KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHeesheid

Het onvermogen om een helder stemgeluid te kunnen produceren, wordt in medische kringen 'dysfoni' genoemd. Mensen die daar last van hebben, hebben vaak te maken met een stoornis in de werking van de stembanden. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in een verkeerd, dan wel in een al te veelvuldig gebruik van de stem. Maar de oorzaak hiervan kan ook gelegen zijn in de gewoonte die men heeft om te roken. De rook van rookwaar beschadigt namelijk de stembanden. Maar bepaalde emoties kunnen er ook aan ten grondslag liggen. Dus ook de eventuele stress waaraan men onderhevig is. Of zelfs de eventuele spanning waarvan men last heeft. Ook kan een keelontsteking dat betreffende probleem veroorzaken, En zelfs zoiets ordinairs als een verkoudheid. Als zich een ontsteking van de stembanden voordoet, zit er slijm op de stembanden. En dan zullen ze wat verdikt zijn. Onder die omstandigheden sluiten en trillen de stembanden niet goed genoeg. Daardoor klinkt het uitgebrachte stemgeluid hees. Praten lukt dan niet, of nauwelijks meer en zingen lukt dan vaak helemaal niet meer.

Aan de basis van heesheid kunnen ook refluxproblemen liggen. Hierbij staat het sluitspiertje tussen de slokdarm en de maag vaker open, waardoor de zure maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Door het teruglopende maagzuur ontstaat daarbij een branderig gevoel in de slokdarm. Let wel: de pH van het maagzuur varieert bij mensen tussen de waarden: 1,35 en 3,5. Dat is min of meer de zuurgaad van citroenzuur. Het is maar al te duidelijk, dat een dergelijk sterk zuur het slijmvlies van de slokdarm erg zal gaan irriteren.

Een heesheid die niet wil overgaan kan echter ook het eerste teken zijn van keelkanker en/of strottenhoofdkanker. Als men onder die omstandigheid nog steeds de gewoonte heeft om te roken, zal men daarmee als de wiedeweerga moeten gaan stoppen. De arts die men voor heesheid consulteert, zal door die gewoonte in verwarring worden gebracht bij het stellen van de juiste diagnose.

Mocht men heesheidsklachten hebben terwijl men verkouden is, of terwijl men last heeft van een zere keel, dan zijn de stembanden allicht ontstoken. En dan zal men zich van het slijm wat er zich op bevindt, willen trachten te ontdoen. Bijvoorbeeld door het schrapen van de keel. Ofwel door met de stembanden een brommend geluid te gaan maken. Bij het maken van een brommend geluid zal men diep door de neus gaan inademen, om dan vervolgens onder het maken van een bromgeluid uit te gaan ademen. Het slijm wat zich op de stembanden bevindt, zal dan los kunnen gaan trillen. Voor mensen die veel van hun hun stem gebruik zullen moeten maken, is het overigens wel verstandig om aan stemhygiëne te gaan doen. Dat betekent ondermeer dat men het kuchen en het keelschrapen moet zien te vermijden. Door het kuchen en/of het keelschrapen komen de stembanden namelijk met veel kracht tegen elkaar aan. Dat zorgt ervoor dat de slijmvliezen geïrriteerd en/of beschadigd kunnen raken. Zorg in het algemeen voor een open articulatie. Dat betekent dat men de mond bij het spreken goed moet openen. In het geval dat men de mond tijdens het spreken onvoldoende opent, zal de spraak slecht verstaanbaar zijn. De stem zal dan weinig draagkracht hebben. De stemspieren zullen in dat geval te veel worden belast en ze zullen dan ook teveel gespannen zijn. Een open articulatie is dan ook belangrijk.

De oorzaak van heesheidsklachten kan ook heel gewoon zijn gelegen in de aanwezigheid van luchtweginfecties. Zodra die luchtweginfecties eenmaal zijn genezen, zullen die heesheidsklachten dan ook blijken te zijn verdwenen. Mochten de heesheidsklachten toch maar niet blijken te willen overgaan, dan zal een huisarts niet raar opkijken als men haar/hem daarmee eens blijkt te zijn gaan consulteren.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.