KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHFestinatie

Het woord 'festinatie' duidt op het plotseling en onbedoeld tot een looppas verhogen van het tempo van lopen. Dit is een vreemd en vrij gevaarlijk verschijnsel, wat mensen soms ineens tijdens het lopen kan overkómen. Om niet te vallen kunnen de betreffende mensen het op een lopen gaan zetten, om niet te gaan vallen. Min of meer dezelfde reactie doet zich bij iedereen wel eens voor. In het geval namelijk dat men ergens over dreigt te gaan struikelen en dan een val gaat proberen te voorkómen. Namelijk door even iets sneller te gaan lopen.

In tegenstelling tot wat bij een dreigende struikeling het geval is, treedt het verschijnsel festinatie echter niet op als reactie op een dreigende struikeling. Toch lijkt dit er wel veel op. Want mensen waarbij dit verschijnsel optreedt, gaan de stappen óók abrupt versnellen. De betreffende mensen kunnen het zelfs op een lopen zetten om niet te gaan vallen. Dit verhaasten van het looptempo kan op zichzelf ook de oorzaak zijn voor een val bij de betreffende mensen. Namelijk als de tempoversnelling hen te groot wordt en zij daardoor uit het evenwicht raken. Op zeker moment bevinden de voeten zich daarbij onbedoeld achter het zwaartepunt van het lichaam. En dat leidt dan tot een onvrijwillige, versnelde wijze van lopen. Een wijze van lopen met steeds kortere (slepende) passen. De kans op vallen zal daardoor toenemen. De houding van mensen waarbij zich festinatie voordoet, is meestal voorovergebogen. Indien mensen met een vrij sterk voorover gebogen houding lopen, doet dat voor degene die dat ziet vrij griezelig aan. Want het is dan voor diegene wel duidelijk dat dit een gevaarlijke wijze van lopen is.

Het verhaasten van het looptempo kan door mensen soms niet meer goed worden onderdrukt. En dat leidt dan tot de gevaarlijke situatie waarbij die mensen ten val komen. Vooral de val waarbij men voorover duikelt is daarbij exemplarisch. De neiging om naar voren te vallen wordt 'propulsie' genoemd, en zij kan tot verschillende vervelende blessures leiden.

Het hoofd van mensen kan daarbij met een smak tegen de grond gaan klappen, hetgeen een hersenschudding tot gevolg kan hebben. Ook een blessure aan het voorhoofd en de oogkassen ligt dan voor de hand. En natuurlijk een blessure aan de neus. De neus zal door zijn geprononceerde positionering op het hoofd van mensen, al gauw geblesseerd raken bij een eventuele, naar voren gerichte, val van mensen. Door de plotselinge val, die men dan met de handen zal trachten op te vangen, zullen de handpalmen ook lelijk geblesseerd kunnen raken. En verder is er een grote kans aanwezig dat de borstspieren bij de klap (door 'overstrekking') geblesseerd raken. En dan natuurlijk de schoudergewrichten. Dezen zullen het door overstrekking van de gewrichtsbanden ook weleens zwaar te verduren kunnen krijgen. En de grote kracht die er zo plotseling op de armen terecht komt, zal die armen ook wel eens kunnen doen breken. Mogelijk zelfs op meer dan één enkele plaats. Vooral de bovenarmen lopen daarbij gevaar. Het aantal ecchymoses op de huid, zal na een dergelijk val, wel eens groot kunnen blijken te zijn. Op de oogkas kan zich na zo'n val ook een hematoom blijken voor te doen. De bloeding die hierbij onder de huid optreedt, kan dan een zwelling in de buurt van één der ogen veroorzaken. En die zwelling kan dan zo heftig zijn dat men tijdelijk niets meer met dat oog zal kunnen zien. Het bloed wat die zwelling onder de huid veroorzaakt, zal vervolgens na verloop van enkele dagen blijken uit te gaan zakken, zodat die zwelling zich dan in de loop van de tijd op een lager gelegen punt zal blijken voor te doen. Na een flinke klap tegen het hoofd zal men ook duizelig kunnen gaan worden. Ook hoofdpijn; misselijkheid; overgeven; sufheid en/of bewustzijnsverlies kunnen zich dan voordoen. Als dit zich voordoet, zal een consult van de huisarts niet langer uitgesteld moeten worden. Als men dan ook nog last krijgt van misselijkheid en/of braken, zal de situatie er nog erger voor komen te staan. Na een dergelijke val zal men ook wel eens last kunnen krijgen van de triceps in de bovenarmen. Alles wat die pijn blijkt te verergeren, zal men dan voorlopig achterwege moeten laten. Ook kan het zijn dat de lichaamsstand na een val scheef is. Het ene schouder kan dan duidelijk lager worden gehouden dan het andere schouder. Een dergelijke veranderde lichaamshouding na een val noemt men 'een uitwijkhouding'. Dat is een aangepaste houding, die het lichaam aanneemt om bepaalde slecht functionerende gewrichten te ontlasten. Een heftige voorwaarts gerichte duikeling met het eigen lichaam, zal ook de nekwervels schade kunnen toebrengen. Met name de tussenwervelschijven kunnen erdoor worden beschadigd. Een ingezakte tussenwervelschijf tussen de vijfde en de zesde nekwervel (C5-6), is in een dergelijk geval bepaald niet zeldzaam te noemen.

Festinatie doet denken aan 'Parkinsonisme'. Dat is een ziektebeeld wat verwijst naar symptomen die vergelijkbaar zijn met die van de ziekte van Parkinson, maar waaraan een andere oorzaak ten grondslag ligt. In feite moet men dan spreken van 'atypisch parkinsonisme',

P.S.

Niet alleen de neiging om voorover te vallen doet zich overigens voor, maar ook de neiging om achterover te vallen. In dat geval spreekt men 'retropulsie'. Men zal dan medische hulp moeten gaan zoeken in verband met aanwijzingen voor Parkinson-achtige symptomen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.