KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHeimwee

Heimwee is het verlangen naar de plek op aarde die mensen als hun thuis ervaren. Dit doet zich voor op juist díe momenten waarop zij niet thuis aanwezig zijn. Dit vaak erg sterke verlangen wordt in het Nederlandse taalgebied als heimwee aangeduid. Heimwee komt van het Duitse woord 'Heimweh'. Wat duidt op het voelen van pijn (Weh) in de situatie dat men niet in het eigen huis en/of op het eigen erf (Heim) aanwezig is. Die pijn kan zich als hoofdpijn en als buikpijn uiten, maar ook als hartklachten. En het kan gepaard gaan met allerlei andere stoornissen. Zoals:

Uit de vermelding van al deze symptomen en aandoeningen blijkt dat heimwee van invloed is op zowel de fysieke als op de psychische gezondheid van mensen. Heimwee komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. En het uit zich met name als mensen zich op zeker moment onzeker voelen over de wijze waarop er op hun doen en laten zal worden gereageerd. Dat merkt men bij kinderen heel duidelijk. Want kinderen zijn minder goed dan volwassenen in staat om hun onzekerheid te verbloemen. Kinderen die bij andere mensen zijn te logeren, zullen dan ook met name heimwee blijken te krijgen op het moment dat de warme maaltijd wordt opgediend en op het moment dat zij in bed worden gebracht. En dat is ook wel logisch, want kinderen hebben de ervaring dat zij met name op die momenten te maken krijgen met boze volwassenen. Namelijk als blijkt dat zij het aangeboden eten niet appreciëren en als blijkt dat zij grote moeite hebben met inslapen. Heimwee komt zowel bij kinderen als bij volwassenen met name voor als die kinderen en die volwassenen moeite hebben met het doorbreken van hun dagelijkse routines.

Net als bij veel verschillende aandoeningen en ziektes waarbij met medicijnen verlichting kan worden geboden, zou men eigenlijk ook bij de beleving van heimwee een dergelijk gemakkelijk toedienbaar medicijn willen gebruiken. Dit om op eenvoudige wijze van dat vervelende gevoel verlost te kunnen worden. Een pilletje tegen de heimwee dus. Een pilletje waarmee men 'stante pede' een oplossing zou kunnen aanbieden voor de vervelende problemen waarmee deze mensen zitten. Dat zou toch een geweldige oplossing zijn. En hoewel een dergelijke oplossing dan vanzelfsprekend slechts voor een betrekkelijk korte periode hulp zou kunnen bieden, zou dat toch voor enige tijd een reddingsmiddel kunnen zijn. Een reddingsmiddel dat zou kunnen helpen om steun te bieden op de momenten waarop het betreffende probleem het ergst is. Dat zou dan een zeer welkome oplossing zijn! Een oplossing die ook wel eens levensreddend zou kunnen zijn, omdat het menselijk lichaam door de gevolgen van heimwee vatbaarder zou kunnen zijn voor ziektes. En omdat het menselijk lichaam tengevolge van de heimwee, minder snel van ziektes zou kunnen blijken te herstellen.

Nu wil het mooie dat die oplossing er ook echt lijkt te zijn. Namelijk in de vorm van het welbekende medicijn dat als paracetamol bekend staat. Evenals bij bijvoorbeeld hoofdpijn lijkt paracetamol ook bij emotionele pijn goed te kunnen helpen. Al moet men wel bedenken dat het effect wat men eventueel van dat medicijn waarneemt ook weleens op een 'placebo-effect', wat door het innemen van een dergelijk medicijn wordt opgewekt, kan zijn gebaseerd. De emotionele pijn die zo kenmerkend is voor heimwee en die mensen soms ervaren als ze een tijdlang afgezonderd zijn van hun vrienden en beminden, zit in hetzelfde hersengebied als datgene waarin zich eventuele lichamelijke pijn bevindt. Heimwee zal zich vooral blijken te uiten op momenten van rust. Daarom is het in die gevallen waarin men heimwee bij bepaalde mensen kan verwachten, van belang om voor die mensen geëigende wijzen van vermaak te zoeken. Het is dan echter wel van belang om in die situatie niet aan die mensen de eigen afflictie te gaan tonen. Door de heimwee waarmee mensen in bepaalde situaties worden geconfronteerd, zullen zij geobsedeerd zijn met hun problemen. De droefgeestigheid die zij daarbij uitstralen is als buitenstaander naar om mee te maken. Maar bedenk wel dat zij bij het uiten van hun belevenissen wel een vertekend beeld uitzenden van de ernst van hun belevenissen. Dat neemt niet weg dat het bij het bieden van hulp aan die mensen wel van groot belang is dat zij een luisterend oor aantreffen.

De psychische staat waarin mensen verkeren die heimwee hebben, lijkt sterk op de psychische staat van mensen die depressief zijn. Maar let wel: het is beslist niet hetzelfde, want zodra mensen die heimwee hebben weer thuis zijn, is de heimwee voorbij. Dat is met depressiviteit duidelijk niet het geval! Mensen die last hebben van depressiviteit zouden ook wel eens baat kunnen hebben bij het innemen van een enkel paracetamolletje, maar als zij als medicatie tegen die psychische aandoening gebruik maken van antidepressiva, zullen zij er beter aan doen dat medicijn te mijden. Dit omdat antidepressiva dan duidelijk minder goed werken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.