KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Het ziektebeeld MDS

De afkorting MDS staat voor de vervelende ziekte: Myelodysplastisch Syndroom (het voorvoegsel 'myelo' duidt op beenmerg, óf op ruggenmerg). Het betreft hier een groep van beenmergstoornissen waarbij de productie van bloedcellen ernstig is verstoord. Het is een weinig voorkomende ziekte. Myelodysplasie is kortweg de benaming voor het myelodysplastisch syndroom. De aard van deze ziekte loopt uiteen van een milde bloedarmoede, tot een acute leukemie. De bloedarmoede waar deze ziekte mee gepaard gaat, is niet gelinkt aan ijzer-tekort, noch aan foliumzuur-tekort, noch aan vitamine B12-tekort. MDS is evenwel een ziekte van de stamcellen in het beenmerg. Bij mannen is sprake van bloedarmoede als de Hb lager is dan 8,5 mmol/l. Bij vrouwen is sprake van bloedarmoede als de Hb lager is dan 7,5 mmol/l. Hemoglobine is nodig om zuurstof vanuit de longen naar alle delen van het lichaam te vervoeren.

De ‘dysplasie’ (het niet goed uitrijpen van de bloedcellen), is goed zichtbaar onder de microscoop, indien men daaronder tenminste een uitstrijkje van een druppeltje bloed van de patiënt plaatst. Dysplasie wijst bijna altijd op een precancereuze toestand. Weefsel dat laaggradige (milde) dysplasie vertoont, kan na verloop van tijd weer normaal worden of veranderen in hooggradige dysplasie.

Wat de incidentie van MDS betreft, kan worden gemeld dat het in Nederland ongeveer 700 keer per jaar wordt gediagnosticeerd en dat het zich voornamelijk bij personen van 70 jaar of ouder openbaart. Mogelijk heeft dat te maken met een toegenomen gebruik van cytostatica in deze leeftijdscategorie. En dus ook van methotrexaat.

Om de patiënt met deze ziekte medisch van dienst te zijn, zal deze begeleiding krijgen van een hematologisch specialist. De betreffende hematoloog zal de patiënt frequent moeten gaan controleren. Dit om te zien hoe de ziekte zich ontwikkelt. De patiënt zal er wel zelf alert op moeten zijn dat hij de hematoloog er van op de hoogte stelt zodra hij zich op zeker moment in zijn verdere leven niet meer goed voelt.

N.B. Een speciale belangenorganisatie voor mensen met bloedkanker, lymfklierkanker, leukemie, MDS, myeloom en de ziekte van Waldenström, is de patiëntenorganisatie: 'Hematon'. Ook mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kunnen bij deze organisatie terecht.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.