KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHEen misplaatst hongergevoel

Het is een vreemde gewaarwording, namelijk het feit dat men 's ochtends na het opstaan uit bed soms een merkwaardig hongergevoel heeft, dit terwijl daartoe geen aanleiding zou moeten bestaan. Namelijk vanwege het feit dat men, op de avond daaraan voorafgaand, een nogal copieuze maaltijd heeft gegeten.

Als men op zekere dag wat ál teveel voedsel heeft ingenomen, meent men dat te kunnen compenseren, door de volgende dag juist heel parcimonieus te zijn met het naar binnen werken van voedsel. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, blijkt dat goede voornemen dan soms al meteen na het opstaan te gaan mislukken. Namelijk vanwege het onverwachte hongergevoel wat men dan bij zichzelf blijkt waar te nemen. "Hoe is dat mogelijk?", denkt men dan al gauw. Het gegeven dat men daar op andere momenten nooit last van heeft, komt dan nogal bevreemdend over. "Hoe kan dat toch?", zal men dan al gauw gaan denken. Ons lichaam kan ons soms blijkbaar flink voor de gek houden, zoals men ziet in gevallen waarin onze hersenen een gevoel van dorst vertalen in een gevoel van honger. In de ochtend heeft ons lichaam veel vocht nodig, omdat het een hele nacht geen vocht binnenkrijgt. Als men bij het diner, op de avond daarvoor, toevallig weinig heeft gedronken. En als men verder na afloop van het diner ook niet, of nauwelijks, heeft gedronken, zullen de hersenen het optredende gevoel van dorst weleens kunnen gaan vertalen in een gevoel van honger. Soms kan men gedehydreerd zijn zonder dat men het zelf doorheeft. Dat is een merkwaardige reactie van het menselijk lichaam.

Ook in andere gevallen waarin men bij zichzelf een gevoel van honger constateert, kan dat gevoel de plank volledig misslaan. Als men tijdens het diner (op de avond daarvoor) betrekkelijk veel zoetigheid heeft gegeten, kan dat de volgende dag ook een vals gevoel van trek in eten opleveren. En het drinken van (light) frisdranken, gesuikerde sappen en andere dranken met een hoog suikergehalte, kan ook een verstoord gevoel opleveren. Het valse gevoel van trek in eten, wat men daardoor krijgt, heeft dan eerder te maken met zin in zoetigheid. Vooral de bijzonder zoetsmakende stof fructose kan de hersenen de begoocheling doen ondergaan dat het lichaam meer voedsel nodig heeft, ook al heeft men reeds voldoende voedsel naar binnen gewerkt. Let dus op met datgene wat men drinkt. Fructose wordt toegevoegd aan allerlei verschillende frisdranken. Kies liever voor water, of voor groene thee (zonder suiker).

Het gevoel van honger wordt dus maar al te gemakkelijk verward met het feit dat het lichaam behoefte heeft aan vocht. Een voortdurend gevoel van trek in eten kan ook te maken hebben met het gegeven dat men na een bepaalde maaltijd niet een vol gevoel in de maag heeft. En dat men om die reden nóg meer gaat eten dan men in feite reeds heeft gedaan. Als men dit gegeven bij zichzelf waarneemt, kan men dat tegengaan door meer groenten te eten. In groenten komt onder andere veel vitamine K voor. Dit vitamine zorgt bij de mens voor regulering van de bloedsuikerspiegel. Door veel groenten te eten, zorgt men er niet alleen voor dat men veel essentiële voedingsstoffen (nutriŽnten) binnenkrijgt, maar ook dat men een voller gevoel ktijgt.

Trek in eten kan overigens ook ingebeeld zijn. Dat ziet men met name bij mensen die zich niet goed weten te vermaken. Uit verveling gaan mensen er vaak in versterkte mate toe over om te gaan eten. Eten is één van de meest krachtige stimulansen voor het menselijke brein. Eten zorgt in gevallen van verveling voor de broodnodige instant-bevrediging. En dat probleem wordt ook nog eens versterkt door een ongezonde wijze van eten. Want niet al het eten is even bevredigend. Met name niet de voeding die aangeduid wordt met het woord 'snacks'. Met de aanduiding 'snacks' duidde men voorheen vooral op kleine gefrituurde gerechten. Maar snacks zijn niet meer uitsluitend gefrituurde gerechten. Met deze term duidt men nu in het algemeen op hartige tussendoortjes, die meestal buiten de normale maaltijden om genuttigd wordt. Doordat snacks als aanvulling op de normale voeding worden gegeten en doordat ze op wisselende tijdstippen genuttigd worden, is de gewoonte om frequent snacks tot zich te nemen afkeuringswaardig.

Klik voor nog een andere webpage, waarop melding wordt gemaakt van een vals gevoel van honger, ook eens op de volgende link. De informatie die u op die webpage vindt, zal u op zijn minst bevreemdend vóórkomen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.