KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHTussenribspier-ontsteking

Tussen de ribben bevinden zich kleine spieren. Met deze spieren is men in staat om de ribbenkast van dienst te doen zijn bij de ademhaling. Deze tussenribspieren (musculi intercostales) kunnen echter ook ontstoken raken. Dat kan het geval zijn aan zowel één zijde van de ribbenkast, als wel als aan beide zijden hiervan. Het vervelende van deze kwaal is dat deze niet gemakkelijk als zodanig door de artsen wordt onderkend. Voor de genezing van deze kwaal worden door de artsen ook geen medicijnen verstrekt. De genezing zal dus spontaan moeten plaatsvinden. Maar dat slaagt niet altijd. Zodat het dan een min of meer chronische kwaal zou kunnen worden.

De inflammatie die zich hierbij in de spieren tussen de ribben voordoet, kan ontstaan in de omstandigheid dat de spieren door veelvuldig hoesten geïrriteerd zijn geraakt. Het spreekt dus vanzelf dat een eventuele irritatie van de tussenribspieren zich vooral voordoet wanneer men zwaar verkouden is geweest. Die irritatie manisfesteert zich dan als een zwaar en pijnlijk gevoel op de borst (in de ribbenkast). Omdat zich daar in die omgeving ook het hart van mensen bevindt, is het niet zo vreemd dat zij in die omstandigheid in de veronderstelling zullen geraken dat er iets met hun hart aan de hand is. Die veronderstelling zal nog eens extra worden gevoed wanneer blijkt dat het ademhalen bemoeilijkt is gaan worden. De oorzaak daarvan zal in die situatie dan echter eerder gezocht moeten worden in de pijn waarmee die tussenribspier-ontsteking gepaard gaat.

Bij het sporten, of bij andere vormen van lichamelijke inspanning, komen die pijnklachten op zeker moment versterkt naar voren. Verder doet zich bij het uitoefenen van de verschillende takken van buitensport de situatie voor dat men lang niet altijd de meest perfecte temperatuurcondities heeft. Als men intensief gaat sporten, zal men ook flink kunnen gaan zweten. En afhankelijk van de kwaliteit van de sportkleding die men dan draagt, zal men door dat vele zweet ook sterk kunnen gaan afkoelen. Als er zich daarbij koude weersomstandigheden vóórdoen, zal men door dat zweet zelfs té sterk kunnen gaan afkoelen. Een wielrenner zou dan mogelijk nog een extra jackje kunnen blijken te hebben meegenomen, maar een wandelaar zal dat dan lang niet altijd blijken te hebben meegenomen. Het door de intensieve inspanning afgegeven zweet van de sporter, zal zich met name op de borst concentreren. De gewaarwording van kou, als gevolg van het zweten en van de koude weersomstandigheden, zal zich in aansluiting daarop ook met name op de borst vóórdoen. Het is dan ook niet vreemd dat de tussenribspieren daardoor vatbaar worden voor een infectie. Allicht dat om deze redenen tussenribspier-ontsteking relatief vaak vóórkomt bij mensen die bepaalde takken van buitensport beoefenen.

Het genezingsproces van deze vervelende kwaal kan worden ondersteund door te zorgen voor veel rust. Met name ook overdag! Maar mensen van middelbare leeftijd, de leeftijdscategorie waarbij deze kwaal zich nogal frequent voordoet, zullen lang niet altijd in de gelegenheid zijn om dat ook echt te kunnen gaan doen. En voorzover zij dat zich wel menen te moeten kunnen veroorloven, zullen zij al gauw tegen acceptatiegrenzen van collega's aan kunnen blijken te lopen. Het genezingsproces verloopt bij deze kwaal vrij moeizaam. Dat komt omdat de ontstekingen zich voordoen in een groep van spieren die voor de ademhaling van zo groot belang zijn. Ondanks dat die spieren ontstoken zijn, zullen zij immers toch hun belangrijke bijdrage aan de ademhaling moeten gaan leveren.

Tussenribspier-ontsteking zal ook gepaard kunnen gaan met opgezette lymfeklieren in de hals. De borst bevindt zich immers vrij dicht in de buurt van de keel, zodat een eventuele opwaartse uitbreiding van de infectie, door de lymfeklieren in de keel getracht zal worden tegen te houden. De ontstoken lymfeklieren zullen pijnlijk aandoen. Ontstoken tussenribspieren kunnen dus al met al matige, tot vrij ernstige, pijnklachten ten gevolg hebben. En de ademhaling kan door de pijn in hinderlijke mate worden bemoeilijkt. De patiënten zullen daardoor de gewoonte kunnen gaan aannemen om slechts oppervlakkig te gaan ademhalen. Met alle consequenties van dien. Zoals een eventuele longontsteking!

De verschillende ontstekingsprocessen die zich bij tussenribspier-ontsteking voordoen, zullen een verhogende invloed kunnen hebben op de lichaamstemperatuur van de betreffende persoon. Hoewel er niet altijd sprake hoeft te zijn van koorts. De eventueel met deze kwaal gepaard gaande pijn is vervelend, maar over het algemeen niet zo erg als bij het zogenaamde syndroom van Tietze. De symptomen van dat syndroom lijken wel enigszins op tussenribspier-ontsteking, behalve dan dat bij dat syndroom normaliter geen sprake is van een relevante temperatuurverhoging.

Vanwege de pijn aan de ademhalingsspieren, die zich bij tussenribspier-ontsteking voordoet, zullen de patiënten de neiging kunnen gaan vertonen om oppervlakkig te gaan ademhalen. Voor de gezondheid van de longen is dat geen goede zaak. Ondermeer daarom zou de huisarts ertoe over kunnen gaan om pijnstillers aan de patiënt te gaan voorschrijven. De oppervlakkige wijze van ademhalen veroorzaakt op zich ook pijn op de borst. Iemand die er achter wil zien te komen of dat bij hem/haar ook het geval is, kan dat eenvoudig even gaan uittesten. Door namelijk een tijdje achterelkaar opzettelijk wel diep in te ademen en langzaam weer uit te ademen, zou de borstpijn vrij sterk kunnen afnemen. Is dat niet het geval, dan is er allicht geen verband tussen de pijn en de manier van ademhalen. Maar als de pijn wel duidelijk dragelijker wordt door die juiste manier van ademhalen, zal men moeten trachten om dieper te gaan ademhalen. Bij het ademhalen hoeft men normaal gesproken niet stil te staan. Het feit dat op zeker moment blijkt dat de ademhaling te oppervlakkig is, wijst er bovendien op dat er sprake is van een te hoog niveau van spierspanning in het lichaam van de betreffende patiënt. Dat is zo vreemd ook niet, als men zich bedenkt in wat voor een vervelende gezondheidstoestand de patiënt zich op dat moment bevindt. Het is in die situatie van groot belang dat de patiënt zorgt voor een goede wijze van ademhaling. En voor een fijne manier van fysieke ontspanning. Klik voor informatie daarover op de hieraan voorgaande link.

N.B. Bij pijn die men in de borstkast ervaart en dan met name op de plaats van de tusssenribspieren, kan er ook sprake zijn van een verwonding aan de tussenribspieren. Klik voor informatie daarover op de volgende link: tussenribspier-verwondingVóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.

vetzucht