KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Hartoverslagen

Zo'n 43 jaar terug was ik met een jonge jongen, voor het volgen van een zwemles, in het plaatselijke zwembad aanwezig. Alles ging in eerste instantie goed, hij deed tenminste zeer goed zijn best. Maar op zeker moment begon hij te klagen over een pijnlijk gevoel in zijn borstkas. Hij was niet meer in staat om door te zwemmen, zodat ik hem uit het water vandaan haalde. Toen ik vervolgens mijn hand op zijn borstkas had gelegd, voelde ik tot mijn grote schrik geen duidelijke hartslag. Ja, en dat zou de dood van die jongen ten gevolge kunnen hebben. Dus ik was wel even in paniek! Maar later was die hartslag weer duidelijk wel te voelen. Het jongetje was zelf zó geschrokken van het akelige gevoel in zijn borstkas, dat hij niet weer opnieuw het water in wilde gaan. De zwemleraar die dit alles had aanschouwd, nam het allemaal niet zo serieus op. En hij adviseerde mij om hem maar gewoon bij het diepste gedeelte van het zwembad in het water te gooien. En ja, ik dacht: 'deze man heeft blijkbaar vaker met dit bijltje gehakt', dus met enige tegenzin, deed ik toch maar wat hij adviseerde.

De jongen bleek daarna ook wel weer te zijn gaan zwemmen, 'dus het viel wel mee met zijn vermeende hartprobleem', dacht ik. Het jongetje zwom nu echter wel direct richting het trappetje, wat daar in het zwembad aanwezig was. En hij klom zelfstandig uit het water vandaan. Hij was nu echter wel kwaad op mij. Zeer kwaad zelfs! De zwemleraar zei dat dit gedrag erop wees dat hij teveel zijn eigen gang wilde gaan. En dat dit in het geheel geen reëel gezondheidsprobleem van het kind zou zijn. Ik wist dat deze zwemleraar misschien wel uitermate kundig was in zijn werk, maar dat hij in feite het nodige inlevingsvermogen miste om goed met de angst van jonge kinderen om te gaan. Dus ik wilde niet meer dat die jongen opnieuw het water in werd gegooid. Niet door mij, maar ook niet door hem! 'Eerst maar eens met deze jongen naar de huisarts toe gaan, om van hem te horen hoe reëel het gezondheidsprobleem van dit jongetje wel zou kunnen zijn', dacht ik.

Na het jongetje degelijk te hebben onderzocht, zei deze arts dat hij geen grote problemen bij hem gewaar kon worden. Maar na alles nog eens goed te hebben aangehoord, adviseerde hij wel om toch maar eens met hem naar een cardioloog te gaan. Dat kon gelukkig op zeer korte termijn. Echter ook de cardioloog kon geen tekortkoming in de gezondheid van het kind vinden, tenminste geen tekortkoming welke deze merkwaardige symptomen zouden kunnen verklaren. Wel zei hij dat deze jongen wellicht enkele hartoverslagen had meegemaakt. En hij zei dat dat geen ernstig probleem voor het kind zou zijn. 'Veel mensen maken dat weleens mee', zei hij. 'Het hart slaat in die situatie eigenlijk niet een slag over, maar het maakt dan juist een slag extra. Een extra slag tussen de andere slagen in. Deze tussenslagen van het hart noemt men in medische kringen extrasystolen. En die extra systolen voelen aan als een harde dreun. Die overslagen kunnen uit zowel de ventrikels, als wel uit de atria van het hart komen. Het gevoel van de tussenslag ontstaat doordat er in de ventrikels of in de atria een te vroege elektrische activatie ontspringt. Omdat het hart op dat moment nog onvoldoende met bloed is gevuld, en dus eigenlijk nog niet klaar is voor de volgende slag, pompt het in de door de overslag gegenereerde hartslag maar weinig bloed uit. Dit kan zo weinig zijn dat deze minder krachtige slag niet wordt gevoeld en het aanvoelt alsof het hart stilstaat. Bij de daaropvolgende normale slag heeft het hart juist veel tijd om zich met bloed te vullen. De activatie van de slag die volgt op de overslag is daarom extra krachtig. Men voelt daarom vaak eerst een pauze en dan een harde dreun. In die pauze lijkt het hart stil te staan'.

Mensen die hartoverslagen ervaren, melden vaak dat ze hartkloppingen hebben, waarbij ze het idee hebben dat hun hart steeds even stilstaat. Bij hartkloppingen voelt men zijn eigen hart in de borstkas kloppen, ofwel in de keel. Het hart zal dan hevig kunnen bonzen en de hartslag zal dan snel en onregelmatig kunnen zijn. Het hart zal in dat geval afwisselend sneller kunnen blijken te kloppen, om dan vervolgens ineens weer langzamer te kunnen blijken kloppen. Die gemelde gewaarwordingen kunnen ook samengaan met waarnemingen van lichtheid in het hoofd, ofwel van een drukkend gevoel op de borst. De hartoverslagen kunnen echter ook ongemerkt vóórkomen. Maar uiteindelijk zullen ze dan wel tot klachten kunnen leiden, zeker bij mensen die véél hartoverslagen hebben. Als het hart slechts af en toe overslaat, of als de hartkloppingen binnen enkele minuten overgaan, zal er meestal niet veel aan de hand zijn.

N.B.: Een veel ernstiger hartprobleem is: 'Angina Pectoris'. Dit is de pijnlijke hartkramp die men krijgt als een deel van de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt. Klik voor informatie over die kwaal op deze link

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.