KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDecubitus

Als de huid van mensen, bij langdurige druk, een zekere vorm van beschadiging blijkt te hebben opgelopen, spreekt men van een doorligplek. Niet alleen de huid kan daarbij beschadigd zijn, maar ook het weefsel onder de huid. Men spreekt wat deze kwaal betreft ook wel van 'doorliggen', of van een drukplek. In medische kringen noemt men deze kwaal i.h.a. 'decubitus'. Decubitus ontstaat dus bij langdurige druk op één en dezelfde plaats op de huid. Door deze druk beschadigt de huid en het onderliggende weefsel. Dat kan leiden tot roodheid van de huid (een milde vorm van decubitus) of zelfs tot diepe wonden (bij een zeer ernstige vorm van decubitus). Deze vorm van huidletsel komt veel voor bij patiënten die bedlegerig zijn. De doorligplekken ontstaan overigens niet alleen door voortdurende druk op de huid, maar ook door schuifkrachten die zich wel voordoen op de huid bij mensen die langdurig 'het bed moeten houden'.

Als de druk die op de huid wordt uitgeoefend hoog is, klemmen bepaalde bloedvaten af, waardoor de huid en het weefsel daaronder onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Hierdoor worden afvalstoffen niet goed afgevoerd en ontstaat er een beschadiging van het weefsel.

De druk neemt normaliter toe met de diepte van het weefsel: ter hoogte van de huid is deze het laagst en ter hoogte van het onderliggend botweefsel het hoogst. Het weefsel van de spieren is gevoeliger voor schade dan het weefsel van de huid. Om de randen van een doorligwond te beschermen, wordt zinkoxidesmeersel (zinkolie) gebruikt. Crème met zilversulfadiazine, of verband met zilversulfadiazine, worden gebruikt om infecties van doorligwonden te bestrijden. Zilversulfadiazine bestrijdt niet alleen de groei van bacteriën, maar ook de groei van verschillende soorten schimmel.

Heeft men geen symptomen die op decubitus zouden kunnen wijzen, maar wel een vervelende aanhoudende pijn, die zich op de rugzijde van het lichaam voordoet, dan heeft men mogelijk last van spierknopen op de rug. Spierknopen kunnen ook vrij pijnlijk zijn, vooral als ze er al wat langer zitten. Voor spierknopen is er gelukkig wel een goede remedie aanwezig. Klik voor informatie daarover op de link: spierknopenVóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.