KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDoorslaapproblemen

Als men last heeft van inslaapproblemen, die zich specifiek voordoen op een moment in de vroege ochtenduren wanneer men na wakker te zijn geworden eigenlijk nog een tijdlang door zou moeten slapen, spreekt van 'insomnie in de nanacht'. Als dat probleem zich slechts tijdens één enkele ochtend voordoet, levert dat niet veel problemen op, maar als dat probleem zich ieder ochtend opnieuw voordoet, zal men overdag duidelijk té vermoeid zijn. In die frequentie is dat beslist niet goed voor de gezondheid van mensen.

Bij mensen die te vroeg wakker worden, is de oorzaak nogal eens gelegen in het feit dat men het een of andere moeilijk op te lossen probleem voor de kiezen heeft gekregen. Daarbij valt te denken aan gevallen van ernstige ziekte waarmee men geconfronteerd is geraakt; gevallen van echtscheiding waar men tegenaan is gelopen; gevallen van ontslag waarmee men plotseling geconfronteerd is geraakt; gevallen van faillissement die zich in de persoonlijke invloedsfeer hebben voorgedaan; sterfgevallen die zich in de nabije omgeving, of in de familie- of kennissenkring hebben voorgedaan; een tergend gevoel van eenzaamheid waarmee men heeft te stellen. Enzovoort, enzovoort.

Doorslaapproblemen kunnen ook te maken hebben met het feit dat men in de bloedbaan een te hoog niveau heeft van het zogenaamde stresshormoon 'cortisol'. Het cortisolniveau dient gedurende de avond en de nacht in voldoende mate te zijn gedaald om diep genoeg te kunnen inslapen; of om niet voortijds wakker te worden; of om gemakkelijk weer opnieuw in slaap te kunnen vallen als men om de een of andere reden toch te vroeg wakker is geworden. Om er voor te zorgen dat het cortisolniveau laag genoeg wordt om geen problemen te veroorzaken, zal men in eerste instantie voor meer lichamelijke ontspanning kunnen gaan zorgen. Mocht men niet goed weten hoe dat moet, dan doet men er goed aan om hier op de link 'ontspannen" te gaan klikken. Lukt het dan nog niet, dan is het nodig om ook voor psychische ontspanning te gaan zorgen. Lukt ook dat niet, dan is het van belang om de problemen waarmee men zit met voorrang op te gaan lossen. Als het cortisolniveau op zeker moment op een voldoende laag niveau is aangekomen, dan zal de afscheiding van het slaaphormoon 'melatonine' dermate hoog zijn geworden dat het inslapen geen probleem meer zou moeten zijn.

Bij mensen die niet op de een of andere manier voor voldoende lichaamsbeweging zorgen, komen duidelijk meer slaapproblemen voor dan bij mensen die door hun werk, of door de sport die zij beoefenen, sowieso voldoende lichaamsbeweging krijgen. Omdat lichaamsbeweging niet alleen een zeer gunstig effect heeft op de kwaliteit van de slaap, maar ook op de algehele gezondheid van mensen, is het ook om die reden van belang dat men gaat zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Wil men daar iets meer over weten, dan kan men op deze link gaan klikken.

Bij mensen die last hebben van frequente nachtelijke micties, doet dit probleem zich ook nogal frequent voor. Als men eerder in de nacht enkele keren opstaat om naar het toilet te gaan, zal het opnieuw inslapen veel minder van problematische aard zijn. Maar vreemd genoeg lukt dat in de nanacht, of zo men wil zeggen, in de vroege ochtend, dan veel minder goed. Maar gelukkig is er wel een mogelijkheid om doorslaapproblemen in dit specifieke geval te voorkomen. Door namelijk in de vroege ochtend tijdens het opstaan om te gaan plassen, slechts één enkel oog te openen, blijft het niveau van ontwaken op een dergelijk laag pitje dat men vrij gemakkelijk weer opnieuw in slaap zal kunnen gaan vallen. Maar men moet er dan wel op bedacht zijn dat men dan duidelijk eerder zou kunnen gaan vallen. Want met één enkel oog is het moeilijker om de nodige afstanden in te schatten. En bovendien: als men uit bed is gegaan zonder al te goed wakker te zijn geworden, is men minder helder van geest. Een misstap of een struikelpartij waar men mee te maken zou kunnen krijgen is dan lang niet denkbeeldig. Wanneer men op zeker moment weer veilig en wel in zijn of haar nestje is aangekomen, moet men er wel even om gaan denken dat men weer opnieuw lekker warm en ontspannen onder de wol kruipt.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.