KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBeenspieroefeningen

Mensen die bemerken dat het hun persoonlijk schort aan de nodige spierkracht om voldoende krachtig te kunnen fietsen, kiezen er tegenwoordig veelvuldig voor om een fiets met elektrische trapondersteuning aan te gaan schaffen. Het maken van een fietstochtje op een fiets met elektrische trapondersteuning is a piece of cake. Tenminste voorzover men tijdens de fietstocht niet met een lege accu komt te zitten. En voorzover men de kracht en de behendigheid heeft om goed met een dergelijk fiets te kunnen omgaan. Het omgaan met fietsen met elektrische trapondersteuning wordt namelijk nogal bemoeilijkt door het grote gewicht van dergelijke fietsen. Men moet wel voldoende lichaamskracht hebben om met dergelijke fietsen te kunnen omgaan. Als men dat niet heeft, kan dat in bepaalde situaties tot ongelukken leiden. Wanneer men op een veilige wijze met een fiets met trapondersteuning wil gaan fietsen, maakt het (zoals eerder gemeld) ook veel verschil of men daartoe wel de nodige behendigheid heeft. Er komt nog wel het één en ander kijken bij het fietsen met een zogenaamde elektrische fiets. Het is daarom ook zeker nodig dat men voldoende instructie krijgt om dit goed te doen. Het aantal ongelukken met een elektrische fiets is immers verbazingwekkend hoog. Dat komt niet alleen door het veel hogere gewicht van een fiets met elektrische trapondersteuning, maar ook door de veel hogere snelheid die men ermee zal weten te behalen. Vooral jonge mensen; oude mensen; onhandige mensen; zwakke mensen en mensen die disabled zijn, zullen relatief veel kans hebben op het verkrijgen van een ongeluk met een elektrische fiets.

De grote vraag is dan ook of het wel voor iedereen nodig en verstandig is om een dergelijke fiets aan te gaan schaffen. Mensen die niet dagelijks hele einden zullen hoeven te fietsen, om (bijvoorbeeld) naar het werk te gaan, lijken heel goed zonder een dergelijke fiets te kunnen. Toch ontberen veel mensen de nodige spierkracht in de benen, ook als zij slechts korte eindjes hoeven te fietsen. Dus om die reden schaft men dan toch maar een fiets met elektrische ondersteuning aan. Als dat echter de enige goede reden is om een dergelijke fiets aan te gaan schaffen, kan men er in feite veel beter voor gaan kiezen om te trachten de spierkracht in de benen te vergroten. Men kan daartoe krachttrainingen in een sportschool gaan doen. De trainingen namelijk die kortweg met de term 'cardio' worden aangeduid. Maar een andere methode, die wat dat betreft net zo effectief zal zijn, is de methode waarbij men dagen aaneen in het eigen huis per dag ongeveer twaalf maal achterelkaar de trap op en neer gaat lopen. De toename in spierkracht in de beenspieren zal dan groot genoeg zijn om vervolgens met veel minder moeite te kunnen fietsen. En bovendien: voor de lichaamsconditie is dat vele traplopen ook een zeer goede zaak. Veel beter dan het fietsen op een fiets met elektrische trapondersteuning in feite ooit zal zijn.

Voordat men beenspieroefeningen doet door middel van een training waarbij men op een intensieve wijze gaat traplopen, moet men echter wel met enige zaken rekening gaan houden. Ten eerste: men moet geen slechte basisconditie hebben. En ten tweede: men moet zich tijdens het traplopen aldoor goed aan de trapleuning vast gaan houden. En ten derde: men moet geen last hebben van flauwtes die zich van tijd tot tijd voordoen. Verder zal men goed op de ademhaling moeten gaan letten, zodat men geen zuurstoftekort oploopt. Maar men zal ook beslist weer niet teveel moeten gaan ademhalen, opdat men geen last krijgt van hyperventilatie. Dit is geen ernstige aandoening. Maar de buitensporige wijze van ademhalen die tot hyperventilatie leidt, is ook weer niet geheel zonder gevaar. Het risico op flauwvallen is hierbij duidelijk aanwezig. Als men op zeker moment door het vele traplopen ademtekort meent te hebben opgelopen, zou men een tijdlang opzettelijk kunnen gaan staan hijgen. Als men dat doet, loopt men echter wel kans op flauwvallen. En dat is in de situatie, waarin men zich op dat moment bevindt, bijzonder riskant. Mensen die menen er beter aan te doen om bovenaan de trap te gaan staan uithijgen, moeten zich goed realiseren dat zij ook dáár een flauwte kunnen krijgen. En juist op díé plaats is dat bijzonder riskant. Vooral als men zich daar bovenaan de trap alweer heeft omgedraaid in de richting van de trap. Wanneer men dáár (op die bepaalde plaats in huis) voorover duikelt, zou de afloop weleens een bijzonder ernstig lichamelijk trauma kunnen zijn.

Vóór u besluit om een tip (die op deze site staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.