KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHPijn aan de achterste onderarmzenuw

Pas wanneer men inwendige pijn aan de onderarm ervaart, zal men zich normaliter eens gaan verdiepen in de structuren welke zich daar op die plaats in het menselijk lichaam bevinden. Eén van de structuren die daar op die plaats in de arm van mensen voor pijn kunnen zorgen, is de 'ellepijpzenuw'. Vanuit het perspectief van de patiënt is dat de achterste onderarmzenuw. Deze bevindt zich dus aan de achterzijde van de onderarm. Deze zenuw wordt door medici 'nervus ulnaris' genoemd,

Wanneer mensen, op met name oudere leeftijd, door atrofie een relevante hoeveelheid spierweefsel in de onderarm kwijtraken, komen de zenuwen aldaar in meerdere of mindere mate bloot te liggen. Iedere aanraking van de onderarm met een harde ondergrond zal dan pijn kunnen gaan doen. Dat is op zich al vervelend genoeg, ware het niet dat ook trillingen van die ondergrond als vervelend kunnen worden ervaren. Zelfs de min of meer subtiele trillingen. Als men pijn aan de ellepijpzenuw heeft, zal men die arm flink moeten ontzien, in die zin dat men een tijdlang zo weinig mogelijk compressie op de plaats van de arm, waar die zenuw zich bevindt, uitoefent. Ook iedere beknelling van de betreffende armzenuw en van de bloedvaten die zich daar in de arm bevinden, moet worden vermeden. Als de onderarm zich in aangetrokken positie ten opzichte van de bovenarm bevindt, is de kans op beknelling van die inwendige structuren van de arm het grootst. Echter de ten opzichte van de bovenarm ontspannen positie van de onderarm, is in wakkere toestand al vrij moeilijk lange tijd vol te houden, maar tijdens de slaap is dat nog een graadje erger. Als men echter bij het inslapen een kussentje tussen de arm en de borst neerlegt, is dat in ieder geval voor een belangrijk deel van de nacht wel goed te realiseren.

Onder medici staat de betreffende kwaal bekend als 'ulnaropathie door compressie'. Of als 'nervus ulnaris beknelling'. Maar ook als 'cubitale tunnel syndroom'. De nervus ulnaris zal bij deze kwaal ook duidelijk zijn verdikt. En de ader die op die plaats in de onderarm vóórkomt, kan door die beknelling ook duidelijk zijn opgezet. Het terugstromen van het zuurstofarme bloed naar het hart, wordt er immers door belemmerd.

Eén van de nare gevolgen van deze kwaal is dat men door het tegenwoordig zo frequente gebruik van het keyboard van een computer, een irritante vorm van pijn zal ervaren. De onderarm zal daarbij immers vrij frequent op de desk komen te rusten. Met als gevolg dat het werken met de keyboard van een computer als lastig zal worden ervaren. Een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden, door iets achteroverleunend, in een fauteuil met brede leuningen te gaan zitten. Als men de laptop op een combinatie van een laptoptafel en een laptopkussen op de schoot plaatst, heeft men een werkhouding gevonden die veel beter is voor de armzenuw. Wel moet men dan in die opstelling een oplossing vinden voor de documenten die men wil gaan gebruiken. Mogelijk zal men die oplossing vinden in een bijzettafeltje met documenthouder.

Ulnaropathie door compressie kan men vanzelfsprekend proberen te verhelpen door de compressie op de zenuw te verminderen. En ulnaropathie door beknelling kan men uiteraard proberen te verhelpen door de aard van de beknelling van de zenuw te verlichten. In principe is deze zenuwpijn door rust wel te genezen. Men zal er dan wel naar moeten streven om die zenuw te ontlasten. De meest geëigende methode daartoe is om tijdens bedrust voor ontlasting van de zenuw te zorgen. Wanneer men meerdere malen tijdens bedrust zichzelf met dat doel zou gaan hypnotiseren, zou men uiteraard een goed uitgangspunt voor genezing van deze kwaal weten te creëren.

In tegenstelling tot bij het carpaal tunnel syndroom, is een operatie bij het bovengenoemde cubitale tunnel syndroom minder voor de hand liggend. Bij het carpaal tunnel syndroom is er sprake van een beknelling van de nervus medianus. Dat is de zenuw die in het midden van de arm aanwezig is. Het nadeel van een operatie aan het cubitale tunnel syndroom is de kans op het optreden van restklachten en van letsel aan huidzenuwtakjes ter hoogte van de elleboog.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.