KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHEen chronisch verstopte neus

Mensen die voortdurend behept zijn met een verstopte neus, kunnen daar veel last van ondervinden. Voor dat probleem kunnen beslist een aantal heel verschillende oorzaken zijn. Maar als eenmaal duidelijk is dat er niet sprake is van een sinusitis en als de verstopte neus is ontstaan na een normale verkoudheid of na een aanval van het griepvirus, dan is daartegen momenteel in een aantal ziekenhuizen in Nederland een goedwerkende en een zeer patiëntvriendelijke remedie aanwezig.

Mensen met een chronische vorm van neusverstopping hebben onophoudelijk of frequent last van griepachtige verschijnselen. Zoals een lichte vorm van onbehaaglijkheid; een latente vorm van lichamelijke verzwakking; een lichte vorm van keelpijn; een alsmaar aanwezig gevoel van lichte hoofdpijn en enige verhoging van de lichaamstemperatuur. De bijna voortdurende verhoging van de lichaamstemperatuur lijkt van al deze ziektesymptomen misschien wel de minst erge te zijn, maar in werkelijkheid kan juist dit ziektesymptoom erg hinderlijk zijn. Dat komt omdat men het hierdoor vaak te warm heeft en later weer te koud. En men voortdurend bezig moet zijn met meer kleren aan te trekken, dan wel kleren uit te trekken. Verkoudheid gaat normaal gesproken gepaard met een bacteriële ontsteking. En een bacteriële ontsteking is meestal goed met antibiotica te behandelen. Maar wanneer men bij voortduring last heeft van neusverstopping is het zeer voor de hand liggend dat er sprake is van een virale ontsteking. Mocht men niet al te lang daaraan voorafgaand de welberaden beslissing hebben genomen om zichzelf toch maar tegen de griep te laten vaccineren, dan kan dat gegeven helpen om juist die oorzaak van een chronisch verstopte neus te doen elimineren. Is dat niet het geval, dan moet men volledig vertrouwen op het eigen weerstandsvermogen. En dat weerstandsvermogen is vanzelfsprekend niet bij iedereen en op ieder moment op een even hoog peil aanwezig. Dus de volledige genezing van deze kwaal kan soms geruime tijd in beslag nemen. Ondertussen kan die chronisch aanwezige neusverstopping bijzonderlijk hinderlijk zijn. De zo normale neusademing wordt er grotendeels door verhinderd en tijdens de slaap kan het snurken, dat hier vaak een gevolg van is, de eigen nachtrust en die van een eventuele bedpartner enorm verstoren.

In een dergelijke situatie kunnen de kno-artsen in sommige ziekenhuizen door middel van de zogenaamde Celon-behandeling uitkomst bieden. Hierbij worden er een aantal daartoe geschikte elektroden diep de neus ingebracht. Deze elektroden verhitten het slijmvlies aan de binnenkant van de neus, waardoor een deel van het slijmvlies verschrompelt. En daardoor zal het neusverstoppingsprobleem grotendeels gaan afnemen. De behandeling duurt betrekkelijk kort. Zij gaat met weinig pijn gepaard en zij is bijzonder succesvol. Er kunnen hierbij echter wel wat infecties optreden, zodat men daar wel op bedacht zal moeten zijn. Nabloedingen komen bij deze behandeling wel voor, maar ze treden niet erg frequent op. Wel kunnen er na de behandeling wat korsten in de neus aanwezig blijken te zijn. Maar dat probleem lost zich vanzelf wel weer op. Aan patiënten die bang zijn hun reukvermogen door deze ingreep kwijt te gaan raken, kan met voldoende vertrouwen worden gemeld dat zich dat vrijwel niet zal voordoen. Dit omdat het reukvermogen van mensen veel dieper in de neus is gesitueerd.

De Celon-behandeling is kortom een invasieve behandelingsmethode tegen het probleem van een verstopte neus, die als effectief moet worden beschouwd, terwijl deze behandelingsmethode weinig hinder voor de patiënt zal gaan opleveren.

Door de slechte gewoonte om bij voortduring door de mond te ademen zal men een verstopte neus oplopen. De neus zal dan geïnfecteerd raken met bacteriën, die voor een verergering van het probleem zullen zorgen. En in de nacht zal het mondademen tot snurken kunnen leiden, hetgeen op zijn beurt ook weer slecht is voor de gezondheid van mensen. Het zachte weefsel in de keel zal zodanig inzakken, dat het allerlei verstikkingsverschijnselen zal doen veroorzaken. Met slaapapneu tot gevolg. De bloeddruk zal onder die omstandigheden ook gaan stijgen. De remedie voor deze kwalen ligt, heel basic, gewoon in het aanleren van de gewoonte om langer uit te ademen. De perfecte ademhaling is die waarbij men gedurende 5,5 seconden inademt en vervolgens gedurende 5,5 seconden weer uitademt.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.