KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Traplopen voor lichaamsbeweging

Wanneer men om de één of andere reden, voor het verkrijgen van de nodige lichaamsbeweging, niet meer goed in staat is om naar de sportschool te gaan, is er in de thuissituatie nog wel een goede mogelijkheid om flink aan de eigen conditie te gaan bouwen. Dat kan men bijvoorbeeld heel laagdrempelig doen door iedere dag achterelkaar een flink aantal malen de trap op te gaan lopen. Met traplopen kan men aldus de beenspieren even krachtig aan het werk zetten. Bovendien kan men daardoor de bloedsomloop en de longen even krachtig aan het werk zetten. En dat in een betrekkelijk kort tijdsbestek. Als men, ter vergelijking, qua hoogte naar het grote platvorm van de Eiffeltoren wil klimmen, zal men voor het verkrijgen van een vergelijkbare vorm van lichaamsbeweging, in eigen huis 21 maal de trap op en af moeten gaan lopen (in de nieuwste woningen is dat 20 maal). Als men dat achterelkaar heeft gedaan, zal men bemerken dat men even flink bezig is geweest. Dat is dan die dag wel voldoende voor het verkrijgen van voldoende lichaamsbeweging. Een probleem is dan echter wel dat men dan bij die lichaamsexercitie nog niet voldoende aandacht aan de training van de armspieren heeft geschonken. Daar zal men dan op andere wijze aandacht aan moeten gaan schenken. Anders zouden de armspieren op den duur teveel verzwakken. (Om de armspieren ook voldoende te gaan trainen, zou men de volgende oefeningen kunnen gaan doen: voor het trainen van de biceps, zou men een keer of tien een betrekkelijk zwaar voorwerp van de grond op kunnen gaan tillen. Bijvoorbeeld een emmer met ongeveer 20 kg aarde. Als men dat doet, moet echter wel letten op de juiste tiltechniek. En voor het trainen van de triceps zou men zittend verschillende malen een zwaar voorwerp kunnen proberen weg te duwen (bijvoorbeeld een zware salontafel die op vaste vloerbedekking is geplaatst, of men zou verschillende malen achterelkaar met een hupje achterwaarts op een zware eettafel kunnen gaan plaatsnemen).

Door in de thuissituatie met traplopen voor lichaamsbeweging te zorgen, is men zeer weinig tijd kwijt. Een minuut of twaalf is daartoe over het algemeen wel voldoende. Vergelijk dat eens met een bezoek aan de sportschool. Daar zal men toch al gauw het vijfvoudige aan tijd mee kwijt zijn. Maar als men zo intensief gaat traplopen, moet men natuurlijk wel goed op de eigen veiligheid letten. Want één verkeerde stap maakt dan wel dat men over het algemeen een lelijke val maakt. Nu kan men overal een ongeluk krijgen, ook tijdens de sportbeoefening op de sportschool, of tijdens de reis daarheen, of daar vandaan terug. Maar over een val van de trap moet men niet geringschattend gaan doen. Vooral voor mensen die de kleuterjaren al lang zijn ontstegen, heeft dat al gauw ernstige verwondingen tot gevolg. Om de kans op een val vanaf de trap te minimaliseren, heeft men bij deze manier van sporten dan ook op zijn minst behoefte aan extra trapleuningen. In ieder geval zullen er dan over de volledige hoogte van de trap, zowel links als rechts, trapleuningen aanwezig moeten zijn. In iedere goed geoutilleerde bouwmarkt kan men wel trapleuningen krijgen. En het is geen al te grote moeite om die extra trapleuningen in het trapgat aan te gaan brengen. Mocht men op zeker moment overigens iets in de handen mee naar beneden willen nemen, dan is dat normaal gesproken niet goed verantwoord. De enige manier om dat wel op een voldoende veilige wijze te kunnen gaan doen, is door dan achterwaarts bij de trap neer te gaan lopen. Mocht men dan de neiging hebben om te gaan vallen, dan valt men normaal gesproken voorover, richting de traptreden. En dat zal dan doorgaans geen problemen gaan opleveren. Mocht men de trap óp willen gaan lopen, dan is de kans dat men valt veel minder groot. Ook al wil men dan iets in de hand mee naar boven gaan nemen.

Tijdens het traplopen moet men natuurlijk wel goed gaan ademhalen, anders houdt men het niet vol. Maar een punt van zorg is daarbij wel dat men ook weer niet teveel gaat ademhalen. Want dat zou betekenen dat men gaat hyperventileren. Het gevaar van flauwvallen is dan immers niet denkbeeldig. En flauwvallen is iets wat men beter niet tijdens het traplopen zou moeten overkomen. Dat geldt overigens al evenzeer voor een epileptische aanval. Als men van zichzelf weet dat men wel eens een epileptische aanval krijgt, dan is het traplopen als vorm van lichaamsbeweging echter geen goed idee!

Om met name iets meer over de specifieke kunst van het traplopen bij kinderen te weten te komen, klikt men op de volgende link: traplopen

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.