KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHLymfevat-ontsteking

Mocht men lijnvormige rode strepen op de huid van een patiënt ontdekken, dan lijdt die patiënt aan een ontsteking van het lymfekanaal, wat op die betreffende plaats in de huid aanwezig is. De rode streeptekening is een indicatie voor het bestaan van ontstoken lymfebanen. Een dergelijke ontsteking van het lymfekanaal wordt lymfangitis genoemd. Een patiënt met lymfangitis heeft een verhoogde kans op het ontstaan van een bloedinfectie, welke ook wel sepsis wordt genoemd. Dit moet men niet gaan onderschatten, omdat deze situatie de dood tot gevolg kan hebben. Vooral bij mensen waarbij de weerstand tegen infecties laag is. Maar hoewel het dus een levensbedreigende situatie betreft, is deze kwaal toch veelal wel goed met een antibioticakuur te verhelpen.

Wanneer er echter géén adequate medische behandeling volgt op het ontdekken van deze kwaal, zal er als reactie op de infectie een surplus aan histamine worden aangemaakt, waardoor er vaatverwijding optreedt en de spanning in de wand van de aderen afneemt. De bloeddruk zal dan snel gaan dalen. Waardoor de hartslag toeneemt en er een versnelde ademhaling ontstaat. Alsook een hoge koorts, die met heftige hartkloppingen gepaard zal gaan. Dit alles zal eveneens tot shock kunnen gaan leiden en tot het overlijden van die betreffende patiënt.

Een lymfevat-ontsteking is meestal een gevolg van een infectie en een ontsteking van een huidwond. Als er een huidwond aanwezig is, zal deze allicht 'la porte d'entrée' van de infectie zijn. Men neemt ze bijna altijd waar op de huid van een arm, of op de huid van een been. Inwendig is bij deze kwaal dan de lymfevloeistof door bacteriën aangetast.

Om dit soort problemen te vóórkomen is het van belang om een eventuele open wond altijd minstens twee minuten schoon te gaan spoelen met lauwwarm stromend water. Het doel hiervan is om het vuil goed uit de wond vandaan te doen laten komen. Zit er daarna nog steeds zichtbaar vuil in de wond? Dan zal men dat op voorzichtige wijze met een pincet kunnen gaan verwijderen. Voor ontsmetting van de wond kan Betadine® worden gebruikt. Zelfs bij een open wond! Met een gaasje brengt men dit op de wond aan en op de huid eromheen. Betadine® is met name geschikt voor het uitspoelen en desinfecteren van kleine en ondiepe snij- of prikwonden. Betadine® is vooral voor gebruik bij kinderen een handig ontsmettingsmiddel, omdat het niet prikt en desondanks goed desinfecteert.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.