KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVingerkramp

Voor iemand die nooit last van vingerkrampen heeft gehad en die daar van het ene op het andere moment wél mee wordt geconfronteerd, is het best vreemd dat er plotseling een verkramping in de vingers van één van de beide handen optreedt. Hierbij blijven sommige vingers van die hand door kramp in klauwstand gebogen staan. Met behulp van de vingers van de andere hand zullen de vingers van de eerste hand wel weer uit die klauwstand vandaan kunnen worden gehaald. Het is dan ook geen al te groot probleem. Alhoewel men er in eerste instantie wel wat van zal gaan schrikken. Vooral omdat het probleem zich meerdere keren vlak achter elkaar kan voordoen. De kramp in de vingers van die hand zal zich dan ook gaan uitstrekken naar de vingerpezen in die hand. Aan de binnenkant van de betreffende hand (in de handpalm) zal men ook de verkramping van de spieren van die hand gewaar kunnen worden.

De oorzaak van die plotselinge verkramping van de structuren in de hand kan heel goed gelegen zijn in een in het lichaam opgetreden vochttekort. Als dat de oorzaak is van de zich voordoende vingerkramp, kan het drinken van een flink glas water reeds uitkomst bieden. Doet men dat niet, dan zal deze kwaal zich meerdere keren aaneen kunnen blijken voor te doen. Een andere veel voorkomende oorzaak van vingerkramp is hyperventilatie. Het CO2-gehalte (gehalte aan kooldioxide) in het bloed wordt daardoor te laag. Om goed te kunnen functioneren moet men niet sneller of dieper gaan ademhalen. Het gaat niet om meer lucht. Wat we nodig hebben is meer CO2. Dit gas heeft ook een sterk verwijdend effect op bloedvaten. Het zet deze kanalen verder open, zodat ze meer zuurstofrijk bloed naar de cellen kunnen voeren, die daar op zeker moment behoefte aan hebben. Minder ademen stelt niet alleen mensen, maar ook dieren in staat om op efficiënte wijze meer energie te produceren. En het blijkt dat lichamen door een snelle en paniekerige ademhaling meer CO2 uitstoten. Door een korte tijd zwaar adem te halen, meer dan voor de stofwisseling nodig is, kan de bloedstroom naar spieren, weefsels en organen gaan afnemen. In die situatie voelen wij ons dan licht in het hoofd, verkrampen, krijgen hoofdpijn, of vallen wij zelfs flauw. Als dit soort weefsels te lang verstoken blijven van een consistente bloedtoevoer raken ze zelfs beschadigd. Voor een gezond lichaam heeft 'overademen' geen nut. Het heeft geen effect op de zuurstoftoevoer naar onze weefsels en organen en het kan zelfs zorgen voor een toestand van zuurstofdeficiëntie, leidend tot gedeeltelijke verstikking. De hoeveelheid CO2 die door de bloedbaan stroomt heeft overigens duidelijk invloed op de hartslag van mensen.

Er kunnen zich ook relatief eenvoudige oorzaken van vingerkramp voordoen, zoals vermoeidheid door overbelasting. Die dan leiden tot tijdelijke, acute krampen in de hand. Een rustige wijze van ademhalen kan veel van dergelijke gezondheidsproblemen voorkómen.

Een tekort aan de mineralen magnesium en calcium kan eveneens tot vingerkrampen leiden. Omdat beide mineralen zich in melk bevinden, is het drinken van een flink glas melk een goede remedie tegen deze mineralentekorten en doordat het eventuele vochttekort ook door het drinken van een glas melk kan worden tegengegaan, werkt het drinken van een glas melk vaak ook via die route voor het oplossen van het probleem van het zich manisfesteren van vingerkramp. Mocht men denken dat melk niet lekker is, dan zou men eens lactosevrije melk kunnen gaan proberen. Door de zoetige smaak hiervan, zal men de weerzin om melk te gaan drinken heel gemakkelijk kunnen omzeilen. Zelfs mensen die lactose-intolerant zijn kunnen deze melk meestal wel verdragen. Behalve wanneer zij ook last hebben van de sporen van lactose, welke daarin kunnen vóórkomen.

Vingerkramp is overigens niet hetzelfde als handkramp. Er zijn meerdere courante oorzaken van kramp in de hand. Vingerkramp moet men dan ook niet één op één gelijkstellen aan handkramp. Schade aan een enkele zenuw of aan een enkele zenuwgroep (mono-neuropathie), of aan meerdere zenuwen (polyneuro-pathie) die zijn verbonden met spieren in de hand, kan daarbij een rol spelen.