KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Spanningshoofdpijn

Bij het bestrijden van uw spanningshoofdpijn zijn er twee aspecten die van groot belang zijn. Dat is ten eerste het bestrijden van de oorzaak van uw spanningshoofdpijn. En ten tweede het bestrijden van de ongemakken van uw spanningshoofdpijn. Wat deze beide aspecten van spanningshoofdpijn betreft, is op de langere duur het eerste aspect het belangrijkste. Maar op de korte duur is juist het tweede aspect van groot belang. Namelijk het bestrijden van de ongemakken ervan. De tonus op de spieren in het nek- en schoudergebied zal allereerst moeten worden gerelaxeerd voor het enige zin heeft te trachten de hoofdpijn te doen verminderen. Als men zich eenmaal realiseert dat men met deze vorm van hoofdpijn te maken heeft, zal men wellicht trachten om de tonus in de nekspieren op te heffen door de nek een aantal keren op en neer én een aantal keren heen en weer te bewegen. Maar vaak is dat ten enenmale onvoldoende om het betreffende doel te bereiken. Deze hoofdpijn zou dan ook wel eens dagenlang kunnen aanhouden, zolang men de tonus van de spieren in het nek- en schoudergebied tenminste niet op meer effectieve wijze gaat aanpakken.

Om te trachten op eenvoudige wijze van spanningshoofdpijn af te komen, zou men een stevige wandeling in de buitenlucht kunnen gaan maken. De goede lichaamsbeweging die u tijdens een dergelijke wandeling opdoet, is zondermeer van belang voor uw gezondheid en uw welbevinden. Maar als u tijdens die wandeling ook nog een flink aantal eenvoudige oefeningen zou doen, zou u ook nog eens verbaasd kunnen staan over het effect hiervan op uw hoofd- en nekpijn. U kunt daartoe het best een wandeling maken in een gebied waarin u zich veilig en onbespied voelt.

Ga tijdens die wandeling eerst even een aantal keren kort naar de aarde onder u, en naar het hemelgewelf boven u, kijken. En kijk dan enkele keren langzaam zowel over uw linkerschouder, alswel over uw rechterschouder, of u achter u ook iets of iemand gewaar kunt worden. Uw nekspieren zullen daarbij iets meer los komen te zitten. Daarna tracht u tijdens uw wandeling met uw beide schoudergewrichten een flink aantal keren zowel voorwaarts als achterwaarts te rollen. Dat heeft tot gevolg dat uw armen vrijer vanuit de beide schouders zullen kunnen gaan bewegen.

En nu komen dan de oefeningen die uw schouder en nekspieren op aangename wijze verder zullen kunnen losmaken. Bij deze oefeningen valt het niet goed mee om te blijven wandelen. Dat is ook niet echt nodig. Dus maak voor deze oefeningen maar pas op de plaats. Hierbij laat u uw beide armen eerst slapjes in hun volle lengte langs uw lichaam hangen. En dan zwaait u een flink aantal keren met uw beide armen kruislings en krachtig naar voren toe. En daarna beweegt u uw armen krachtig naar achteren toe, waarbij slechts uw handen achter uw rug elkaar kruisen. Vervolgens gaat u nog een tijdje rollen met uw hoofd. Eerst bijvoorbeeld rechtsom en daarna linksom. Wat u maar het beste handigt! Als u dat gedaan heeft, laat u uw armen weer even in volle lengte langs uw lichaam hangen, om vervolgens uw armen verschillende keren zover mogelijk naar voren en naar achteren te gaan zwaaien. Daarna wandelt u weer verder, maar u laat nu uw armen weer ontspannen met uw benen mee naar voren en naar achteren zwaaien.

Nekpijn en de daaruit voorvloeiende hoofdpijn verdwijnen niet zo snel als sneeuw in het directe zonlicht smelt. Ook al zijn de spieren in het gebied van uw nek op zeker moment wel goed gerelaxeerd, de pijn zal eerst nog wel een tijdje blijken na te ijlen. Maar bij thuiskomst zult u zich hierna ongetwijfeld veel beter voelen. En de volgende dag zal, tot uw grote opluchting, zeer waarschijnlijk gaan blijken dat u van uw probleem bent verlost. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u dan alsnog besluiten om maar eens een bezoek aan een fysiotherapeut, of aan een chiropractor, te brengen. Het kan immers ook wel eens zijn dat uw probleem niet zozeer van verstijfde spieren komt, maar van een verdraaide nek. Of van beschadigingen aan de "discus intervertebralis" tussen de tweede en de derde nekwervel. Of bijvoorbeeld van irritatie van de pezen van de nekspieren.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.