KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Pafferig door stress

Als men informatie zoekt over de dikmakende invloed van stress op de mens, dan staat hieronder wat dat betreft enige summiere informatie beschreven. Wil men wat meer uitgebreide informatie over de algemene invloed van stress op mens en dier naar voren halen, dan kan men daartoe de informatie gaan lezen die op een andere website staat vermeld. Namelijk op een website van dezelfde auteur als de auteur van de onderliggende website. Op die website staat als voorbeeld van de algemene invloed van stress de aperte invloed van stress op de vruchtbaarheid van koeien beschreven. Klik daarvoor op deze link. Wanneer men informatie zoekt over de invloed van stress op het organisme van zoogdieren zoals de mens, kan die betreffende informatie van nut zijn.

Een kortdurende vorm van stress gaat slechts gepaard met een korte uitstoot van adrenaline. Maar houdt de stress te lang aan, dan zal er in het lichaam een overschot ontstaan van het hormoon cortisol. En dit hormoon stimuleert de aanmaak van het stofwisselingshormoon insuline en de afgifte in de bloedbaan van het vetafzettende enzym HSD. Een kenmerkende en vervelende eigenschap van dit betreffende enzym is dat het nogal makkelijk wordt opgenomen in het buikgebied van de mens.

Chronische stress is slecht voor de geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke gezondheid van mensen. Ook is chronische stress van invloed op het uiterlijk vóórkomen van mensen. Dat komt met name door de volgende invloeden van chronische stress op het menselijk lichaam:

Maar let wel: stress is lang niet de enige oorzaak van het feit dat veel mensen tegenwoordig zo dik worden. De oorzaak van overgewicht is soms gewoon genetisch bepaald. Vooral het gevoel "vol te zitten" dat men op zeker moment tijdens de maaltijd krijgt, is wat dat betreft van belang. De ene persoon blijkt dat gevoel veel eerder te hebben dan de andere persoon. Er kunnen echter nog veel meer andere oorzaken van overgewicht worden aangewezen. Maar een belangrijke oorzaak van het gegeven dat tegenwoordig zoveel mensen te dik zijn geworden, is feit dat veel mensen op zeker moment in hun leven zijn gaan diëten. En natuurlijk, als mensen op zeker moment besluiten te gaan diëten, zijn zij vaak reeds iets te dik geworden. Maar als men dan vervolgens gaat diëten, is het gevolg daarvan dat de eigen stofwisseling zodanig uit evenwicht raakt, dat men er op de iets langere duur juist meer van gaat groeien.

'Maar waarom doet zich het probleem dat men te dik wordt, zich tegenwoordig vooral bij jonge vrouwen voor?', zult u vragen. Dat komt met name omdat meisjes vaak reeds op dieet gaan als zij bij zichzelf ontdekken dat zij ronde vormen krijgen. Het onderhuidse vet dat bij meisjes zoveel bijdraagt aan hun uiterlijke schoonheid, wordt door meisjes vaak gehaat. Mogelijk komt dat omdat zij om zich heen veel vrouwen zien die teveel zijn doorgegroeid. In plaats van dat zij daarop reageren door iets minder te eten en door lichamelijk iets actiever te worden, gaan zij er dan toe over om te gaan diëten. Met alle dikmakende gevolgen van dien. Door de stressvolle situatie waarin zij dan komen te verkeren, zullen zij al gauw teveel en te ongezond gaan eten. De vicieuze cirkel waarin zij dan terecht komen, kan dan zelfs via de eetstoornis 'anorexia' tot de dood gaan leiden.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.