KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH



Bursitis

Een bursitis is een inflammatie van een bursa. Een bursa is een met vocht gevuld zakje tussen een pees en de onderliggende botstructuur van een gewricht. En ze komt in gewrichten voor om de beweging van pezen en spieren over het onderliggende bot te vergemakkelijken. Bursa’s liggen op of rond de pezen van de gewrichten, zoals onder andere bij de gewrichten van de elleboog, van de heup, van de schouder en van de knie. Bursitis komt vooral voor in de schouder (bursa subdeltoïdea), in de elleboog (de bursae bij het olecranon), in de heup (bij de trochantor major), in het bekken (bij de tuber ischiadicun) en in de knie (de bursa prepatellaris). De meest voorkomende bursitis is de zogenaamde bursa subdeltoïdea in de schouder (ook wel de bursa subacromialis genoemd).

Het lichaam maakt gebruik van botten om het lichaam stevigheid te geven. Die botten tezamen noemt men het 'skelet'. Om ervoor te zorgen dat men het eigen lichaam kan bewegen, zijn er op verschillende plaatsen in het skelet gewrichten. Zoals bijvoorbeeld in de ellebogen, de schouders en de knieën. Een gewricht bestaat uit twee botten die samen hun functie verrichten. De uiteinden van deze botten zijn bedekt met een laagje weefsel dat de oppervlakte van de twee bot-uiteinden bekleedt. Om de botten goed bij elkaar te houden, zitten er stevige banden om een gewricht heen. Pezen verbinden spieren met botten vlakbij de gewrichten. Tussen een pees en het bot zit dus de zogenaamde bursa.

Bij het bewegen zorgt de bursa ervoor dat er geen wrijving is tussen de pees en het bot van het gewricht. Er is sprake van een bursitis als een bursa geïrriteerd en geïnflammeerd is. Een bursitis kan door verschillende oorzaken ontstaan. Bijvoorbeeld door een van buiten komende klap op het betreffende gewricht. Het gewricht kan daardoor geïrriteerd en geïnflammeerd raken. Als het gewricht eenmaal geïnflammeerd is geraakt, kan die inflammatie zich naar de bursa uitbreiden. Dit is bij jicht vaak het geval. Als de bursa zelf beschadigd is, zoals dit ten gevolge van een ongeval kan zijn, kan een bacterie in de bursa voor een inflammatie zorgen. Een bursitis ontstaat doorgaans ten gevolge van het al te vaak herhalen van bepaalde bewegingen (overbelasting). Maar bursitis kan ook ontstaan door een druk die al te lang op het gewricht wordt uitgeoefend (de studenten-elleboog).

In sommige beroepen en bij sommige sporten ziet men bepaalde vormen van bursitis vaker dan normaal voorkomen. Een vorm van bursitis die bij hardlopers regelmatig voorkomt, is een bursitis ter hoogte van de achillespees. Dit gaat daar vaak gepaard met een tendinitis. Een bursitis aan de heup is ook een veel voorkomende hardlopersblessure. Bij stratenmakers en tapijtleggers komt een bursitis aan één der knieën frequent voor: Deze aandoening staat wel bekend als 'Patersknie' en/of 'Bidknie'. Dat is een inflammatie van de bursa in de knie. Bij timmerlieden en metselaars ziet men vaak een bursitis aan de elleboog.

Bursitis aan de heup staat onder medici bekend als 'bursitis trochanterica'. Terwijl bursitis aan de knie enerzijds bekend staat als: 'prepatellar bursitis' en anderzijds als 'infrapatellar bursitis'. En terwijl bursitis aan de elleboog bekend staat als: 'bursitis olecrani'. Bursitis kan zich overigens ook aan de polsen en aan de enkels voordoen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.