KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDarmonderzoek

Met een coloscopie kan een internist, of een MDL-arts, de binnenkant van de endeldarm; van de dikke darm en van het laatste deel van de dunne darm bekijken. Dit is voor de patiënt een vervelend onderzoek. Maar het is nauwelijks pijnlijk. Het endoscopisch onderzoek wordt op vrij gênante wijze met behulp van een endoscoop uitgevoerd. De endoscoop is een flexibele slang, waarbij zich aan het uiteinde een klein lampje en een camera bevinden. Deze endoscoop wordt voor het onderzoek via de anus in de endeldarm naar binnen gebracht. Het lampje zorgt ervoor dat de arts de binnenkant van de darm goed kan bekijken. De camera is verbonden met een beeldscherm waarop de arts het onderzoek ook nog eens kan volgen. Met een coloscopie kunnen vrijwel alle afwijkingen aan de dikke darm worden opgespoord.

Voor patiënten is dit onderzoek dáárom zo vervelend omdat zij voor dat onderzoek op een nogal ongegeneerde wijze op de onderzoekstafel moeten gaan liggen. Dat wil zeggen: op de zij, en met de derrière opgetrokken, richting het blikveld van de arts. De slang met de endoscoop wordt bij dat onderzoek door de arts somtijds zelfs tot in de dunne darm naar binnen geschoven. In de endeldarm is voor het onderzoek overigens genoeg ruimte aanwezig, tenminste voorzover er zich daar ter plaatse niet teveel faeces heeft opgehoopt. En de wand van de endeldarm is daarvoor in die omstandigheid ook soepel genoeg. Daarom hoeft dat onderzoek voor patiënten geen problemen op te leveren. Maar de betreffende darm ligt er vaak gekronkeld bij. En het, bij het onderzoek uitstrekken van die kronkels in de darm, kan dan ook wel een enigszins naar gevoel opleveren. Verreweg de meeste patiënten zullen uiteindelijk toch voor sedatie gaan kiezen, namelijk in de vorm van een 'roesje'. Alhoewel dat voor dit onderzoek niet echt veel zin heeft. Voor de patiënt heeft het nemen van een roesje het nadeel dat hij na de behandeling zal moeten uitslapen. En dat hij voorlopig beslist niet zelf aan het verkeer zal mogen gaan deelnemen.

Om de betreffende arts de gelegenheid te bieden de darm van binnen goed te kunnen bekijken, zal de darm vrijwel gehaal leeg moeten zijn. Daarom zal de patiënt enkele dagen daaraan voorafgaand een dieet moeten gaan volgen waarin geen of nauwelijks vezels voorkomen. En bovendien zal hij daartoe een aantal malen een speciaal laxerend middel moeten gaan innemen. De diarree die daarmee kunstmatig wordt opgewekt, zal het noodzakelijk maken dat de patiënt tijdens de voorbereiding van het onderzoek in de buurt van een toilet verblijft. De darmlediging die door het laxerend middel wordt opgewekt, zal in de praktijk niet altijd even snel gaan plaatsvinden. En dat is nogal lastig voor die patiënten waarbij die darmledigingen niet bijtijds hebben plaatsgevonden. Dat is een stressvolle situatie voor patiënten die met het openbaar vervoer zullen moeten reizen, want niemand zal het mee willen maken dat men in die situatie de faeces niet binnen boord zal weten te houden. Voor patiënten waarbij de situatie zich voordoet dat de ontlasting wat lang op zich laat wachten, is het dan ook van nut te weten dat men over het algemeen het tijdstip van ontlasting zal kunnen bespoedigen door even voor flink wat lichaamsbeweging te zorgen. Bijvoorbeeld door een halfuurtje in de kamer heen en weer te gaan lopen. Als men het darmonderzoek moet ondergaan omdat men met diarreeklachten van doen heeft, zal de darm na enige laxaties overigens weleens opmerkelijk schoon kunnen blijken te zijn geworden. Dat kan dan een voordeeltje zijn van dit vervelende gezondheidsprobleem.

De arts zal de endoscoop vrij gemakkelijk tot op voldoende diepte in de darm weten in te brengen. Dat zal meestal geen groot probleem zijn. Juist bij het terugtrekken van de endoscoop uit de darm zal hij de noodzakelijke waarnemingen gaan doen. Die situatie is voor de patiënt in die zin gênant, omdat deze daarbij het gevoel krijgt dat hij zijn faeces dan niet goed binnen zal weten te houden. In werkelijkheid zal dat dan echter wel blijken mee te vallen. Het gevoel bedriegt je dan dus min of meer. Met een coloscopie kan een arts meerdere darmafwijkingen opsporen. Dus niet alleen eventuele adenomen, maar ook eventuele neoplasmes; eventuele inflammaties en eventuele ulcera.

Tijdens de dagen die volgen op het onderzoek zal de faeces zo langzamerhand weer normaal dienen te worden. Dat wil zeggen faeces van normale consistentie en van normale kleur. Dat kan echter best weleens een aantal dagen duren. De normale bruine kleur treedt soms pas op de vierde dag na het onderzoek terug. En de normale consistentie van de faeces kan nog weleens wat langer achterwege bljven. Mocht de consistentie van de faeces een voortdurend probleem vormen, dan zou er bij dergelijke mensen weleens sprake kunnen zijn van lactose-intolerantie. Als men tijdens de eerste dagen na het onderzoek welzeker defaecatie heeft, maar men daarvan niets in de toiletpot kan waarnemen, bestaat deze allicht slechts uit slijm wat wordt afgescheiden door het slijmvlies in de darm, het zogenaamde darmslijmvlies (een dergelijk slijmvlies bevindt zich overigens ook in de maagwand). Het slijm wat door het maagdarmslijmvlies wordt afgescheiden is dermate kleurloos dat men het niet gemakkelijk zal kunnen zien. Wel zal men kunnen opmerken dat dit slijm enigszins schuimt.

Als de arts tijdens het darmonderzoek één of meerdere adenomen aantreft, zal hij deze gaan weghalen. Tenminste voorzoveer ze groot genoeg zijn om ze überhaupt te kúnnen verwijderen. Na het darmonderzoek zal het weefsel van die adenomen nader worden onderzocht. Dat gebeurt ook met het darmweefsel dat eventueel door middel van het nemen van biopten voor nader onderzoek uit de darmwand is verwijderd. Het tijdens een biopsie wegnemen van een stukje weefsel uit de darmwand zal bemoeilijkt kunnen worden als de darmwand, door contractie van de spieren in de darmwand, niet voldoende soepel is. Deze situatie doet zich voor wanneer er ál teveel faeces in de darm aanwezig is. Een goede laxatie van de darm is dus ook hiervoor van groot belang.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.