KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBloedingen

'Hemorragie' is de medische benaming voor een bloeding waarbij bloed, door een beschadiging van de bloedvaten, buiten die bloedvaten terecht komt. Als dit op vrij grote schaal onder de huid, of onder het slijmvlies plaatsvindt en het zich daar verzamelt, wordt dit in het normale spraakgebruik 'een blauwe plek' genoemd. Oftewel in het medisch spraakgebruik: een 'ecchymose'. Een ecchymose is dus een bloeduitstorting onder de ongeschonden huid, of onder het ongeschonden slijmvlies. Zodra de huid in dat geval ter plaatse niet meer ongeschonden is, spreekt men van een 'kwetsuur'. Een bloeduitstorting die met een zekere zwelling gepaard gaat, wordt aangeduid als 'hematoom'.

Heeft men spontane bloeduitstortingen van zeer beperkte omvang, maar groter dan drie centimeter, dan worden die 'purpura' genoemd. De huidaandoening 'purpura' kenmerkt zich door rode of paarsgekleurde plekken die niet verbleken wanneer op de huid gedrukt wordt. Als de bloeding, die aan een bloeduitstorting ten grondslag ligt, niet van vrij normale grootte is, maar juist erg klein is, dat wil zeggen: 0,5-1 mm, dan spreekt men van een puntbloeding, of een petechia (meervoud: petechiën). Kenmerkend voor petechiën is dat ze bij druk op de huid, bijvoorbeeld met een glaasje, niet verbleken. Als er petechiën aanwezig zijn, verschijnen ze meestal niet afzonderlijk, maar in een kleine of in een grote groep paarse en rode stipjes. Grotere spontane bloedingen in de huid worden, zoals we reeds zagen, ecchymosen of purpura genoemd.

De oorzaken van petechiën kunnen gelegen zijn in:

Petechiën kunnen te zien zijn bij 'trombocytopenie'. Maar ook bij medicijngebruik waarbij de werking van de bloedplaatjes wordt beïnvloed. En verder bij ziekten waarbij de vaatwand van de haarvaten kwetsbaarder is dan normaal. Zoals bij de ziekte ''vasculitis''.

Nota Bene:

Bloedingen kunnen natuurlijk ook op veel verschillende andere plaatsen in het lichaam optreden. Dat is gevoeglijk bekend! Maar bijvoorbeeld ook in een eierstokcyste. Hoewel dat soort bloedingen niet vaak vóórkomt. Een dergelijke bloeding wordt 'hemorragische' follikelcyste genoemd. Vrouwen met een cyste in de eierstok hebben verschillende symptomen, zoals buikpijn, veranderde menstruatie en pijn bij de geslachtsgemeenschap. Als er bloed vanuit de cyste in de buik terechtkomt, kan plotselinge buikpijn ontstaan. Het bloed zal dan het buikvlies irriteren.

Nota Bene:

Ondermeer onder invloed van de gravitatiekracht en de weerstand die het vanuit de omgeving ondervindt, kan een ecchymose zich verplaatsen. Een bekende verplaatsing van een ecchymose is die van het voorhoofd naar de oogkas.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.