KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHUitstralende pijn vanuit de schouder, richting de arm en de hand

Het vrij onbekende ziektebeeld wat een direct gevolg lijkt te zijn van een beknelling in de vaatzenuwbundel binnen de borstholte, wordt Thoracic Outlet Syndroom genoemd. Het heeft te maken met een voortdurende onderling beïnvloedende compressie van delen van het zenuwstelsel en het bloedvatstelsel, welke zich onder de schouder in de borstholte bevinden. Het beknellen van de zenuwen en de bloedvaten aldaar, lijkt zich dan te doen uiten in een ziektebeeld wat onder andere gekenmerkt wordt door merkwaardige tintelingen in respectievelijk de schouder; de arm en de hand. Buiten die tintelingen om, zal er bij dit syndroom ook sprake zijn van achtereenvolgens: krachtverlies; prikkelingen en een doof gevoel. En die symptomen kunnen zich ook nog eens voordoen in de andere delen van de betreffende extremiteit. Kortom: een lastig en soms zelfs invaliderend gezondheidsprobleem.

De (pijn)klachten die men bij een Thoracic Outlet Syndroom-kwaal heeft, worden veroorzaakt door het psychofysiologisch syndroom, waarbij de bloedvaten onder aansturing van het brein plaatselijk worden vernauwd en verhard. Resulterend in triggerpoints. Dit is mogelijk een gevolg van overbelasting van het gehele systeem. De hoofdoorzaak van triggerpoints is echter vaak niet gelegen in respectievelijk overbelasting; afwijkingen in het lichaam; of een verkeerde lichaamshouding. Maar ze heeft alles te maken met het autonome zenuwstelsel. En dat gegeven verstoort vervolgens het zenuwstelsel in zijn geheel. Dit veroorzaakt een zuurstoftekort en daarmee triggerpoints. Welke vervolgens leiden tot de 'Thoracic outlet syndroom-klachten'. Ook kan een triggerpoint een bloedvat samendrukken, met ischemie in dat betreffende lichaamsdeel tot gevolg.

Om de triggerpoints van het Thoracic outlet syndroom te behandelen, is triggerpoint-therapie een goede zaak. Triggerpointtherapie heeft verschillende behandelvormen, waaronder triggerpointmassage, dry-needling en cirkelvormige petrissages met progressieve druk. Bij triggerpointmassage worden de afvalstoffen door de therapeut uit het triggerpoint gemasseerd en bij dry-needling gebruikt de therapeut naalden om de microverkramping op te gaan heffen. Bij beide technieken wordt geprobeerd de doorbloeding te herstellen en de triggerpoints te verwijderen. Het komt overigens ook voor dat de Thoracic Outlet Syndroomklachten en -symptomen door dry-needling en triggerpointtherapie toch niet verdwijnen, of dat er ergens anders in het lichaam nieuwe klachten ontstaan. Zoals migraine, lage rugpijn of een spastische darm.

De belangrijkste oorzaak van triggerpoints is vaak niet een overbelasting, dan wel afwijkingen in het lichaam, dan wel een verkeerde lichaamshouding, maar ze heeft daarentegen wel te maken met het autonome zenuwstelsel. De pijnlijke verhardingen in de spier ontstaan doorgaans in de omstandigheid dat er sprake is van een verminderde doorbloeding en een hoge spierspanning in het betreffende lichaamsdeel. Het Thoracic outlet syndroom lijkt evenwel, buiten de aanwezigheid van een hoge spierspanning in het betreffende gebied om, in veel mindere mate zijn oorzaak te vinden in het afknellen van de zenuwen in de borstholte, dan in het afknellen van de bloedvaten aldaar.

N.B. In het invloedsgebied van zenuw C8, aan de achterkant van de onderarm, kan men bij deze kwaal pijn ervaren. Namelijk wanneer men met de arm op die betreffende plaats op de tafel, of i.d. leunt. De ader die zich aan de achterkant van de onderarm bevindt, kan bij deze kwaal ook flink zijn opgezet. Wanneer men dan met de arm op de scherpe rand van een tafel, of i.d. leunt, kan die ader nog meer gaan afknellen. En daar kan men dan vervolgens zoveel hinder van gaan ondervinden dat het bepaalde werkzaamheden belemmert, zoals het werken op een keyboard van een laptop.

N.B. Wanneer de pijnklachten zich zeer gericht tussen de schouderbladen bevinden, kan er ondermeer sprake zijn van artrose; van beschadiging van een discus en vreemd genoeg ook van chronische hyperventilatie.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.