KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHTussenribspier-verwondingen

Tussenribspieren zijn al de verschillende spieren die, tussen de ribben in, in de thorax liggen. Vandaar de benaming tussenribspieren. Deze spieren kunnen wij niet zelf aansturen, maar ze kunnen wel meegaan in de bewegingen die wij maken, namelijk door de longen eerst met lucht te vullen en door ze vervolgens weer leeg te laten lopen. Vanwege het feit dat wij deze spieren niet zelf kunnen aansturen, zijn wij ons ook niet zo goed bewust van deze spieren in ons lichaam. Dit in grote tegenstelling tot al de spieren in ons lichaam die wij wel heel bewust kunnen aansturen. Toch zullen de mensen in allerlei verschillende culturen deze spieren op een andere wijze wel goed kennen. Namelijk door het eten van het vleesgerecht wat onder de benaming: 'spareribs' maar al te goed bekend is. Deze Engelse benaming van dit vleesgerecht staat voor: 'magere ribbetjes'. Het is een geroosterd vleesgerecht van het vlees wat zich bij varkens aan de ribben bevindt. De anatomie van varkens verschilt zo weinig van de anatomie van mensen, dat ook bij ons als mensen deze zelfde spieren daar tussen de ribben vóórkomen.

Soms worden wij mensen plotseling geconfronteerd met een merkwaardig gevoel van pijn in onze eigen ribbenkast. Op die plaats in ons lichaam is dat natuurlijk erg schrikken. Dit omdat zich daar onder andere de voor ons bestaan zo cruciale bloedpomp bevindt. Een plotseling opkomend, niet direct goed te verklaren en heftig gevoel van pijn, doet ons dan ook erg schrikken. Tenminste totdat wij eenmaal beseffen dat die pijn met onze ribben te maken heeft, ófwel met de spieren die zich tussen die ribben in bevinden (de zogenaamde tussenribspieren). Pijn aan de tussenribspieren kan onder andere te maken hebben met een ontsteking aan die betreffende spieren. Als men dat eenmaal weet, is dat zeker een geruststelling. Dit omdat een ribprobleem vanzelfsprekend in veel mindere mate als levensbedreigend wordt ervaren als wat het geval is bij een hartprobleem. Hoewel dat dan dus een meevaller is, neemt dat niet weg dat die pijn wel flink vervelend kan zijn. Om nadere informatie over ontstoken tussenribspieren boven tafel te krijgen, kan men op de volgende link gaan klikken: tussenribspier-ontsteking. Als het niet om een ontstoken rib gaat en als er ook geen sprake is van een gebroken, of een gekneusde rib, is er allicht wel sprake van een gescheurde tussenribspier, ofwel van een gekneusde tussenribspier. Deze tussenribspier-verwondingen zijn dáárom zo vervelend omdat zij de ademhaling bemoeilijken. En ook omdat de genezing hiervan bemoeilijkt wordt doordat deze spieren geen volledige rust kan worden gegund. Het ademhalingsproces moet immers zijn normale beloop hebben. Toch kan men het genezingsproces wel enigszins bevorderen, namelijk door zich een tijdlang qua lichamelijke inspanning goed in acht te nemen. 'Rust roest' is een zeer populair gezegde. Dat duidt er op dat mensen voor hun eigen gezondheid moeten zorgen voor frequente lichaamsbeweging. Maar in dit geval 'gaat die vlieger niet op'! Rust is in dit geval een voorwaarde voor snelle genezing. Het probleem hierbij is dat het nemen van rust tegenstrijdig is aan de menselijke natuur. Dit in grote tegenstelling tot wat bij dieren het geval is. Wanneer dieren in het wild gewond raken, zoeken zij normaliter een plek op om te gaan liggen. En om daar dagenlang uit te kunnen rusten. Dieren nemen dan geen voedsel tot zich. Ze rusten dan alleen maar uit, tot aan het moment waarop zij voelen dat ze genezen zijn.

De eerste vorm van een tussenribspier-verwonding waar wij hier nog even verder op willen ingaan, is de gescheurde tussenribspier. Wanneer er bijvoorbeeld accidenteel een zenuw in de wervelkolom bekneld raakt, zal de spanning in de tussenribspieren toenemen. Dat heeft tot gevolg dat de ribben minder soepel zullen kunnen bewegen. De possibiliteit op het daar in de tussenribspier ontstaan van een scheurtje, wordt daarmee vergroot. Wanneer er dan ook nog flink druk op de tussenribspieren wordt uitgeoefend, zoals bij de een of andere zware lichamelijke inspanning kan gebeuren, kan dat aanleiding zijn tot het uitbreiden van dat scheurtje tot een veel meer omvattende vorm van spierscheuring in die tussenribspier. Het kan zijn dat er bij de betreffende persoon sprake is van stress (fysiek dan wel psychisch). Met als gevolg een verhoogd niveau van spierspanning. Een gescheurde tussenribspier kan, zoals hier eerder is gememoreerd, voor veel pijn zorgen. Dat komt niet in het minst doordat het ademhalen in deze situatie veel moeizamer en ook vervelend pijnlijk zal zijn geworden. Met veel rust zal de gescheurde tussenribspier trouwens wel weer betrekkelijk snel weten te genezen.

De tweede vorm van een tussenribspier-verwonding waar wij hier ook nog wat extra aandacht aan willen gaan schenken, is de gekneusde tussenribspier. Aan dat probleem ligt vaak een oplawaai van een ander persoon ten grondslag. Maar er kan ook de een of andere struikeling of stoot aan ten grondslag liggen. Er zal daar ter plaatse in ieder geval kortstondig een harde stomp op het lichaam moeten zijn neergedaald. Gekneusde tussenribspieren maken het, vanwege de pijn, moeilijk om diep genoeg te kunnen gaan ademhalen. En dat is voor de gezondheid van de longen een ongewenste situatie. De genezing van een gekneusde tussenribspier neemt minstens enkele weken in beslag. Men zal er in ieder geval flink wat tijd voor moeten uittrekken. En zware lichamelijk inspanning is in die tijd beslist uit den boze.

Voor mensen die met bovengenoemde fysieke trauma's te maken hebben gekregen en die niet in de omstandigheid verkeren dat zij het fysiek niet lang genoeg rustig aan kunnen doen, is er één goed advies. En dat advies luidt: 'neem een aantal weken vakantie op!' Dat is een goede manier om uzelf in die omstandigheid goed in acht te nemen. Maar, en 'dat is zo logisch als een zwerende vinger', het moet dan wel een betrekkelijk inactieve vorm van 'vakantie houden' zijn. Daartoe valt te denken aan: 'het maken van rustige wandelingen','het maken van ontspannen ritjes in een auto' en 'het lezen van een aantal interessante boeken'. Kortom: houd u rustig en geniet van de situatie!

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.