KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHZenuwschade

Het letsel wat sommige mensen in geval van suikerziekte en andere vrij ernstige ziekten aan hun zenuwen blijken te hebben opgelopen, staat bekend als neuropathie. Dit heeft dus te maken met de zich voordoende schade aan de zenuwen in het lichaam. Kortweg: 'zenuwschade'. De bedrading van het lichaam', die gewoonlijk de vele elektrische signalen doorvoert, werkt dan niet meer geheel feilloos. Men merkt dat aan een aantal zeer uiteenlopende symptomen, zoals:

Zoals hierboven wordt aangegeven, liggen dus aan neuropathie vrij ernstige ziekten ten grondslag, maar soms moet de oorzaak ook duidelijk als idiopathisch worden beschouwd. Alhoewel men wél weet dat bij neuropathie vaak sprake is van een minder goed functionerend bloedvatenstelsel. De zenuwen in het lichaam moeten voor hun goede werking in voldoende mate kunnen worden ondersteund door het bloedvatenstelsel. Als dat niet het geval is, is het in feite wel voor de hand liggend dat er zich allerlei vage verschijnselen in het lichaam voordoen die er op lijken te wijzen dat er zich gezondheidsverstoringen bij de betreffende persoon voordoen. Het feit dat het zorgen voor een relevante mate van lichaamsbeweging therapeutisch lijkt te werken bij deze kwaal, wijst ook op het grote verband tussen neuropathie en de bloeddoorstroming van het lichaam. Door de extra lichaamsbeweging wordt het bloed immers in versterkte mate in het lichaam rondgepompt.

Om nog meer verdiepende informatie over dit onderwerp na te kunnen gaan lezen kan men op de volgende link gaan klikken: neuropathie.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.