KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBlessure aan het schoudergewrichtskapsel

Na een lelijke val op één van de beide schouders kan zich bij u een langdurend trauma aan het kapsel van het betreffende schoudergewricht voordoen. Hoewel zich veel ernstiger problemen aan het schoudergewricht kunnen blijken voor te doen, is een kapseltrauma nogal vervelend vanwege het feit dat men dan 's nachts niet op dat schouder kan liggen slapen. Nog een ander probleem hiermee is wat dat betreft het feit dat de genezing hiervan zo veel tijd in beslag zal blijken te nemen. Het kraakbeen en het weefsel rond het schoudergewricht kunnen bij dit trauma ook zijn aangedaan. Omdat dit trauma aan het gewrichtskapsel zo langzaam hersteld, krijgt men als patiënt het vermoeden dat er iets in de schouder is gebroken. Zolang men daar geen uitsluitsel over heeft, is het dan ook zaak om hierover wat meer zekerheid te krijgen. Men zou daartoe naar een fysiotherapeut kunnen gaan, die zich veel kennis over de schouders van mensen heeft toegeëigend. Een dergelijke fysiotherapeut zal u algauw beter van dienst kunnen zijn dan de gemiddelde huisarts. Dus is het zaak voor u om van de diensten van een dergelijke fysiotherapeut gebruik te maken. Zolang u als patiënt in onzekerheid verkeert over de aard van uw schouderprobleem, is het een goede zaak om wat dat betreft ook even een dergelijke fysiotherapeut te gaan consulteren.

Om te voorkómen dat men tijdens de slaap op het aangedane schouder gaat liggen, zou men bijvoorbeeld een tijdlang in rugligging op de bank in de huiskamer kunnen gaan liggen slapen. Vooral wanneer een dergelijke bank niet een al te diep zitvlak heeft, zal men zich tijdens de slaap niét op de zij gaan omdraaien. En daardoor zal men dus ook niet op de geblesseerde schouder gaan liggen slapen. Als men in bed gaat liggen slapen, waarin men alle ruimte heeft om zich om te draaien, zal men op zeker moment onverhoeds toch op de schouder blijken te zijn gaan liggen. Met alle pijnlijke gevolgen van dien. Op de bank zal men hoogstwaarschijnlijk beter de nacht kunnen gaan doorbrengen dan in bed. Dit zal dan wel veel langer dan één enkele nacht nodig blijken te zijn.

Een gewrichtskapselklacht in een schouder kan overigens ook te maken hebben met een ontsteking in het schoudergewricht. En als gevolg daarvan ter plaatse een optredende verkleving van het schouderkapsel. Met als gevolg het ontstaan van een zogenaamde Frozen Shoulder.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.