAGELS
Het is geen fraai gezicht als blijkt dat er opeens een witachtige verkleuring van de nagels van de voeten, of van de handen optreedt.

VOETSCHIMMEL
Voetschimmel is een infectie die niet alleen op slechts één van de voeten, maar ook wel op beide voeten kan vóórkomen.

INGROEIENDE NAGELS
De problemen die zich voordoen bij ingroei´ng van nagels zijn nogal divers en het is dus niet alleen de pijn die zich bij deze kwaal manifesteert.

MENISCUS
Als er sprake is van een meniscuslaesie in een van uw knieën, kan dat u in uw werk (maar met name ook in uw sport) enorm hinderen.

WERKEFFICIËNCY
Door te sporten zal de werkefficiëncy kunnen verbeteren, want men zal dan beter in staat zijn om eventuele problemen op te gaan lossen.

PLATVOETEN
In het geval bij iemand de diagnose "platvoeten" wordt gesteld, leidt dat doorgaans tot het gebruik van steunzolen, maar daardoor is de kous nog niet af.

PIJNLIJKE VOETBEENTJES
Als men bij het lopen pijn in één van de voeten ervaart, kan dat komen omdat één, of meerdere, van de voetbeentjes gekneusd zijn.

ZWEETPROBLEMEN
De problemen die annex zijn met de zweetafscheiding van mensen zijn zo divers, dat ze hier speciale aandacht verdienen.

ZWETENDE VOETEN EN ZWEETVOETEN
Als voeten overmatig zweten kunnen ze zowel warm als koud aanvoelen en bovendien onaangenaam gaan ruiken.

OKSELZWETEN
Mensen die kampen met de kwaal die als 'overmatig okselzweten' bekend staat, kunnen daar zowel fysiek als psychisch flink veel hinder van ondervinden.

ONGEZONDE EN GEVAARLIJKE GEWOONTES
Door een flink aantal slechte gewoontes zal onze gezondheid kunnen schaden en onze levensduur kunnen worden bekort.

SUIKERZIEKTE
Insuline zorgt er normaliter voor dat door alle cellen in het lichaam bloedsuiker kan worden opgenomen. Klik voor verdere info op: "diabetes 1 óf op: diabetes 2"

DORST NA SUIKERCONSUMPTIE
Soms krijgt men na overmatige consumptie van suiker een vreemd gevoel van dorst. Heeft men dan suikerziekte?

DIABETES TYPE 1
Bij sommige mensen vernielt het afweersysteem de cellen in de alvleesklier die het hormoon insuline aanmaken.

DIABETES TYPE 2
Wat de omgang met de eigen gezondheid van mensen betreft, zijn er een aantal flinke risicofactoren die suikerziekte van het type 2 tot gevolg kunnen hebben.

VERSLAVINGEN
Het loont het beste om te trachten verslavingen te voorkómen. Maar als men er desondanks mee te maken heeft, zou men er toch graag iets tegen willen kunnen doen.

CHOLESTEROL VERHOGING
Als na bloedonderzoek naar voren is gekomen dat men verhoogde waarden van cholesterol in het bloed heeft, moet men beslist maatregelen treffen.

ONTSTOKEN BLOEDVATEN
Als de binnenwand van de bloedvaten in het lichaam ontstoken is , heeft men te maken met een vasculitis.

LYMFEVAT-ONTSTEKING
De ontdekking van lijnvormige rode strepen bij iemand op de huid, duidt op een ernstige bedreiging van de gezondheid van de betreffende persoon.

VOCHTVASTHOUDEN
In het lichaam van mensen kan duidelijk sprake zijn van ophoping van vocht. Dat kan allerlei vervelende aandoeningen tot gevolg hebben.

BENEN DIE OEDEMATEUS ZIJN
Aan de oedemateuze opzwelling van de onderbenen van een patiënt, ligt een verstoorde vochtafdrijving in het lichaam van die patiënt ten grondslag.

ZOUTINNAME
Voor een optimale gezondheid is het vermijden van het binnenkrijgen van al teveel zout van uitermate groot belang.

WATER ALS THERAPEUTISCH HULPMIDDEL
Voor de behandeling van verschillende kwalen wordt het drinken van water, ofwel het drinken van meer water, aanbevolen.

OZONTHERAPIE
Het giftige ozongas kan in de geneeskunde worden benut, tenminste voor zover daar wetenschappelijk voldoende onderbouwing voor beschikbaar zal zijn.

VITAMINE B12
Eén van de vele verschillende vormen van vitamine-deficiëntie die aan de basis staat van veel verschillende aandoeningen is vitamine B12-tekort.

MAGNESIUM-DEFICIËNTIE
Het aantal symptomen van een tekort aan Mg is zo groot, dat men bij het zoeken naar de oorzaak van een kwaal, ook een mogelijk Mg-tekort zal moeten overwegen.

ZINNELIJKHEID
Voor de algemene gezondheid van mensen heeft een zinnelijke levenswijze onmiskenbaar gunstige effecten.

SLEPEND LOPEN
Oudere mensen hebben vaak een slepende manier van lopen. Dat doen zij zonder dat zij het zelf in de gaten hebben. En dat kan gevaarlijk zijn!

TRILLENDE HANDEN
De waarneming bij zichzelf, dat men de handen niet meer goed weet stil te houden, doet ongetwijfeld meteen aan de ziekte van Parkinson denken.

PARKINSON VERSUS PARKINSONISME
Het ligt voor de hand te denken dat de ziektes Parkinson en Parkinsonisme sterk met elkaar overeenkomen, maar dat is niet juist.

VEROUDERING
Voor mensen die tot de categorie van de bejaarde mensen worden gerekend, is het van belang om hun leef-; drink-; en voedingsgewoontes goed te overdenken.

ROLLATOR-GEBRUIK
Als men op een leeftijd is aangekomen dat men een mobiliteitshulpmiddel als een rollator zal moeten gebruiken, moet deze wel van goede kwaliteit zijn.

RAMADAN
Het volgen van de richtlijnen voor de ramadan, is voor de gezondheid en voor de vruchtbaarheid van islamieten niet zondermeer goed.

BLINDEDARMONTSTEKING
Een juistere naam voor een blindedarmontsteking is appendicitis, omdat de pijn in de appendix van de blindedarm vóórkomt.

DARMONDERZOEK
Vrijwel alle afwijkingen aan de dikke darm zullen met een coloscopie kunnen worden opgespoord.

LEVENSVERWACHTING
Het huidige verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen, zal de komende tijd wel eens snel kleiner kunnen gaan worden.

HARTOVERSLAGEN
Het huidige verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen, zal de komende tijd wel eens snel kleiner kunnen gaan worden.

GENBEWERKING
Door het bewerken van de genen van een organisme, kan worden gezorgd voor eliminatie van bepaalde erfelijke eigenschappen van dat organisme.

MATRASCONFORMITEIT
Het huidige verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen, zal de komende tijd wel eens snel kleiner kunnen gaan worden.

HUIDAANDOENINGEN
Er komen zoveel verschillende huidaandoeningen voor, dat men voor informatie hierover het allerbeste bij de huidspecialisten terecht kan.

VITAMINE B12
Eén van de vele verschillende vormen van vitamine-tekort die aan de basis staat van vele aandoeningen is vitamine B12-tekort.

LANGER LEVEN
De courante gezondheidshype zou weleens op een geheel verkeerde vóóronderstelling kunnen zijn gebaseerd.

DECORUMVERLIES
Iets wat men hoofdzakelijk bij oude mensen zal kunnen gaan meemaken, is het decorumverlies wat op hun leeftijd naar voren kan treden.

BEENMERGONDERZOEK
Voor sommige onderzoeken is het nodig om door middel van een beenmergpunctie wat materiaal uit een bot vandaan te gaan halen.

BEENMERGSTOORNIS
Bij de ziekte myelodysplasie zijn de bloedcellen voor een flink deel afwijkend. De patiënt zal hierbij met een vorm van bloedarmoede krijgen te kampen.

HYDROCEFALIE
Ondermeer voor de beoordeling van eventuele verhoogde vochtdruk in de hersenen kan het nodig zijn om een lumbaalpunctie uit te laten voeren.

VINGERKRAMP
In de spieren en in de pezen van de hand kan zich een vorm van verkramping voordoen die algemeen bekend staat als vingerkramp.

DORST NA SUIKERCONSUMPTIE
Soms krijgt men na overmatige consumptie van suiker een vreemd gevoel van dorst. Heeft men dan suikerziekte?ENIGE ANDERE SITES VAN DEZELFDE WEBMASTER EN AUTEUR:


Column-achtige verhalen

Verkleedkleren voor kinderen

K.I.-techniek en vruchtbaarheidsproblematiek bij koeien