KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHGezondheidseffecten van lichaamsbeweging

Door te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, verzekert men zich van een flink aantal gezondheidseffecten. Om daar voldoende zicht op te krijgen, lijkt het van nut te zijn om die betreffende gezondheidseffecten van lichaamsbeweging eens op een rijtje te gaan zetten. Want als men die effecten slechts ieder voor zich en onafhankelijk van elkaar beschouwt, zou men er wat al te gemakkelijk aan voorbij kunnen gaan. Het gevaar dreigt dan al gauw dat men die zo gunstige effecten van lichaamsbeweging gaat "weg relativeren". Door onverschillig te doen over het nut van allerhande verschillende lichaamsmanoeuvres, zou men flink schade kunnen gaan toebrengen aan de eigen gezondheid. Het zal niet gemakkelijk lukken om ál de verschillende gunstige effecten van dergelijke vormen van "body movement" in een overzicht te doen plaatsen. Maar volledigheid is in dezen ook niet nodig, als in ieder geval maar duidelijk wordt hoe funest het is als men als levend wezen te weinig in beweging komt. Het bewegen van ons lichaam is overduidelijk onze natuurlijke staat van zijn. Wanneer mensen de onmiskenbare gewoonte hebben om onvoldoende te bewegen, hebben zij als gevolg daarvan meteen ook duidelijk een verhoogd risico om tengevolge van die gewoonte te overlijden.

Omdat wandelen de meest basale vorm van lichaamsbeweging is. En omdat vrijwel ieder valide persoon zondermeer in staat is om te gaan wandelen, is het voor de hand liggend om juist die vorm van lichaamsbeweging als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van een lijst van gezondheidseffecten van lichaamsbeweging. Voilá de door ons opgestelde lijst gezondheidseffecten van lichaamsbeweging in de vorm van de wandelsport:

N.B. Wilt u graag wat meer algemene informatie over lichaamsbeweging, dan kunt u op de volgende link gaan klikken.

Alle vormen van lichaamsbeweging hebben de potentie levensverlengend te werken

Dat geldt al evenzeer voor vele soorten van sport, als voor vele vormen van werk

KLIK VOOR WERKGERELATEERDE INFORMATIE OVERIGENS OOK EENS OP DE LINK: WERKEFFICIËNTIE


Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.