KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHWerkefficiëntie door te sporten

Het op regelmatige wijze beoefenen van één of meer sporten is een uitermate goede zaak, voor zowel het lichaam als voor de geest. Maar bij menige sporter zijn dat bijkomende voordelen van het sporten. Want vaak is het doel van het sporten erop gericht om te winnen van een andere individuele sportbeoefenaar, of van een andere ploeg van sportbeoefenaars. Door middel van fysieke en/of mentale training tracht men dan dus tijdens wedstrijden uit te blinken. In dat soort situaties zijn de sporten die men beoefent erg prestatiegericht. Met alle nadelen van dien! De lichaamsbeweging die zo goed is voor de mens en waarvan men door te sporten verzekerd zou moeten zijn, komt dan als doel van het sporten op de tweede plaats te staan. En dat hindert niet, zolang de prestatiegerichtheid van die sporten maar niet ál teveel de boventoon gaat voeren. Want als dat het geval is, zal bijvoorbeeld het aantal blessures dat men oploopt door het sporten navenant groter worden. Aan het grote belang van het verkrijgen van voldoende lichaamsbeweging is op deze website uitgebreid aandacht besteed. Klik dáárvoor op de volgende link: gezondheidseffecten van lichaamsbeweging.

Een onmiskenbaar groot voordeel van het opdoen van genoeg lichaamsbeweging is op die betreffende webpage echter wel onderbelicht gebleven. Dat voordeel is namelijk het gegeven dat men door het verkrijgen van genoeg lichaamsbeweging, beter problemen kan oplossen die slechts door diep nadenken zijn te bevatten. En wel in de periode waarin men in feite nog murv is van de inspanning die men heeft geleverd. De moeheid welke men in zijn lichaam ervaart, veroorzaakt namelijk zonder erbij na te denken, een vrij diepe vorm van lichamelijke en geestelijke ontspanning. En het is juist die diepe vorm van ontspanning, die een situatie doet ontstaan waarin mensen zo vaak creatieve topprestaties kunnen leveren. Vanwege de moeheid als gevolg van de geleverde inspanning verdwijnt ook als vanzelf de stress die men allicht had opgelopen. En stress is nu eenmaal een factor welke een grote 'sta in de weg' is voor de menselijke creativiteit. De afwezigheid van stress in het menselijk lichaam komt de gezondheid van mensen ook nog eens zeer ten goede. Als de stress eenmaal uit het menselijk lichaam zal zijn verdwenen, zal ook de ademhaling van die mensen, zich gaan verdiepen. En in die toestand, waarbij het lichaam tot een diepe vorm van ademhaling overgaat, zal de toestand van ontspanning zich in het menselijk lichaam nog meer gaan verdiepen. En vervolgens zal ook het probleemoplossend vermogen van mensen gaan toenemen. Om zichzelf sowieso een diepe wijze van ademhaling aan te gaan leren, kan men gaan klikken op de volgende link.

Mensen met rust in het hoofd kunnen verreweg het meeste werk aan. Dat is een aperte waarheid. Geduld is wat dat betreft ook van groot belang. Geduldige mensen bereiken op de lange duur het meest. Het is daarbij ook van groot belang dat men goed gefocust blijft op hetgeen men wil gaan doen. Dat lukt over het algemeen het best wanneer men een goede relatie heeft met de andere mensen waarmee men contact heeft. In een werkplaats, of op een kantoor, met betrekkelijk veel mensen is de kans op een goede werksfeer normaliter veel kleiner dan het geval is in een werkplaats, of op een kantoor met relatief weinig mensen. Dat is een factor waarmee men, bij het streven naar goede werkprestaties, rekening zou moeten houden. Samen sporten zou wat dat betreft ook van groot belang kunnen zijn. Zolang dat tenminste niet ontaardt in prestatiegericht sporten. Een sportieve activiteit die in vele werksituaties het meest gunstig uitwerkt voor het verhogen van de prestaties, is de gezamelijke wandeling tijdens de lunchpauze. Achteraf blijken grote problemen vaak door meerdere mensen gezamenlijk te zijn opgelost. De betreffende mensen kwamen over het algemeen het best tot resultaat wanneer zij hieraan, in een goede onderlinge verstandhouding, met elkaar hadden samengewerkt. En dan met name door mensen die ook nog eens voldoende lichaamsbeweging hadden opgedaan.

Wil men echter geïnspireerd worden, dan heeft het zin om te gaan mediteren, of te gaan slapen. Wanneer men zich daaraan voorafgaand tenminste goed heeft verdiept in de aard van het probleem waarmee men zit. Meditatie is een concentratieoefening met als doel meer inzicht te verkrijgen en het eigen denkpatroon te verruimen. De keuze om ter oplossing van het probleem te gaan slapen, is met name effectief als men tijdens die slaap is komen te dromen. Want tijdens dromen komen er soms ineens zeer handige oplossingen voor een probleem naar voren. Maar om die dromen goed te kunnen herinneren, zal men dan wel het één of andere trucje moeten gaan toepassen. Dat kan men bijvoorbeeld doen, door in een stoel te gaan zitten met een dikke knikker in de hand. De hand met de knikker moet men dan dusdang op de leuning van de stoel leggen, dat de knikker rechtstandig op de grond valt wanneer de spieren in die hand zich zijn gaan ontspannen. Om het geluidseffect van de vallende knikker te vergroten, zou men daar op de grond een grote koekenpan kunnen neerzetten. Als men dan vrij abrupt uit de slaap zou weten te ontwaken, zou men op die wijze wel eens goed in staat kunnen zijn om de droom die men mogelijk had, te kunnen herinneren. Om gemakkelijk in slaap te kunnen vallen, zou het zeer van pas komen indien van men van tevoren lichamelijk voldoende moe zou zijn geworden. Door van tevoren flink te sporten en/of voor intensieve lichaaamsbeweging te zorgen, zal men gemakkelijker in slaap kunnen gaan vallen. Uiteraard is het dan wel van groot belang dat men er dan warmpjes bij gaat zitten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een winterjas. De inspiratie voor het oplossen van de werkgerelateerde problemen waarmee men zit, zal men aldus waarschijnlijk 'als op een presenteerblaadje' aangereikt krijgen.