KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDe perikelen die met de aanschaf en het gebruik van een rollator gepaard gaan.

Als mensen het geluk hebben om een hoge leeftijd te bereiken, zullen zij in het dagelijks leven steeds meer de behoefte ervaren aan een mobiliteitshulpmiddel bij het lopen. De ondersteuning die een dergelijk hulpmiddel biedt, zal zich bij het ouder worden van mensen op zeker moment ongetwijfeld vóórdoen. Maar heel basaal zal die ondersteuning zich onder andere ook vóórdoen wanneer men een tijdje op de beide benen wil blijven stilstaan. In het verleden schaften ouderen bij dit soort problemen vaak een wandelstok aan. En ook nu wordt dat nog wel gedaan. Maar een oudere die op zeker moment ergens met een wandelstok loopt, of met die wandelstok als ondersteuning ergens stilstaat, bevindt zich duidelijk wel in een min of meer instabiel evenwicht. Dat kan men maar al te gemakkelijk zien, als men die oudere mens waarneemt. Vooral bij die ouderen die kampen met evenwichtsproblemen. In plaats van een wandelstok, kunnen ouderen dan ook beter een rollator gaan aanschaffen. Qua stabiliteit voor die ouderen lijkt dat in ieder geval een betere oplossing te zijn. Dat zou men tenminste wél denken.

Maar bij het allereerste gebruik van een gloednieuwe rollator kan de mate waarin die rollator ondersteuning biedt wel eens veel minder goed blijken te zijn, dan men zou kunnen hebben verwacht. Want om een voldoend gevoel van veiligheid te kunnen geven, moet een dergelijke rollator tijdens het gebruik op zeker moment wel genoeg kunnen worden afgeremd. En vreemd genoeg is dat bij menige rollator duidelijk niet het geval. Met name niet bij die rollatoren waarbij de remmende werking 'slechts voort moet komen uit twee metalen plaatjes die, door te remmen, op het loopvlak van de wielen neerkomen. En ja, die metalen plaatjes zullen de rondgang van die wielen dan wel degelijk iets kunnen vertragen, maar het blijkt dat de wielen dan nog steeds, en veel te gemakkelijk, door kunnen glijden. Vooral wanneer de banden die rond die wielen zijn aangebracht van een vrij hard materiaal zijn gemaakt. En als de banden van die wielen al te gemakkelijk over de ondergrond gaan glijden, zal dat beslist te weinig ondersteuning bij het lopen geven aan de gebruiker van die rollator. En dat is dan geheel in tegenstelling tot de reden waarom die ouder wordende mens tot de aanschaf van een rollator meende te moeten overgaan.

Als gebruiker van die rollator zal men zich dan gaan afvragen hoe dit toch mogelijk is. Hoe het toch mogelijk is dat, die rollator voor de betreffende doelgroep op een dergelijke knullige en onveilige manier is gemaakt. Het lijkt er dan sterk op dat de producent de betreffende rollator ten enenmale onvoldoende heeft uitgetest. En dát is dan een tekortkoming die men bij veel verschillende fabrikanten van gebruiksvoorwerpen kan waarnemen. De technici van die fabrikanten verdiepen zich doorgaans veel te weinig in de omstandigheden waarin hun producten in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Een rollator die bij gebruik, na afremming, veel te gemakkelijk doorglijdt, doet een wel erg gevaarlijke situatie ontstaan voor de gebruiker van die rollator. Ook al zou men als gebruiker de wielen van de rollator nog wél enigszins kunnen gaan afremmen, dan nóg zal dat ten enenmale onvoldoende zijn, als de rollator toch nog veel te gemakkelijk op de ondergrond doorglijdt.

Op dat punt aangekomen, zal men moeten gaan besluiten om de rollator naar de leverancier terug te gaan sturen. Maar ook dat blijkt dan de nodige problemen op te gaan leveren. Want dan zal men de leverancier daar in eerste instantie over moeten gaan opbellen. En ja, wat gebeurt er dan: na lang wachten zal men dan uiteindelijk een telefoniste van dat bedrijf aan de telefoon krijgen. En ja, zoals dat dan meestal gaat: die telefoniste blijkt dan totaal niet op de hoogte te zijn van de ins and outs details van de betreffende rollator. Maar als men geluk heeft zal zij u dan wél kunnen doorverbinden met iemand die wel die kennis in huis heeft. En die u een adres kan geven waarheen men die rollator voor aanpassing, of voor inlevering, heen kan gaan sturen. Om een dergelijk groot voorwerp op te kunnen sturen, moet men dan wel een grote doos hebben waarin die rollator kan worden opgestuurd. Die grote doos moet men dan dus eerst wel door de leverancier krijgen opgestuurd. En het zal vervolgens al gauw weer minstens een week duren voor men ooit die doos in huis zal hebben. Ondertussen zal men zichzelf als potentiële gebruiker van die rollator niet goed weten te verplaatsen. Daarvoor had men immers behoefte aan een rollator. Oudere mensen zijn over het algemeen ook niet meer in staat om een dergelijk groot pakket persoonlijk naar een verzamelpunt te brengen, een verzamelpunt waar vandaan dergelijke pakketten kunnen worden opgestuurd. Dus zijn zij afhankelijk van de goodwill van de leverancier om het pakket bij hun huisadres te laten ophalen. En als dat na enige mazzel goed gaat, zal men moeten gaan wachten totdat men het geld teruggestort heeft gekregen. Want meestal zal men pas dán tot aanschaf van een betere rollator menen te kunnen overgaan. Maar goed als dat uiteindelijk lukt, zal men weer opnieuw tot de aankoop van een rollator moeten overgaan. En vervolgens is men opnieuw dagenlang aan huis gekluisterd omdat men nog steeds niet over een andere rollator beschikt. Maar als het vervolgens mee zit, zal de andere rollator dan toch over ongeveer een week door de bezorger aan diens huis worden afgeleverd. En als alles dan vervolgens nóg een keer mee zit, remt die rollator dan werkelijk goed genoeg de voortgaande beweging van de gebruiker af, om veilig genoeg te kunnen woren gebruikt.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.