KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHArtrose (gewrichtsslijtage)

Om de bewegingen tussen de verschillende skeletdelen in het lichaam zo gladjes mogelijk te laten verlopen, is het een voorwaarde dat er voldoende en kwalitatief goed kraakbeen tussen de uiteinden van de botten aanwezig is. Kraakbeen bestaat uit een raamwerk van collageenvezels. Dit raamwerk van vezels zuigt in ruststand als een spons een vochtige substantie op (het zogenaamde synoviaal vocht). Terwijl dit er tijdens de momenten, waarin er druk op de botten wordt uitgeoefend, weer in enige mate wordt uitgeknepen. Kraakbeenweefsel is levend weefsel en het moet dus worden gevoed, maar het bevat geen bloedvaten. De voeding vindt simpelweg plaats door een diffusieproces vanuit de omliggende structuren. Kraakbeenweefsel bevat ook geen zenuwen. De zo akelige pijnbeleving bij artrose komt dus niet vanuit het kraakbeen in het gewricht, maar vanuit de botdelen.

Het feit dat kraakbeen levend weefsel is, betekent dat het op den duur in kwaliteit en in kwantiteit achteruit zal kunnen gaan. Maar onder de juiste omstandigheden kunnen de kwaliteit en de kwantiteit van het kraakbeen zich daarentegen ook weer herstellen. Artrose wordt beschouwd als een ongeneeslijke kwaal, maar dat rijmt niet met het voorgaande gegeven. De benaming "gewrichtsslijtage" voor artrose "dekt dan ook niet de lading van het schip". Het gegeven dat er toch herstel van kraakbeen mógelijk is, wil echter niet zeggen dat herstel gemakkelijk mogelijk is.

Voor het beoogde herstel van het kraakbeen tussen een tweetal botuiteinden, maakt men de laatste tijd wel gebruik van een zogenaamde distractor. Gewrichtsdistractie blijkt een structureel herstel van het kraakbeen te kunnen bewerkstelligen. Maar een dergelijke behandeling van het probleem is vanzelfsprekend nogal ingrijpend voor de patiënt.

Daarom onderzoekt men ook het effect van minder ingrijpende behandelingen. Een middel waarmee men wat dat betreft af en toe goede effecten heeft, zijn de zelfzorgmedicijnen "glucosaminesulfaat en chondroitinesulfaat". Deze medicijnen zijn tezamen gevoegd in tabletvorm beschikbaar en ze worden beschouwd als voedingssupplement. Ze zouden kunnen helpen om de afbraak van kraakbeen te remmen en de opbouw van gezond kraakbeen te bevorderen. Maar ze moeten niet langer dan enkele maanden achtereen worden gebruikt. Een eventueel positief effect op de gezondheid van het middel glucosaminesulfaat alleen al zou zich dan reeds moeten hebben laten zien, maar er lijkt na gedegen onderzoek geen enkele goede reden te zijn waarom dit middel tegen Artrose, en dus ook tegen Nekartrose, zou kunnen helpen. Een ander middel, waarvan men weleens positieve effecten voor de behandeling van artrose zou kunnen verwachten, is Mg-olie. Met name op de stijfheid waarmee artrose zo vaak gepaard gaat, zou dit middel een verminderend effect kunnen hebben. Uiteraard is de kans dat dit middel helpt het grootst wanneer er sprake is van Mg-deficiëntie in het lichaam. Mg-olie moet op de huid worden gesmeerd. Men kan dat doen op de huid van de plaats op het lichaam waar de artrose zich voordoet. Maar ook op een andere plaats op de huid. Het maakt in feite niet uit waar men dit precies op de huid smeert. De magnesium in de Mg-olie wordt namelijk via de huid opgenomen. De opname van magnesium in het bloed lukt op die wijze beter dan bij orale toediening.

De kans is redelijk groot dat ook door het innemen van andere mineralen, en door het innemen van extra vitaminen, een bevorderend effect op het herstel van het kraakbeenweefsel bereikt kan worden. Het drinken van pure bosbessensap zou ook een verbeterend effect op de doorbloeding van de gewrichten kunnen hebben. Bovendien zou er een ontstekingsremmende werking vanuit gaan. De zwelling in de gewrichten zou daardoor kunnen gaan afnemen. En daardoor kunnen de gewrichten dan beter bewegen en de pijn tengevolge van zwelling in de gewrichten zou daardoor kunnen gaan afnemen. De mogelijke gevoeligheid voor eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen zou weleens te maken kunnen hebben met het gegeven dat deze stoffen slechts via het proces van diffusie kunnen worden opgenomen in het kraakbeen. Het is al met al dan ook buitengewoon raadzaam, om bij het zich voordoen van artrose-problemen een orthomoleculair arts te consulteren. Omdat artsen met die specialisatie de juiste kundigheid hebben om over de meest gewenste inname van bovengnoemde stoffen te kunnen gaan adviseren.

Een goede mogelijkheid om iets te doen aan vermindering van het artrose-probleem waarmee men worstelt, is verlaging van het lichaamsgewicht. Vooral mensen met adipositas hebben de kans hun artrose-probleem rigoureus te kunnen verminderen door af te vallen. Want hoe minder men weegt, hoe minder het pijnlijke gewricht heeft te verdragen. Het verminderen van lichaamsgewicht lijkt een groot probleem te zijn, maar het is wel degelijk mogelijk. Klik voor informatie daarover maar eens op de link vetzucht. Een belangrijk middel ter verlaging van het lichaamsgewicht is het verhogen van de lichaamsinspanning, door meer te gaan sporten. Maar als men last heeft van artrose-problemen zijn lang niet alle sporten daartoe geschikt. Vele sporten staan zelfs aan de basis van het ontstaan van artrose-problemen. Wat dat betreft is een sport als voetbal zeer berucht. De vele abrupte bewegingen die men daarbij maakt, zijn zeer slecht voor de knieën. En de blessures die men daar bij oploopt, vergroten de kans op dergelijke problemen ook nog eens in belangrijke mate. Ook een sport als volleybal is wat deze problematiek betreft niet aan te raden. Veel betere sporten zijn wat dat betreft bijvoorbeeld zwemmen en wandelen. Heeft men geen last van vetzucht, dan is het in verband met de artrose-problematiek nog steeds goed om te zorgen voor regelmatige lichaamsbeweging. Want de kans dat de spieren van het betreffende gewricht anders atrofisch worden is groot. En als men niet genoeg lichaamsbeweging krijgt, neemt de kwaliteit van het kraakbeen bovendien af. Overbelasting van de gewrichten moet men ook ten alle tijde zien te voorkómen. Er is zelfs een grote kans dat overlasting van de gewrichten aan de basis heeft gestaan van de voornoemde problematiek. Bij het optillen van "zware" voorwerpen, zal men er bij het zich voordoen van artrose-problemen, ook voor moeten zorgen dat men zijn lichaam niet eenzijdig gaat belasten. Dus bijvoorbeeld liever de mee te nemen bagage over twee kleine koffers verdelen, dan in één enkele grote koffer.

N.B. Houd er rekening mee dat de diagnose voor artrose, foutief zou kunnen zijn. Als dat het geval is, zouden uw problemen wel eens om de pijn kunnen gaan die door zogenaamde 'Spierknopen' ('Trigger Points') worden veroorzaakt. Klik voor informatie daarover op de volgende link: Spierknopen

N.B. Artritis is een auto-immuunziekte met klachten als pijnlijke en stijve gewrichten. Daardoor wordt artritis regelmatig verward met artrose, maar dezelfde ziekte is het zeker niet. Artritis wordt niet veroorzaakt door slijtage, maar door een ontsteking in het gewrichtskapsel.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.