KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Diabetes-type-1

Het woord 'diabetes' duidt op de afscheiding van urine. En het woord 'mellitus' duidt op de zoetigheid van honing. De term 'diabetes mellitus' betekent daarom iets zodanigs als: 'zoetige doorspoeling'. Wat deze ziekte betreft zou men kunnen waarnemen dat de geur van de eigen urine, door een surplus aan druivensuiker, als zoetig en/of fruitig moet worden beschouwd. Indien men de term diabetes gebruikt, bedoelt men daar de ziekte mee die in de volksmond 'suikerziekte' wordt genoemd. De naam suikerziekte komt voort uit het hoge gehalte aan glucose dat bij deze ziekte in de urine van een dergelijke patiënt wordt gevonden. Glucose is een vorm van suiker en het behoort chemisch tot de koolhydraten. In de voedingsmiddelenindustrie noemt men suiker ook wel 'dextrose', ofwel druivensuiker.

De aanduiding 'type 1' die wordt vermeld bij de onderhavige, minst vóórkomende vorm van suikerziekte, betekent dat men te maken heeft met de vorm van suikerziekte die men niet kan voorkómen en niet kan genezen. Dit in grote tegenstelling tot 'diabetes mellitus type 2'. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Een verkeerde afweerreactie zorgt ervoor dat het lichaam de 'eigen-insuline-producerende-cellen' elimineert. Het afweersysteem bestrijdt de infecties, maar dat niet alleen, het verlaagt ook de bloedsuikerspiegel in het lichaam. Bij diabetes type 1 worden de bètacellen in de pancreas, die de insuline maken, vernietigd. Hierdoor zijn mensen met diabetes type 1 afhankelijk van toegediende insuline. Hoe deze ‘fout’ in het afweersysteem ontstaat, is nog niet precies duidelijk. Erfelijkheid speelt zeker een rol, maar is echt niet de enige factor.

Het niveau van de glucosewaarden kan overigens ook worden beïnvloed door een veranderde gevoeligheid van het lichaam voor insuline.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.