KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHAppendicitis

Blindedarmontsteking

De blinde darm bevindt zich rechtsonder in de buik, op de plaats van de overgang van de dunne darm naar de dikke darm. Maar de blinde darm is lang en dun. En zij is ook nog eens zeer beweeglijk. Het is dan ook niet zo vreemd dat de ligging van de blinde darm in de buik nogal wisselend is. Voor een leek is het daarom moeilijk, om slechts aan de hand van de plaats van de pijn, vast te gaan stellen of een vervelende buikpijn, die men bij zichzelf waarneemt, door een blindedarmontsteking wordt veroorzaakt.

De aanleidende oorzaak van een blindedarmontsteking valt doorgaans niet goed te duiden. Maar mogelijk komt dat doordat een fecoliet voor afsluiting van de blinde darm heeft gezorgd, waardoor er een ontsteking achter die afsluiting heeft kunnen ontstaan. Een blindedarmontsteking ontstaat meestal niet geleidelijk, maar juist heel plotseling en daarom spreekt men vaak van een acute blindedarmontsteking. De naam 'blindedarmontsteking' is overigens nogal misleidend, omdat het bij deze kwaal niet echt om een ontsteking van de gehele blinde darm gaat. In feite gaat het bij deze kwaal slechts om een ontsteking in de appendix van de blinde darm. Men spreekt daarom ook liever niet van een 'blindedarmontsteking', maar van een 'appendicitis'. Bij een appendicitis is snel een behandeling nodig. In ieder geval binnen één enkele dag.

De volgende symptomen zullen aan een appendicitis kunnen doen denken:

Een appendicitis moet men beslist niet gaan onderschatten, want zij zou in een peritonitis kunnen gaan ontaarden. Als de arts als behandeling eliminatie van de appendix voorstelt, zou men die kans dan ook met beide armen moeten gaan aangrijpen.

De symptomen die aan een blindedarmontsteking doen denken, kunnen ook een gevolg zijn van een draaiing, of een scheur, van één der ovaria, of van een ovariumcyste. Dat veroorzaakt meestal een plotse, hevige pijn, die uitstraalt in de hele buik. Met name de krampen die men gewaar zou kunnen worden, doen aan een blindedarmontsteking denken. Alhoewel die krampen ook met adhesies van de organen in de buik te maken zouden kunnen hebben. Vooral wanneer men kort daarvoor een inwendige operatie in het gebied van de buik heeft ondergaan (zoals onder andere bij een 'sectio caesarea' of bij een 'aneurysma' van 'de abdominale aorta' het geval is).

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.