KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBloedvergiftiging

De aanduiding sepsis, staat voor een potentieel levensgevaarlijke infectie van het bloed met bacteriën. Een infectie die veelal wordt betiteld als bloedvergiftiging. Maar wat in feite een onjuiste benaming is, omdat het hier een ontstekingsreactie van het hele lichaam betreft. Een ontstekingsreactie die optreedt als reactie op een infectie.

In de volksmond spreekt men foutief óók van bloedvergiftiging als er ergens op de huid van een patiënt een rood-blauwe streep aanwezig is. Dit is dáárom foutief, omdat het dan gaat om een bacteriële lymfevat-ontsteking. Een zogenaamde 'lymfangitis'. Lymfevaten lopen vlak onder de huid. Bij ontstekingen aan lymfevaten is het daarom mogelijk dat de huid bij de infectie betrokken raakt. Er ontstaat dan een rode streep, die dus in de volksmond ten onrechte als 'bloedvergiftiging' wordt aangeduid. Hoewel het geen echte bloedvergiftiging is, kan het wel in een echte bloedvergiftiging ontaarden. Namelijk als die betreffende aandoening niet wordt behandeld.

Bij sommige patiënten met een sepsis ontstaat een te lage bloeddruk en een hoge hartslag. Er dreigt dan een situatie te ontstaan waarbij de bloedcirculatie onvoldoende is om de organen van voldoende zuurstof te voorzien. Dit wordt een 'septische shock' genoemd. Sepsis kan ook tot bloedstolling leiden. In dat geval ontstaan er heel veel kleine bloedstollingen in de kleine bloedvaten. Hierdoor stroomt er te weinig bloed door bepaalde delen van weefsels en organen. Dat zal die weefsels en die organen kunnen gaan beschadigen. Het vroegtijdig herkennen van sepsis is dan ook van groot belang om ernstige complicaties te voorkómen. Met name wanneer de zwaar zieke patiënt verschijnselen heeft die oppervlakkig gesproken aan griep doen denken, moet men alert zijn op het optreden van een 'sepsis'. Vooral als de patiënt ook nog een verhoogde hartslag en een moeilijke ademhaling heeft.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.