KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHOkseltranspiratie-problematiek

Mensen die frequent last hebben van hevig perspirerende oksels, zullen die kwaal als uitermate hinderlijk ervaren. In het algemeen spraakgebruik wordt ten aanzien van deze kwaal vaak over 'klotsende oksels' gesproken. Vooral als dat axillaire zweten extreme vormen aanneemt. Onder medici staat deze kwaal echter bekend als hyperhidrosis axillaris. Door de zweetvlekken die bij die kwaal ter plaatse van de oksels in het overhemd (respectievelijk de blouse) te zien zijn, kunnen die mensen in hun eigen beleving in gênante situaties terechtkomen. Een bijkomende factor welke bij extraordinair veel zweten door mensen als erg irritant wordt ervaren, is het feit dat zij door de hoge afscheiding van de sudor ook duidelijk kouwelijk worden.

De kou die veroorzaakt wordt doordat men veel zweet, wordt 'diaforese' genoemd.' Deze aandoening zal zich onafhankelijk kunnen voordoen van de aard van de activiteiten die men uitvoert en van de heersende temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden. En het zal de neiging hebben om het hele lichaam van de betreffende persoon te beïnvloeden, in plaats van slechts een deel van het lichaam. Diaforese staat ook wel bekend als 'secundaire hyperhidrose'. In gewoon Nederlands spreekt men wat deze kwaal betreft wel van 'koud zweten'. En het transpiratievocht wat daarbij soms over het hele lichaam kan worden waargenomen, noemt men in overeenkomst met de hiervoor aangehaalde benaming van dit probleem wel eenvoudigweg 'koud zweet'.

Voorafgaand aan het moment waarop wij ons gaan beraden over de diepere oorzaak van diaforese, lijkt het ons van belang te zijn om allereerst een praktische vingerwijzing te geven voor een betere omgang met dit probleem. Door namelijk meteen, wanneer men de eerste waarneming van extra zweetafscheiding waarneemt, 1 à 2 papieren servetten onder de oksels te stoppen, wordt het zweet daar ter plaatse voor een belangrijk deel uit de oksels verwijderd. En men zal daardoor veel minder last hebben van het kouwelijke gevoel wat zo typerend is voor deze kwaal. In plaats van servetten kan men vanzelfsprekend ook gebruik maken van enige velletjes keukenrolpapier, of van enige velletjes toiletpapier. Omdat men dat niet onder alle omstandigheden bij de hand zal hebben, kan het van belang zijn om reeds van tevoren enkele velletjes papier bij zich te gaan steken. Als men onder de omschreven omstandigheden dergelijke velletjes papier onder de oksels plaatst, zal men bemerken dat men reeds meteen grotendeels van het vervelende kouwelijke gevoel, wat door het okselzweet wordt veroorzaakt, zal zijn verlost. Nu vraagt men zich misschien af of dat papier onder die omstandigheden wel goed onder de oksels blijft zitten. Als antwoord op die vraag kan naar voren worden gebracht dat men daar niet van zal zijn verzekerd. Maar in de praktijk is dat geen groot probleem. Dit omdat het papier daar over het algemeen lang genoeg blijft zitten om het probleem afdoende te tackelen.

'Maar wat is nu de diepere oorzaak van diaforese, ofwel van hyperhidrosis?', zult u geneigd zijn te vragen. Het is zondermeer duidelijk dat dit te maken heeft met zowel spanning, als met inspanning. De uitscheiding van de zweetklieren in de huid van de perspirerende oksels is overigens niet veel groter dan die van de zweetklieren op andere plaatsen in de huid. Echter de huid van de oksel wordt daar ter plaatse wel meer ingesloten dan op andere plaatsen van het lichaam het geval zal zijn. Daardoor verdampt het daar geproduceerde vocht betrekkelijk langzaam. De ene mens zweet veel meer dan de andere mens. En als dan de hogere uitscheiding van het transpiratievocht van de zweetklieren niet goed kan verdampen, wordt dat als zweetvlekken in de kleren van die persoon maar al te duidelijk zichtbaar. Het merkwaardige verschijnsel dat zelfs de geringste vorm van spanning of van inspanning dergelijke transpiratievlekken in de kleren doet verschijnen, is voor die betreffende persoon een lastig te hanteren gegeven. Echter met het hierboven vermelde advies betreffende het in de oksel plaatsen van vochtabsorberend papier is dat probleem in veel situaties wel vrij goed te hanteren. Maar het papier zal natuurlijk niet altijd goed genoeg op zijn plaats blijven zitten. Denk aan een marktkoopman die drukgebarend zijn goederen tracht te verkopen. Mensen die behoefte hebben aan een oplossing welke ook in die situatie soelaas kan bieden, kunnen gebruik maken van zogenaamde 'okselpads'. Die betreffende okselpads kunnen met plakstrips aan de kleding worden bevestigd. Er bestaan overigens ook T-shirts met ingenaaide okselpads. En van de huisarts zou men een recept kunnen krijgen voor AlCl3. Dit is een stof met een sterke hygroscopische werking.
(Als dit alles geen uitkomst mocht bieden, dan kan men ook de behandeling overwegen die iontoforese wordt genoemd. Dan wel een behandeling waarbij er delen van de zenuwen worden doorgesneden of geblokkeerd. Ofwel een behandeling waarbij de zweetklieren zelf worden geëlimineerd. Een andere behandeling, welke sinds kort zeer succesvol blijkt te zijn, is een behandeling welke in een kliniek in Alkmaar wordt toegepast en die 'MiraDry' wordt genoemd).

Let er wel op dat men via het zweet betrekkelijk veel Mg kwijtraakt. Voor mensen met hyperhidrosis is het dan ook van belang om in de gaten te houden dat men door het vele zweten geen Mg-tekort blijkt te hebben opgelopen. Om een dergelijk tekort te voorkómen, of aan te vullen, zou men gebruik kunnen maken van Mg-olie. Dit moet niet oraal worden ingenomen, maar in grote tegenstelling daartoe moet het op de huid worden gesmeerd. Dit omdat Magnesium via de huid (transdermaal) beter wordt opgenomen dan via de mond. Mg-olie kan men bijvoorbeeld 's avonds, voor het naar bed gaan, op de huid van de buik gaan smeren.

N.B. Klik eventueel voor algemene informatie over zweten op de link: Lichaamszweet en klik eventueel voor informatie over voetenzweet op de link: Zweetvoeten.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.