KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBeschadiging van de meniscus

In beide knieën bevinden zich elk twee menisci. Dit zijn stukjes kraakbeen die de vorm hebben van een partje van een sinaasappel. Eén van de beide menisci bevindt zich aan de buitenzijde en één aan de binnenzijde van de knie. Ze functioneren als een soort schokdempers, want de grote krachten die er tijdens het lopen op de knie worden uitgeoefend, worden er min of meer door getemperd. De menisci kunnen beschadigd raken als er, op een moment dat het betreffende onderbeen nog volledig is belast met het dragen van het gewicht van het lichaam, een draai (in horizontale richting) met de knie wordt gemaakt.

Meniscusproblemen doen zich veel voor bij voetballers. Dat komt onder andere omdat voetballers heel vaak snel moeten rennen en vervolgens weer net zo snel hun tempo moeten minderen. En omdat zij er daarbij vaak ook nog eens voor moeten zorgen dat zij de bal meenemen. Het meenemen van de bal, tijdens het rennen, gebeurt meestal met een naar buiten toe gedraaide voorvoet. De grote krachten die er onder die omstandigheden op de knie worden uitgeoefend, kunnen door die vreemde stand van de voet niet goed door de beide menisci worden opgevangen. En een beschadiging van de menisci ligt dan ook voor de hand.

Dezelfde soort problemen kunnen zich op den duur ook voordoen bij wandelaars die de gewoonte hebben om tijdens het lopen één van hun voorvoeten, naar buiten toe, om te draaien. Bij iedere stap die zij maken, komt dan het volle gewicht van het menselijk lichaam op de gedraaide knie terecht. Stevige wandelaars, welke die gewoonte hebben, zullen daardoor op den duur ook een miniscusprobleem kunnen oplopen. De gewoonte om de voorvoet tijdens het lopen naar buiten toe te draaien, kan veroorzaakt worden door de een of andere blokkade in de knie. Als men die gewoonte heeft, moet men dat zeker niet gaan veronachtzamen. Door met dit probleem bijtijds een fysiotherapeut te consulteren, zou men mogelijk latere meniscusproblemen kunnen voorkómen.

Bij hardlopers kunnen deze problemen zich op zeker moment ook voordoen. Namelijk wanneer zij de gewoonte hebben om tijdens het hardlopen vaak te plotseling van hun koers te gaan afwijken. Die snelle aanpassingen van de eenmaal aangenomen koers, ziet men ook bij hazen die achterna gezeten worden door een hond. Als hardlopers dus als een achtervolgde haas gaan lopen, zouden ook zij betrekkelijk gauw met meniscusproblemen kunnen worden geconfronteerd.

Mocht u op deze website algemene informatie over kniepijn zoeken, dan kunt u daarvoor op de hieraan voorafgaande link gaan klikken.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.