KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHValincidenten

Het aantal letsels als gevolg van een val kan groot zijn. Dat is een gegeven wat mensen zich vaak niet realiseren. Mensen zullen doorgaans in de loop van hun leven reeds zo vaak zijn gevallen, dat men zich nauwelijks zal realiseren hoe groot de gevolgen van een val wel niet zullen kunnen zijn. Als kind zullen de meeste mensen reeds zo vaak zijn gevallen, dat zij het als normaal zijn gaan ervaren dat valpartijen niet tot ernstige lichamelijke gevolgen blijken te hebben geleid. Toch kan een val wel degelijk ernstige gevolgen hebben. Met name bij oudere mensen. Een val kan zelfs de dood ten gevolge hebben, vooral bij ouderen die bij hun val een heup blijken te hebben gebroken. Een nare valpartij kan een oorzaak zijn van de een of andere aandoening c.q. ziekte. Maar ze kan net zo goed het gevólg zijn van die aandoening, c.q, die ziekte. Mensen die aan de medicijnen zijn, kunnen vallen als gevolg van een bijwerking van die medicijnen. Oudere mensen gebruiken relatief veel medicijnen. Dus de kans op een bijwerking van een medicijn, welke tot een ongeval zou kunnen leiden, is bij oudere mensen ook betrekkelijk groot.

Omdat het voor de gemiddelde patiënt moeilijk is om te weten te komen wat precies de oorzaak en het gevolg zijn van een ernstig valincident, raadt men mensen tegenwoordig wel aan om een zogenaamde valpoli te gaan bezoeken. Dit woord klinkt schabouwelijker dan het is, omdat het slechts een afdeling van het ziekenhuis is waar men onderzoek bij patiënten doet naar de oorzaak en de gevolgen van hun val.

Een val zal lang niet altijd dermate ernstig blijken te zijn dat men er in zijn functioneren ernstig door wordt belemmerd. Daarom wordt een val van mensen doorgaans heel gemakkelijk gebagatelliseerd. Toch kan een val wel degelijk heel vervelende gevolgen voor de betrokkene hebben.

Bij een val kunnen er bijvoorbeeld spiervezels in een bepaalde spier, of in een bepaalde spiergroep, zijn vernield. En dat heeft dan meestal een bloeding in die spier, of in die spiergroep tot gevolg. Er is dan sprake van een bloeduitstorting. Een dergelijke bloeduitstorting kan behoorlijk pijnlijk zijn. En als gevolg van die bloeduitstorting zal er dan een blauwe huidverkleuring in dat lichaamsdeel gaan optreden. Bij een bloeduitstorting die plaatsvond tussen de verschillende spieren in, kan het bloed dan gaan uitzakken. Zodat men de verkleuring op zeker moment op een andere plaats ziet, dan waar de klap plaatsvond. Bij een val op de bovenarm, kan de verkleuring dan bijvoorbeeld op zeker moment tot in de onderarm blijken te zijn uitgezakt. En bij een verwonding boven een oog, kan dan de verkleuring bijvoorbeeld tot onder dat oog blijken te zijn uitgezakt. De zwelling van de huid in de omgeving van het oog kan dan zo heftig zijn, dat men 'for the ime being' niets met dat oog zal kunnen zien.

Een kneuzing is een frequent vóórkomend gevolg van een val. Dat is een beschadiging van het onderhuidse weefsel, die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door een val, door een slag, of door een stoot. Onderhuids weefsel kan onder andere een spier zijn. Kneuzingen kunnen in principe over het hele lichaam voorkomen. Een kneuzing moet niet worden verward met een verstuiking, of met een verzwikking. Bij een verstuiking of verzwikking is er sprake van een verschuiving van de gewrichten. Door deze verschuiving worden de omliggende kapsels opgerekt, of uitgescheurd.

Als men bij zichzelf waarneemt dat men zal gaan vallen, zal men de spieren in de armen als vanzelf gaan aanspannen. Door die aangespannen spieren zal men de klap enigsins kunnen gaan opvangen. Maar als men bij die val een aanzienlijk gewicht moet opvangen, zullen de aangespannen spieren op zich ook problemen gaan oplopen. Er kunnen dan meerdere contusies in de spiervezels op gaan treden. Een val op de uitgesterkte armen kan dan ook tot letsel aan de triceps in de beide armen leiden. De aangedane spieren kunnen na een dergelijke val nog lang pijnlijk en stijf zijn. Hierdoor zal men die armen dan minder goed kunnen gaan gebruiken. Dat is maar goed ook, want dat geeft de spieren de gelegenheid om reeds weer aan het herstel te kunnen gaan werken. Het is dan intussen niet verstandig om de betreffende spieren volop te gaan gebruiken.

Veel situaties waarbij men zou kunnen gaan vallen, zijn overigens te vermijden. Men is wat dat betreft niet helemaal aan het lot overgeleverd. Door het volgen van een cursus 'valpreventie', kan men de incidentie van de gevallen waarin men valt, proberen te reduceren. 'Valpreventie' is leren voorkomen dat men valt. En verder zal het de betreffende persoon doen leren dat hij weet hóe hij het beste moet gaan vallen, als het toch gebeurt. Met het toenemen van de leeftijd, neemt de valincidentie nu eenmaal toe, zodat het volgen van een cursus 'valpreventie' op die leeftijd van nut kan zijn.

Ouderen kunnen door een val hun zelfredzaamheid tijdelijk, of voorgoed verliezen. Dus met name voor oudere mensen zal een val grote consequenties kunnen hebben. En dan met name voor die categorie oudere mensen die alleenwonend zijn. Via de zorgverzekeraar kan men na een val overigens wel hulp voor persoonlijke zorg en/of voor thuisverpleging gaan inschakelen. Voor langdurige en intensieve zorg kan men daartoe terecht bij een 'centrum voor indicatiestelling zorg' (CIZ).

N.B. Een mogelijke oorzaak van een heel vervelend valongeval bij met name oudere mensen is 'festinatie', ofwel 'verhaasting'. Klik voor informatie daarvoor: op deze link