KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHKloofjes

Sommige mensen hebben in de winter veel last van pijnlijke vingerkloofjes. Met name in omstandigheden waarin de relatieve vochtigheid in de omringende lucht aan de lage kant is. Mensen die daar veel last van hebben, trachten daar dan bij tijd en wijle wat aan te doen door die kloofjes curatief te gaan ontsmetten. Bijvoorbeeld met Betadine-tinctuur®. En door vervolgens de vingers ter plekke met wondpleisters te gaan bedekken. Dat werkt wel, maar men wil natuurlijk het liefst voorkómen dat men überhaupt met deze vingerkloofjes van doen krijgt. Het beste is dan om de handen niet met zeepmiddelen in aanraking te doen komen, want het vetlaagje wat men daarmee van de huid afhaalt, verzacht de huid gewoonlijk zodanig dat er geen kloofjes in zullen gaan optreden. Om de handen onder die omstandigheden toch te kunnen gaan reinigen, zou men veel beter handalcohol kunnen gaan gebruiken. Tenminste zolang men niet echt vieze handen heeft. Om de kans op kloofjes te verminderen, kan men in de winter de handen ook regelmatig met de één of andere handcrème gaan insmeren (met name een crème op basis van ureum werkt wat dat betreft vaak goed).

Hoewel bij mensen de bovengenoemde vorm van huidkloofjes misschien wel het meest optreedt, is het lang niet de enige vorm van kloofjes die bij mensen voor malheur kan zorgen.

Op welke verschillende locaties op het menselijke lichaam kloofjes allemaal voor problemen kunnen zorgen, kan men zien aan de betreffende opsomming welke hieronder is weergegeven.

Na het lezen van deze vrij lange opsomming van locaties waarop huidkloofjes kunnen vóórkomen, zult u begrijpen dat een eventuele huisarts, of een eventuele huidarts, in het geheel niet raar zal gaan opkijken als men deze met een dergelijk schijnbaar subtiel gezondheidsproblemen consulteert. Want de klacht 'kloofjes' is bepaald geen zeldzame medische klacht. Medici spreken, wat deze klacht betreft, echter niet van 'kloofjes', maar van 'fissuren'. Een 'kloofje' of 'fissuur' wordt door patiënten overigens ook wel als een 'scheurtje' betiteld. Hoewel het erg kleine wondjes zijn, kunnen ze daarentegen wel als uitermate hinderlijk worden ervaren.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.