KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHAl te warme weersomstandigheden

Eén van de aandoeningen bij mensen die wordt veroorzaakt door uitzonderlijk warm weer, wordt hittestress genoemd. Als in die omstandigheid het vochtverlies van het lichaam van mensen, door overmatig te transpireren, onvoldoende wordt aangevuld, moet men beducht zijn op vele, niet te onderschatten, gezondheidsproblemen.

Deze precaire gezondheidstoestand kan zich door middel van de volgende symptomen gaan aankondigen:

Als er bovenop de voorgaande symptomen van hittestress ook nog bewustzijnsverlies optreedt, spreekt men van hittecollaps. Door extreme vaatverwijding vindt er dan te weinig bloedtoevoer plaats naar de belangrijkste organen van het menselijk lichaam. Er is dan sprake van vochttekort bij de betreffende persoon. Het is in die omstandigheid van belang dat men direkt gaat liggen, omdat de kans op flauwvallen dan groot is. En men zal dan met spoed moeten trachten om voldoende vocht tot zich te nemen. Als men dan ook nog een ál te warme huid heeft en men desondanks niet zweet, is het van groot belang om direkt 112 te gaan bellen, of te laten bellen. Dit omdat er in een dergelijk geval sprake is van een medische noodsituatie. De kans dat men dan een hitteberoerte oploopt, is dan immers groot. Het is te hopen dat er dan hulp aanwezig is, omdat er in die omstandigheid op zeker moment ook bewustzijnsverlies zal gaan optreden. Verder is de kans op een hartaanval onder die omstandigheid gevaarlijk groot. Hittestress is een gewichtige veroorzaker van de stijging in het aantal mensen dat tijdens een periode van hitte komt te overlijden. Vooral oude en zieke mensen zijn gevoelig voor hittestress. Door overmatig zweten kan men ook hitte-uitslag krijgen, vooral wanneer het erg warm en benauwd is en wanneer de huid geïrriteerd raakt vanwege het voortdurende erop vóórkomende vocht. Bij hitte-uitslag komen er kleine rode bultjes, of blaasjes vóór op de huid, die met vocht zijn gevuld. In plaats van de term 'hitte-uitslag' spreekt men ook wel van 'warmte-uitslag'.

En hoewel dat veel minder dramatisch is dan het gegeven uit de vorige alinea: 'de arbeidsproductiviteit van mensen is tijdens een dergelijke periode ook duidelijk lager'. Een ander gegeven waaruit vervelende consequenties kunnen voortvloeien, is het feit dat als gevolg van hittestress de agressiviteit van mensen duidelijk veel hoger is. De diepere oorzaak daarvan is allicht een tekort aan slaap. Want tijdens nachten waarop de temperatuur binnenshuis onvoldoende daalt, valt men nu eenmaal minder goed in slaap. Wilt u te weten komen wat u daar tegen zou kunnen doen? Klik dan op de link afkoelen.

Bij hitte is de lucht over het algemeen droger dan bij lagere temperaturen het geval is. Door die droge lucht wordt het ademhalingsproces bemoeilijkt. Want de longen nemen dan minder zuurstof op, waardoor bij hitte het vervelende drukkende gevoel op de borstkas wordt veroorzaakt. Door de hitte zetten ook de aders in de benen extra uit. Dit kan een kloppend gevoel in de aderen van de benen veroorzaken. En de eventueel in de benen voorkomende spataders kunnen daardoor ook verergeren, vooral bij mensen met tromboflebitis.

Als mensen tijdens lange wandeltochten op asfalt lopen, dat door de zon is verhit, zal dat asfalt veel hitte blijken uit te stralen. En door de heftige uitstralende warmte van het asfalt zullen de kuiten van die mensen dan permanent in een warme stookinrichting lijken te verkeren. Met zogenaamde asfaltkuiten tot gevolg. Asfaltbrand treedt op zodra het oppervlak waar mensen overheen lopen extreem opwarmt. Het veroorzaakt rode vlekken, vaak aan de onderkant van de kuit. De hitte van het asfalt zorgt er gestaag voor dat de huid te heet wordt en er dus verbranding optreedt. De beste remedie is om niet met ontblote benen op geasfalteerde wegen en/of paden te gaan wandelen, dit ondanks het feit dat de hete weersomstandigheden daartoe uitlokken. Het insmeren van de kuiten met zonnebrandcrème helpt niet tegen asfaltbrand. Het gaat in dit geval immers niet zozeer om verbranding door de zon, maar om verbranding door de reflecterende hittestraling die afkomstig is van het asfalt. Onder die omstandigheden is het zeer verstandig om tijdens de wandeling zoveel mogelijk lommerrijke plekken en/of ongeasfalteerde plekken op te gaan zoeken en daar waar mogelijk het asfalt te gaan mijden.

Ook kan men bij hitte last krijgen van zogenaamde hitteflauwte. Bij een hitteflauwte worden de bloedvaten ineens wijder en zakt er teveel bloed naar de benen. De hartslag vertraagt, doordat het bloed niet naar het hart komt. Het hart pompt vervolgens te weinig bloed naar de hersenen. Dan wordt het die persoon zwart voor de ogen en kan deze bewusteloos raken. Doordat men bij een flauwte in elkaar zakt en vervolgens zit of ligt (en dus niet meer staat) kan het hart zich weer vullen met bloed. Binnen enkele seconden komt men daardoor vanzelf weer bij.

N.B. Bij stedelijke situaties die bijdragen aan hittestress bij mensen, spreekt men ook over 'hittestress'. Dit is weliswaar een oneigenlijk gebruik van dit woord, maar het gebruik van dit woord in deze situaties is zó veel vóórkomend, dat deze nieuwvorming in de taal tegenwoordig meer en meer als normaal wordt ervaren. Deze oververhitting in stedelijke gebieden komt ondermeer door de gebouwen; de pleinen; de parkeerplaatsen; de overdaad aan auto's; de straten; de zwart geasfalteerde platte daken; het veelvuldig gebruik van tegels in de voor- en achtertuin; het veelvuldig gebruik van airco's voor verkoeling van woon- en werkruimtes; enzovoorts. Een verhard gebied in een stad blijkt tijdens warme dagen onmiskenbaar veel warmer te zijn dan een gebied waarin zich begroeide oppervlakken en/of waterpartijen bevinden. Dit verschijnsel noemt men een 'Urban Heat Island. Het temperatuursverschil tussen een urbaan en een ruraal' gebied kan zelfs oplopen tot 4° Celsius. En wat nog veel relevanter is. In de nacht kan dat verschil zelfs oplopen tot 8° Celsius.

N.B. Het oneigenlijke gebruik van het woord 'hittestress' doet zich ook nog in andere situaties voor. Hiervan viel op 30 juli 2019 een voorbeeld te lezen in een artikeltje in de Leeuwarder Courant. In dat artikeltje stond vermeld dat de verkeerslichten op het Vrijheidsplein in Leeuwarden enkele dagen vanwege 'hittestress' buiten werking zijn geweest. 'Er was sprake van een combinatie van fouten binnen de lichten, die last hadden van 'hittestress', aldus een woordwoerster van de gemeente. 'Er gingen dingen stuk, waaronder een aantal lampen'.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.