KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Buikpijnklachten

In die gevallen dat er sprake is van buikpijn die slechts met diarree, ofwel met obstipatie te maken heeft, kan dit door middel van een ander leef- en voedingspatroon doorgaans goed worden aangepakt. De pijn die men hierbij ervaart kan hinderlijk constant zijn, maar zij is meestal niet dermate erg dat zij als ondraaglijk wordt ervaren. Buikpijnklachten met een psychische component moet men ook beslist niet gaan onderschatten. Maar de oplossing hiervoor is wel betrekkelijk gemakkelijk. Namelijk door op de één of andere wijze voor een goede manier van ontspanning te gaan zorgen.

Als de buikpijn echter met enige van de volgende symptomen gepaard gaat, moet men toch wél gauw medisch advies gaan inwinnen:

Bij buikpijn die, ofwel met buikloop, ofwel met darmverstopping, te maken heeft, zou men in eerste instantie de tijd kunnen gaan nemen om zelf een oplossing voor de problemen te vinden. Bij darmverstopping kan die oplossing gelegen zijn in een voedingspatroon met meer vezels, of in het zorgen voor meer lichaamsbeweging. Wat dit laatste betreft kan een wandeling van slechts één kwartier al reeds tot een oplossing leiden. En die wandeling hoeft niet beslist in de buitenlucht te worden uitgevoerd. Ook een kwartier heen en weer wandelen in de kamer, kan dit positieve effect reeds hebben. En wat buikloop betreft: ook hier bij kan een een voedingspatroon met meer vezels een oplossing zijn. Dat is bijvoorbeeld heel eenvoudig te bereiken door een paar niet afgestreken soeplepels havermoutzemelen toe te gaan voegen aan de yoghurt, die men van plan is te gaan eten. Mocht men de smaak hiervan niet appreciëren, dan zou men er bovendien enkele theelepeltjes gele basterdsuiker aan kunnen toevoegen. Dat verbetert de smaak hiervan op verrassend effectieve wijze.

Als zich bij vrouwen buikpijnklachten vóórdoen, kunnen er ook gynaecologische redenen zijn voor de betreffende klachten. Met name als het om acute buikpijn gaat. Om deze reden moeten vrouwen bij buikpijn niet teveel aarzelen om medische hulp in te gaan roepen. Ook graviditeit kan hieraan ten grondslag liggen. En met name ook extra-uteriene graviditeit.

Buikpijnklachten kunnen ook met voedselallergieën en met voedselovergevoeligheden te maken hebben. Zoals met lactose-intolerantie, of met coeliakie.

Soms is de buikpijn dermate heftig dat men deze een koliek noemt. Dat roept de vraag op wanneer er precies sprake is van een koliek. In het algemeen blijkt men van een koliek te spreken als er sprake is van een een kortdurende hevige en krampende pijn in de inwendige organen, die in aanvallen optreedt. Kolieken zijn krampen van het gladde spierweefsel van de wand van de holle organen. Zoals van de slokdarm, van de maag en van de darmen. Koliek is een kwaal die vooral in de paardenwereld veel vóórkomt, maar die ook bij mensen beslist niet ongewoon is. Mensen die ooit een galsteenkoliek, of een niersteenkoliek hebben meegemaakt, weten hoe heftig die pijn kan zijn. Helaas hebben baby's ook betrekkelijk vaak last van koliekpijnen. Voor jonge ouders is dat erg frusterend om mee te maken. Dat komt omdat zij het jonge kind dan maar al te graag willen gaan helpen, maar ondertussen vaak geen idee zullen hebben over de oorzaak van de problemen van het kind. Het zou kunnen dat er dan bij het kind sprake is van koemelkallergie, of van koemelkeiwitallergie. De oorzaak van koliek bij baby's zou echter ook kunnen liggen in een eenzijdige darmflora bij die baby's. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij huilbaby’s de darmflora er anders uitzag, dan bij baby's die duidelijk niet bij de categorie huilbaby's zullen kunnen worden ingedeeld.

De dranken en de likeuren die worden bereidt met absinth, kunnen ook tot buikpijnklachten leiden. De met het genoemde kruid gemaakte absinth-jenever is zelfs in Nederland en in België verboden. Deze Jenever bevat heel veel van de etherische olie thujon, dat tot vergiftigingen kan leiden. Symptomen van deze vergiftigingen zijn: overgeven, darmkrampen, nierbeschadigingen en stoornissen aan het centraal zenuwstelsel. Met thujon vond in het verleden ook misbruik plaats als arbortus-middel. Wel zijn er nu dus andere, onschuldige anijsdranken op de markt. Zoals Pastis en Anisette. Bijwerkingen en vergiftigingen zijn bij meer normaal absinth-gebruik niet te vrezen. Voor verdere informatie over anijsdranken kunt u op de volgende link gaan klikken: anijsdrank

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.