KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHSlaaptekort

Op deze website zijn de gevolgen van een tekort aan slaap, wat wij mensen om allerlei verschillende redenen kunnen oplopen, al vrij uitgebreid belicht. En wel op de webpage met de intrigerende naam slaapwijzer. Iets wat op die webpage echter duidelijk onderbelicht is gebleven, is het gevolg van enkele ordinaire ongesteldheden op het vatten van de slaap. Eén van die ongesteldheden is de kwaal die heel algemeen als 'verkoudheid' bekend staat, maar die door medici 'rhinosinusitis' wordt genoemd. Dat is misschien een moeilijk woord om te onthouden, maar als men eenmaal beseft dat een Neushoorn in het Latijn met de wetenschappelijke naam Rhinoceros wordt aangeduid, is het duidelijk dat in het Latijn met het woord 'rhino' de neus wordt betiteld. En het is goed bekend dat met de Latijnse naam Sinusitis een ontsteking van de sinussen wordt aangeduid. De naam 'Sinussen' staat in de biologie voor de holtes die zich in de kop van levende organismen bevinden.

Eén van de problemen waarmee verkouden mensen met een slaaptekort kunnen worden geconfronteerd, is in die situatie de vervelende aandrang om te moeten hoesten. Het hoesten tijdens een verkoudheid kan vanzelfsprekend niet alleen het inslapen bemoeilijken. Maar het kan er ook voor zorgen dat men niet even lekker kan uitslapen als men op het punt staat wakker te worden. En tijdens de slaap zelf gaat het hoesten ook gewoon door. Men zal dan wél in slaap kunnen vallen, maar het zal dan wel gaan om een vrij oppervlakkige wijze van slapen. En soms kan men zelfs even wakker worden door het vele hoesten. Hoewel dat ook wel eens dermate kort zou kunnen duren zijn dat men het zich later niet ééns kan herinneren. Een ander groot probleem wat bij verkouden mensen tot slaapgebrek kan lijden, is het feit dat verkoudheid soms gepaard gaat met een piepende ademhaling. Een oplossing waar men in dat geval voor zou kunnen gaan kiezen, is om een tijdlang in zittende houding te gaan slapen. Dat kan beslist wel, vooral als men over een bed beschikt waarvan het hoofdgedeelte omhoog kan worden gezet. Maar het probleem hierbij is wel dat men dan vaak minder lang blijkt door te slapen. Dat komt niet zozeer alleen van het feit dat men dan minder gemakkelijk lekker onder de warme dekens kan blijven liggen. Maar ook vanwege het feit dat men in een zittende slaaphouding veel minder goed tot algehele relaxatie zal weten te komen. De kramp die men daardoor in bepaalde spieren oploopt, zal tot gevolg hebben dat de nachtrust duidelijk van mindere kwaliteit en/of korter zal zijn. Na een aantal nachten op deze manier te hebben zitten slapen, zal men dan ook ongetwijfeld tegen een aanzienlijk slaaptekort aanlopen. Nu zou men er voor kunnen kiezen om niet geheel in zittende houding te gaan slapen, maar slechts gedeeltelijk. Dat lijkt theoretisch gesproken een goede oplossing te zijn, maar in werkelijkheid valt dat tegen. Dit omdat men in die houding weer veel meer last van de piepende ademhaling zal blijken te hebben. De piepende ademhaling waardoor men het slaaptekort oploopt, zal medisch kunnen worden bestreden door een antibiotica-kuur. Tenminste voorzover er bij dit probleem sprake is van een verhoging van de lichaamstemperatuur tengevolge van een bacteriële besmetting. Maar het innemen van antibiotica is in deze omstandigheden dan wel, in overdrachtelijke zin: 'het met een fiks slagersmes doden van een nietig mugje'.

Een andere ordinaire ongesteldheid die zondermeer als een belangrijke oorzaak van slaaptekort moet worden beschouwd, is de kwaal die tegenwoordig zeer bekend staat met de aanduiding: stress. Om stress goed te kunnen begrijpen, zou men kunnen gaan denken aan een kat die achter een veldmuisje aan rent. Bijna al de spieren van het kattelijfje zullen in die toestand aangespannen zijn, om het dier in staat te stellen dat muisje te kunnen vangen. Die aangespannen toestand van de spieren in het kattelijfje kan men, met enig recht van spreken, als een fysieke vorm van positieve stress beschouwen. En wat de spieren van het muizelijfje betreft, die zijn in die situatie al eveneens in een toestand van fysieke stress. Een toestand van stress die de voor de kat buitengewoon nuttige functie heeft om te trachten aan de klauwen van de kat te ontkomen. Bij dat muisje zal er zich echter in die situatie nog een extra vorm van stress voordoen. Namelijk een vorm van psychische stress, die veroorzaakt wordt door de dreiging om in de bek van dat roofdier te zullen worden fijngemalen.

Slaaptekort en stress versterken elkaar. Goede slaap is essentieel voor het menselijk lichaam. Het immuunsysteem, de fysieke gesteldheid en de mentale gezondheid functioneren beter bij een uitgeslapen persoon. En de afweer tegen stress zal door goede slaap alleen maar groter worden. Maar stress kan op zich ook beslist voor grote slaapproblemen zorgen. En wel op drieërlei verschillende wijze. Namelijk ten eerste doordat men door de invloed van stress moeilijker in slaap zal weten te vallen; ten tweede doordat men hierdoor een mindere goede kwaliteit van slapen zal weten te krijgen en ten derde doordat men door de stress eerder uit de slaap zal kunnen blijken te ontwaken. Gelukkig zal het menselijke lichaam betrekkelijk weinig hinder ondervinden van een enkel nachtje slecht slapen, maar als dat vaker achtereen gebeurt, zal dat allerlei vervelende gevolgen kunnen hebben. Eén van die gevolgen is dus dat men veel eerder gestresst zal raken. Dat is voor iedereen meteen duidelijk. Maar één van de andere gevolgen is dat men minder weerstand tegen ziektes zal hebben. En dan met name ook tegen de zo vervelende verkoudheid die op zijn beurt weer een oorzaak is van slaaptekort.

Het is nu wel duidelijk dat mensen, bijvoorbeeld door zowel verkoudheid als stress, in een vicieuze cirkel van elkaar versterkende factoren terecht kunnen komen. En wel factoren die de gezondheid van mensen, in negatieve zin, danig kunnen beïnvloeden. Maar let wel: het benoemen van juist deze twee ongesteldheden, die beide door de vicieuze invloed van oorzaak en gevolg zichzelf zo lange tijd in stand kunnen houden, betekent niet dat er zich ten aanzien van de gezondheid van mensen niet meer van dit soort gevallen voordoen. Maar dat is op deze webpage niet dermate opportuun om daar nu verder aandacht aan te gaan besteden.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.