KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Vermoeidheid

Als vermoeidheid goed is te verklaren, is er niet veel aan de hand. Maar als men vermoeid is zonder dat men dat oorzakelijk kan verklaren, zal men over de reden voor die vermoeidheid na moeten gaan denken. Vermoeidheid die onverklaarbaar blijft, kan een goede reden zijn voor een consult aan de huisarts. Vooral als die vermoeidheid zich op meerdere dagen manifesteert. Als men zelf graag eerst eens zou willen weten wat er toch de oorzaak van zou kunnen zijn dat men zo moe is, zou men de volgende mogelijke oorzaken en tips eens kunnen gaan overdenken.

Vermoeidheid die gepaard gaat met hoofdpijn, lusteloosheid en prikkelbaarheid, heeft mogelijk te maken met een gebrek aan water. Waterdeficiëntie wordt vaak pas in een vrij laat stadium door het dorstgevoel aan de betreffende persoon kenbaar gemaakt. Heeft men niet de goede gewoonte om, naast het andere vocht wat men normaal al binnen krijgt, dagelijks tenminste één liter water te drinken, dan kan de vermoeidheid soms verrassend gemakkelijk worden opgelost door het drinken van enkele glazen water.

Extreme en onverklaarbare moeheid, die steeds optreedt als gevolg van het geslenter door winkels of iets dergelijks, zou zo vervelend kunnen zijn dat het u in het vervolg de lust zou kunnen gaan ontnemen om dat later weer eens opnieuw te gaan doen. Dit feit zou zelfs zo lastig kunnen zijn, dat het u zou kunnen gaan hinderen in uw sociale contacten. Het onverklaarbare aan dit soort vermoeidheid is dat het zelfs na een half uurtje slenteren al op kan treden en dat het bovendien weinig uitmaakt dat men wat vaker en langer gaat uitrusten. En merkwaardig genoeg treedt dit soort vermoeidheid niet op wanneer men er stevig de pas in heeft. Na afloop van een "middagje shoppen" kan men bij deze kwaal zo vermoeid zijn, dat het urenlang duurt voor men weer een beetje in staat is om bijvoorbeeld het een of andere karweitje te doen. En deze vermoeidheid heeft vaak ook tot gevolg dat men er hoofdpijn van krijgt. Er is echter gelukkig wel een simpele oplossing voor deze kwaal voorhanden. Door namelijk schoenen met hogere hakken te gaan dragen, zult u dit probleem geheel kunnen gaan oplossen. Uw schoenen moeten dan op de hak in positieve zin gaan afwijken van de nullijn van schoenen. Voor vrouwen is dat soort schoenen in ruime mate voorradig, alhoewel zich dan wel het probleem voordoet dat niet al die schoenen geschikt zijn om er gedurende langere tijd mee te gaan lopen. Voor mannen is er wat dat betreft niet een goede oplossing voorhanden. Want er blijken voor mannen nu eenmaal geen schoenen in de handel te zijn met een verhoogde hak. Sommige mannenschoenen lijken wel een hakverhoging te hebben, maar bij nadere bestudering blijken die schoenen dan ook in het frontgedeelte positief af te wijken van de nullijn. Maar ook voor mannen is er uiteindelijk toch wel een goede oplossing te vinden. Een orthopedisch schoenmaker kan namelijk gemakkelijk een wigvormig plaatje van leer tussen de achterkant van de schoen en de hak van uw schoen in plaatsen. Tenminste voorzover u een goede kwaliteit schoenen blijkt te hebben aangeschaft. Een hakverhoging van 5 mm voor normale schoenen en een hakverhoging van 7 mm voor sandalen blijkt dan al een wereld van verschil uit te maken in het voorkómen van dit vermoeidheidsprobleem.

Abnormale vermoeidheid of oververmoeidheid, kan onder andere ook een gevolg zijn van anemie, ofwel bloedarmoede. Bij deze kwaal is het aantal rode bloedlichaampjes in het bloed ofwel te laag, of de bloedlichaampjes bevatten te weinig haemoglobine (een ijzerhoudende kleurstof in de rode bloedcellen). Als men er bleekjes uitziet, een onverklaarbare hoofdpijn heeft en bij lichamelijk inspanning algauw kortademig is (dyspnoe d'effort), zou dit wel eens met deze kwaal te maken kunnen hebben. Het is belangrijk dat u deze symptomen serieus neemt. Vooral als u geen andere duidelijke oorzaak voor de genoemde symptomen kunt bedenken. Het is in het geheel niet beschamend wanneer u na constatering van dit opvallende rijtje van symptomen uw huisarts zou gaan consulteren. De oorzaak van dit probleem kan gelegen zijn in ijzerdeficiëntie, maar ze kan ook gelegen zijn in een vitaminedeficiëntie (namelijk een tekort aan foliumzuur of vitamine B12). Een waarschuwing is op zijn plaats als u meent deze kwaal wel eventjes lukraak zelf te kunnen behandelen. Het is van belang uw huisarts hierover te gaan consulteren.

Een lamlendige vorm van vermoeidheid die vooral in de ochtend optreedt en die soms met een zeurende vorm van hoofdpijn gepaard gaat, is de vermoeidheid die een gevolg is van een verkeerde manier van ademhaling. Deze vermoeidheid en de betreffende hoofdpijn kunnen des te erger zijn, als die verkeerde manier van ademhaling ook nog eens met nachtelijk gesnurk gepaard gaat. Door middel van de link ochtendhoofdpijn kunt u verdere informatie over deze vorm van vermoeidheid vinden. Het vervelende van deze vorm van vermoeidheid, is vooral het feit dat deze zo frequent optreedt. Want in principe zal men ieder nacht moeten gaan slapen en als men dan bijna steeds op die verkeerde manier ademhaalt, zal dat ook bijna iedere ochtend aanleiding zijn tot die, voor uw normale dagelijkse bezigheden zo belemmerende vorm van vermoeidheid.

Vermoeidheid die niet voornamelijk in de ochtend voorkomt, maar die de neiging heeft om in de loop van de dag toe te nemen, kan ook te maken hebben met koorts. Als u koorts heeft, zult u zelf wel in de gaten hebben dat uw vermoeidheid daar mee te maken heeft. Maar als het slechts om een lichte verhoging van uw lichaamstemperatuur gaat, dan zou u dat wel eens niet in de gaten kunnen hebben. In het geval dat uw vermoeidheid gepaard gaat met een neiging om gauw te zweten en met een vol gevoel in uw hoofd, kan er wel eens sprake zijn van een lichte vorm van bijholteontsteking. In een dergelijk geval kan het enigszins helpen om een kleine beetje zout water in uw neus te laten lopen, of om te gaan stomen met water waaraan kamille is toegevoegd.

Als het een vermoeidheid is die langdurig aanhoudt en die bovendien met spierkrampen en/of spiertrillingen gepaard gaat, zou er ook sprake kunnen zijn van magnesium-deficiëntie. Als men een ernstig tekort aan Mg in het lichaam heeft, moet men dat vooral niet onderschatten. Het zou dan zelfs nodig kunnen blijken te zijn om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Zodat dat tekort via een infuus kan worden opgeheven.

Een vorm van vermoeidheid die zich voordoet tijdens de normale dagelijkse bezigheden en die zich kenmerkt door het feit dat men al gauw moe wordt van die alledaagse bezigheden, kan te maken hebben met hartproblemen. Het hart lijkt dan niet goed genoeg te werken. Deze aandoening wordt ook wel hartfalen genoemd. Met dit woord bedoeld men niet dat het hart er mee ophoudt te functioneren, maar dat het normale functioneren hapert. Er wordt dan niet genoeg bloed rondgepompt in het lichaam. Aan dat gegeven moet uiteraard wel serieus aandacht worden besteed.

Als de vermoeidheid zich voortdurend voordoet en deze zich 's ochtendsvroeg bij het ontwaken reeds manisfesteert, dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van stress. Vooral als er bovendien sprake is van maag- en darmklachten. Aan de veeleisende levensomstandigheden waarvan in dat geval allicht sprake is, zou dan zonder uitstel iets moeten worden gedaan. Ook zou dan aan een vorm van lichamelijke ontspanning moeten worden gedaan. Mensen die menen daar geen tijd voor te hebben, zullen zichzelf dan maar aan de eigen oren uit het moeras moeten zien te trekken. Van de oplossing die er voor hen aanwezig lijkt te zijn, maken zij dan toch geen gebruik. En een "burn out" ligt dan op de loer. Als stress gepaard gaat met angst, zullen er ook al gauw slaapproblemen gaan optreden. Eén enkele nacht niet of zeer weinig slapen is normaal gesproken geen groot probleem. Want normaal gesproken slaapt men dan de volgende nacht des te beter, maar als het slaapprobleem groter is, dan moet men daar beslist iets aan doen door daarvoor hulp te gaan zoeken.

Vermoeidheid kan ook een gevolg zijn van verhoogde spanning in de bindweefselstructuren die in de hals c.q de nek aanwezig is. Door de verhoogde spanning aldaar raken de zenuwen en de bloedvaten naar het hoofd en naar de armen enigszins ingeklemd. De verhoogde spanning in de bindweefselstructuren in de hals c.q de nek kan op zich een gevolg zijn van het feit dat de longen niet goed kunnen uitzetten bij de ademhaling. En dat kan weer een gevolg zijn van het feit dat het middenrif te gespannen is geraakt.

Mocht het gaan om een allesoverheersende vermoeidheid die gepaard gaat met onverklaarbaar afvallen, dan zou er sprake kunnen zijn van een woekerend weefsel dat in medische kringen als carcinoom bekend staat. Maar het kan dan ook gaan om een te snel werkende schildklier. Deze aandoening staat bekend als hyperthyreoïdie. De schildklier produceert daarbij teveel schildklierhormoon. Vermoeidheid is overigens ook een symptoom voor het ziektebeeld waarbij de schildklier te weinig schildklierhormoon produceert (hypothyreoïdie). Maar daarbij is geen sprake van vermagering. In grote tegenstelling tot bij hyperthyreoïdie is er dan eerder sprake van toename van het lichaamsgewicht.

Mocht er sprake zijn van een lamlendige vermoeidheid en een nauwelijks te verdragen hoofdpijn, dan zou er heel goed sprake kunnen zijn van migraine. Het typerende van migraine is dat de normale pijnstillers daartegen niet of nauwelijkse werkzaam zijn. Met dat gegeven kan men migraine dan ook onderscheiden van ordinaire hoofdpijn. Een arts kan overigens wel andere pijnstillende medicijnen voorschrijven, die wel goed werken tegen migraine. Sommige van die medicijnen hebben echter ook vermoeidheid als bijwerking.

Betreft het een vorm van vermoeidheid waarop medici zich de tanden stuk bijten, omdat zij die vermoeidheid niet goed weten te duiden, dan zou het weleens een depressie kunnen zijn. Vooral als de vermoeidheid gepaard gaat met verminderde energie. Door de verminderde energie zal er al gauw een tekort aan lichaamsbeweging plaatsvinden. Dat is wel erg spijtig, want lichaamsbeweging op zich zou ook best eens een remedie voor deze vorm van vermoeidheid kunnen zijn. Iets wat men dan vaak nog wel zou kunnen doen, is het maken van een wandeling. Dat hoeft echt geen wandeling naar het einde van de wereld te zijn. Een betrekkelijk korte wandeling van een kwartier, tot een klein halfuurtje, zou voor dit doel in eerste instantie reeds een uitkomst kunnen zijn.

Vermoeidheid die een chronisch karakter heeft aangenomen en die ondanks allerlei maatregelen maar niet wil verdwijnen wordt het Chronisch Vermoeidheidssyndroom genoemd (kortweg: CVS). Deze kwaal gaat vaak ook gepaard met krachtloosheid in de spieren van de armen; van de benen; van de rug en van de nek. De vermoeidheid doet zich bij deze kwaal vaak voor als een totale uitputting. Ondanks de neiging van buitenstaanders om mensen met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom niet serieus te nemen, zal men zich hier niet door moeten laten ontmoedigen. En moeten gaan zoeken naar manieren om de situatie weer enigszins te verbeteren. Mogelijk is de diagnose "Chronisch Vermoeidheidssyndroom" niet geheel juist en moet eerder aan Fibromyalgie worden gedacht.

Een aparte oorzaak van vermoeidheid doet zich vreemd genoeg voor na het meemaken van een enkele uren durende reis. Om daar iets meer over te weten te komen, klikt u op de volgende link.


Let wel: de lijst van oorzaken van vermoeidheid, die op deze pagina van de site met gezondheidstips staat beschreven, is beslist niet uitputtend.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.