KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBuikpijn door een beknelde buikwandzenuw

Heeft men vaak last van pijn in de buik of in de lies? En ervaart men de plaats van die pijn steeds op een bepaalde, goed te localiseren, vaste plaats? Dan is er mogelijk sprake van beknelling van een buikwandzenuw. Indien men meer dan eens met deze klacht naar de huisarts is geweest en men geen stap dichterbij de oplossing van deze klacht is gekomen, dan is het niet onverstandig de huisarts eens te vragen of er niet sprake kan zijn van een beknelde buikwandzenuw. De ervaring van menige patiënt is namelijk dat aan deze oorzaak van buikpijn niet zo gauw wordt gedacht. Dat is zo vreemd ook niet, want buikpijn kan nu eenmaal veel verschillende oorzaken hebben. Met name bij vrouwen! Bij vrouwen zal in verband met de oorzaak van buikpijn immers al gauw gezocht worden naar problemen op het gebied van de voortplantingsorganen.

Het ziektebeeld wat veroorzaakt wordt door een beknelde buikwandzenuw, staat bekend als het ACNES-pijnsyndroom. De afkorting ACNES staat voor de Engelstalige benaming van dit ziektebeeld. En ze luidt voluit: Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Over de oorzaak van de betreffende zenuwbeknelling is niets met zekerheid bekend. Maar omdat deze kwaal zich relatief vaak bij (jonge) vrouwen lijkt te manifesteren, is het vermoeden niet zo vreemd dat de betreffende zenuwbeknelling verband houdt met een relatieve vermindering van de beschikbare ruimte in de buik. Die vermindering van de beschikbare ruimte in de buik kan (met name bij vrouwen in de jeugd) komen door het afrijpen van de geslachtsorganen. Maar het kan ook komen door de periodieke veranderingen van de inwendige geslachtsorganen ten gevolge van de menstruatiecyclus. Of door zwangerschap.

Maar omdat dit ziektebeeld zich niet alleen bij vrouwen voordoet, maar in mindere mate ook bij mannen, is dit vermoeden over de oorzaak van het ziektebeeld slechts speculatief. Mogelijk is er bij mannen die veel aan sport doen, als gevolg van dat vele sporten, wel een verhoogde kans op het zich voordoen van dit ziektebeeld. Met name wanneer de buikspieren van die mannen zich door het vele sporten sterk zijn gaan ontwikkelen. Maar ook die oorzaak van deze kwaal bij mannen is zeker niet van speculatie ontbloot.

Let wel: Heeft men vaak last van een onbestemde pijn en irritatie in de buik? En heeft men als vrouw tegelijk óók nog eens last van moeilijk te bevatten vruchtbaarheidsproblemen, Dan is er mogelijk sprake van het voorkomen van adhesies in het lichaamsgebied waar de darmen en de geslachtsorganen zich bevinden. Klik in dat geval op de volgende link: inwendige verklevingen.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.