KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHTe veel hersenvocht

De aandoening waarbij zich te veel hersenvocht ophoopt in de holtes (ventrikels) van de hersenen, wordt Hydrocefalie genoemd. Dit is een aandoening die vooral voorkomt bij oudere mensen. Datgene wat bekend staat als Normale Druk Hydrocefalie is minder normaal dan de naam aangeeft. In het verleden is ooit deze foutieve benaming ontstaan. De Engelse benaming voor deze kwaal is al even foutief. Namelijk de benaming: Normal Pressure Hydrocefalie.

De schedelinhoud bestaat voor het grootste deel uit de hersenen. De hersenen vormen een zachte substantie, die in de harde schedel liggen. Om de relatief zachte hersenen te beschermen tegen de harde schedel, drijven ze in het hersenvocht. Dit hersenvocht wordt ook wel 'liquor' genoemd. Liquor zorgt voor schokdemping en voor bescherming van hersenen en ruggenmerg. Wanneer er een overvloed aan liquor in de hersenen aanwezig is, spreekt men van een 'waterhoofd'. Dit is een aandoening waarbij in de ventrikels te veel hersenvocht aanwezig is en waarbij de ventrikels vergroot zijn. De overmaat aan hersenvocht oefent druk uit op de hersenen, waardoor bepaalde hersenfuncties kunnen worden aangetast. Hydrocefalie moet chirurgisch worden behandeld. Er wordt daarbij een drain geplaatst, zodat de liquor permanent kan worden afgevoerd. De samenstelling van dit hersenvocht kan door verschillende oorzaken veranderen en ziekteverschijnselen veroorzaken.

Bij hydrocefalie kan het hersenvocht (liquor) niet op normale wijze worden afgevoerd, en/of niet door de bloedbaan worden geresorbeerd. Hierdoor worden de hersenkamers vergroot en wordt het zogeheten ‘waterhoofd’ gevormd. Er kunnen redenen aanwezig zijn om een zogenaamde lumbaalpunctie uit te voeren. Van het daarbij afgenomen liquor wordt de samenstelling onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van een ontsteking, van kankercellen, van een doorgemaakte bloeding en van het vóórkomen van een verhoogde hersendruk. De behandelend arts zal de reden uitleggen waarom dit onderzoek precies moet worden uitgevoerd.

Bij een lumbaalpunctie prikt de arts met een dunne holle naald tussen twee wervels in de onderrug. Dit klinkt veel enger dan het in feite is. Want van dit prikje verneemt men niet meer dan wanneer men u in de arm prikt voor het afnemen van enig bloed. Voor dit betreffende onderzoek wordt wat liquor tussen twee van de wervels in de onderrug weggenomen. Het liquor bevindt zich zowel rondom de hersenen, als rondom het ruggenmerg. Vandaar dat het voor de afname van enig hersenvocht volstaat om enig vocht uit het ruggenmerg te gaan halen.