KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHNeusbloedingen

Als mensen een bloedneus hebben, spreken medici informeel over een neusbloeding en formeel over epistaxis. Mensen die last hebben van een bloedneus, bloeden meestal slechts uit één neusgat. Maar het is niet ongewoon dat een neusbloeding ook uit allebei de neusgaten plaatsvindt. De oorzaak van een bloedneus kan heel ordinair gelegen zijn in het feit dat men op de neus is gevallen, of tegen de neus aan is gestompt. Maar een bloedneus kan ook andere oorzaken hebben. Soms moet men zelfs met het bloedneusprobleem naar de huisarts gaan, tenminste als het niet goed duidelijk is waarom men een bloedneus zou kunnen hebben gekregen, of waarom een bloedneus op zeker moment niet ophoudt met bloeden. Of wanneer men, zonder dat men weet wat de oorzaak is, al te vaak een bloedneus krijgt. Dit moet men vooral ook doen wanneer men hier last van heeft gekregen na inname van bloedverdunnende medicijnen.

Oudere mensen hebben relatief vaak een bloedneus vanwege het gegeven dat de bloedvaten in de neus bij hen, door de opgetreden veroudering van hun bloedvaten, eerder beschadigd raken. Bij jonge kinderen daarentegen, is er nogal eens sprake van het feit dat zij het een of andere voorwerp in de neus hebben gedaan. En dat voorwerp kan dan vervolgens de aderen in de neus hebben verwond. Een meer algemene factor die oorzaak kan zijn van het krijgen van een bloedneus, is neuspeuteren. Bij mensen waarbij dit het geval is, ziet men vaak dat zij kort achterelkaar last krijgen van meerdere neusbloedingen. Dat komt dan vaak doordat zij, na de initiële neusbloeding, na verloop van enige tijd het gestolde bloed uit de neus gaan peuteren. En juist daardoor kan dan het oude wondje in de neus weer beschadigd zijn geraakt.

Repeterende neusbloedingen komen ook voor bij mensen waarbij een of meerdere bloedvaatjes zich wat al te dicht onder het slijmvlies aan de binnenkant van de neus bevinden. Als er in de winter sprake is van koude weersomstandigheden, die gepaard gaan met een droge lucht, is de kans op neusbloedingen bij die mensen relatief groot. Koude weersomstandigheden zijn vaak de oorzaak van een loopneus. En het gevolg van het hebben van een loopneus is dat men vaker geneigd is om de neus af te vegen, of de neus te snuiten. Mechanische beïnvloeding van de beschermende laag, aan de binnenwand van de neusgaten, kan de bloedvaatjes in de neus doen kwetsen. Door in dergelijke weersomstandigheden (nog voordat men naar buiten gaat) enige vaseline in de neusgaten te smeren, zou men dit allicht kunnen voorkomen. Als binnenshuis de lucht wat al te droog wordt, kunnen neusbloedingen ook eerder gaan optreden. Door enkele waterbakjes aan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie te gaan hangen, lost men dat probleem gemakkelijk op. Maar men loopt dan wel het risico dat men het water in die bakjes op zeker moment weer vergeet bij te vullen. Om die reden preferen mensen soms de oplossing waarbij men enkele vochtige doeken op de radiatoren hangt. Als die eenmaal zijn opgedroogd, valt dat makkelijker waar te nemen.

Sommige mensen lijken eerder een bloedneus te krijgen onder omstandigheden waarin zij zich, om de een of andere reden, erg druk maken. Mogelijk komt dat door het feit dat men het dan door die drukte te warm krijgt. In ieder geval is bekend dat sterke warm/koud-wisselingen ook een verhogend effect lijken te hebben op de incidentie van neusbloedingen.

Mensen die verkouden zijn, snuiten betrekkelijk vaak de neus. Ook dat feit kan er toe leiden dat zij, door mechanische beschadiging van het neusslijmvlies, eerder een bloedneus oplopen. Mensen die een verkoudheid hebben meegemaakt, hebben soms naderhand nog enige tijd last van verstopte voorhoofdholtes. Merkwaardigerwijs komen ook onder die omstandigheden neusbloedingen vaker voor. En vreemd genoeg blijkt een neusbloeding onder die omstandigheden daarop een helend effect te hebben. En dus ook op de hoofdpijn waarmee een verstopte bijholte, of in dit geval een verstopte voorhoofdsholte, normaliter gepaard gaat.

Een neusbloeding is vaak gemakkelijk te stoppen. Tenminste als men daar even de tijd voor neemt. Daartoe blijft men een minuut of tien rustig en rechtop zitten, terwijl men met een doekje de neus vlak onder het neusbeen dichtknijpt. Het hoofd houdt men daarbij licht voorover gebogen. Doorgaans is het dan wel over. En anders moet men daarna nog een minuut of vijf extra, met dichtgeknepen neus, blijven zitten. Ga overigens met een bloedneus niet echt liggen, want anders stroomt het bloed via de keel de slokdarm in. Als men voorafgaand aan het dichtknijpen van de neus, de neus nog even zachtjes gaat snuiten, zal dat het stelpen van de bloeding in de neus kunnen gaan bevorderen. Mocht men eigenlijk geen tijd hebben om de bloeding te stoppen, dan kan men ook een dot papier in de neus stoppen. Voorzover men die tenminste niet te diep de neus induwt. Als men aldus doorgaat met zijn bezigheden, duurt het wat langer voor de bloeding ophoudt. Maar uiteindelijk lukt het stoppen van de bloeding dan ook op deze wijze wel. Het probleem met een neusbloeding is vaak, dat men er flink van onder het bloed kan komen zitten. Daarom zal men er ook zo gauw mogelijk iets aan moeten doen, wanneer men eenmaal heeft ontdekt dat men een bloedneus heeft.

Dit lukt niet goed als men die neusbloeding tijdens de slaap mocht blijken te hebben gekregen. In die omstandigheid kan men op zeker moment wakker worden in een met bloedvlekken bevuild bed. De neusbloeding zal dan vaak wel geheel spontaan blijken te zijn gestopt.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.