KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHAdemen

Ons respiratoire systeem heeft bij tijd en wijle magische trekken. Want door bewust een tijdje de adem in te houden, hetzij een tijdje minder te ademen, hetzij een tijdje meer te ademen, kan men vaak wonderlijke lichamelijke effecten bereiken. Het streven de adem in te houden is duidelijk tegennatuurlijk. Het lichaam zal zich hierbij direct verzetten. En het zal dan ook in het begin nauwelijks lukken. Maar men kan het inhouden van de adem wel enigszins trainen.

Een overschot aan kooldioxide veroorzaakt de ademprikkel. En dit gevoel is heel sterk. Het is ook belangrijk om zich te realiseren dat men niet adem wil halen omdat er te weinig zuurstof in het bloed zit, maar omdat er te veel kooldioxide in het bloed zit. En vaak is dit kooldioxide-niveau helemaal niet dramatisch hoog, maar heeft men zichzelf getraind om bij een lage concentratie kooldioxide al adem te willen halen. De eerste reden om af en toe de adem in te houden, na een uitademing, is dan ook om de kooldioxide-tolerantie te trainen en het onbewuste ademhalen effectiever en efficiënter te laten verlopen. De kennis betreffende de respiratoire fysiologie breidt zich gelukkig in alle richtingen uit, maar de meeste fysiologen zijn nog erg in beslag genomen door longvolumes, beademing, circulatie, gaswisseling, het mechanisme van de ademhaling, de de metabole kosten van de ademhaling en het controleren van de ademhaling, dat amper iemand enige aandacht besteedt aan de spieren die de ademhaling feitelijk verrichten. Iedereen meent tegenwoordig dat zuurstof van erg groot belang is bij de ademhaling, maar wat we in feite vooral nodig hebben is meer kooldioxide. Voor een gezond lichaam heeft 'overademen', of zuivere zuurstof inademen geen nut. Voor de gezondheid van mensen is slow breathing wel van belang belang. Kooldioxide is in feite een fundamenteler bestanddeel van levende materie dan zuurstof.

Een situatie die ook problemen met de ademhaling oplevert, is een toestand van permanente verstrooiing. In die toestand wordt de ademhaling al gauw te onregelmatig en oppervlakkig. Soms zullen de betreffende mensen dan gedurende een halve minuut of langer helemaal niet blijken te ademen. Omdat dit verschijnsel zich ook frequent bij het e-mailen voordoet, wordt dit wel e-mailapneu genoemd. Dit kan met dezelfde verschijnselen gepaard gaan als slaapapneu.

Te weten:

Om in die toestand verbetering te bereiken volstaat het om enkele extra happen lucht te nemen. Dit ziet men om een andere reden ook sporters wel doen. Bijvoorbeeld bij gewichtheffers. Voordat gewichtheffers hun halter optillen, ziet men hen vaak ook een paar extra happen lucht nemen. Daardoor kunnen zij een hoger gewicht opheffen dan wanneer zij dat niet doen. De reden waarom dat werkt, is waarschijlijk gelegen in de verbeterde gedachtenconcentratie in die situatie. Dit ziet men ook bij de basketbalsport gebeuren. Basketbalspelers die, voordat zij gaan dunken, eerst een paar extra happen lucht nemen, zullen tot betere prestaties komen dan basketbalspelers die dat niet doen. Alhoewel het beter is om via de neus adem te halen, is het geen probleem om kortstondig via de mond te ademhalen. En dus om de mond kortstondig als reserve respiratiesysteem te gebruiken. Doet men dat echter gedurende lange tijd, dan kan dat bijdragen aan het ontstaan van parodontitis van halitose en van cariës. Na het innemen van de extra paar happen lucht moet men overigens niet overgaan tot mondademing, maar in tegesteling daartoe moet men dan dus aanleren om over te gaan op neusademing. Als dat tot afdoende resultaat leidt zal ook de vervelende slaapapneu, waar men eventueel mee te maken heeft, kunnen gaan afnemen, of zelfs geheel kunnen gaan verdwijnen.

Het eten van industrieel bewerkt voedsel schijnt er ook voor gezorgd te hebben dat onze ademhaling slechter is geworden. Doordat wij door dit sterk bewerkte voedsel minder hoeven te kauwen, zijn onze monden geslonken. En zijn onze gezichtsbeenderen niet tot volle ontwikkeling gekomen. Gebitsaandoeningen grepen sindsdien steeds meer om zich heen. Dit terwijl in het industriële tijdperk het aantal mensen met scheve tanden en kaken vertienvoudigde. Hetgeen een desastreus effect op onze ademhaling heeft gehad.

Wanneer het stressniveau dat men ervaart heel hoog is, verlaagt de nervus vagus de hartslag, de bloedcirculatie en de orgaanfuncties. Dit is de manier waarop onze reptielen- en zoogdierenvoorouders honderden jaren geleden het vermogen ontwikkelden om zich dood te houden, hetgeen een effectief en energiezuinig middel is bij een aanval door een roofdier. Reptielen bezitten dit vermogen nog steeds, evenals veel zoogdieren (denk aan het slappe lijfje van een muis in de bek van een huiskat). Wij mensen kunnen ons ook dood houden, omdat wij over datzelfde mechanisme beschikken in het primitieve deel van onze hersenstam. Wij noemen dat 'flauwvallen'. De meesten van ons zijn wat dat betreft niet zo erg gevoelig.