KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHKeelontsteking

Een keelontsteking (faryngitis) is vaak niet meer dan een pijnlijke ontsteking van het slijmvlies van de keelholte. Hoewel iedere vorm van keelontsteking met keelpijn gepaard gaat, kan men niet bij iedere vorm van keelpijn van keelontsteking spreken. Bij keelpijn die duidelijk niet met koorts gepaard gaat, is (nog) geen sprake van keelontsteking. Er is dan sprake van een pijnlijk gevoel in de keel door een zekere vorm van irritatie van het slijmvlies van de keel. En de desbetreffende keelpijn komt dan naar voren als een voortdurend "rauw en droog" gevoel in de keel. De oorzaak van die betreffende vorm van keelpijn is nogal eens gelegen in een verkeerd gebruik van de stem. Maar ze kan ook wel gelegen zijn in het feit dat de betreffende persoon de gewoonte heeft om te roken, of doordat deze zich in een te droge lucht bevindt, of dat deze aan irriterende stoffen blootgesteld is geweest. Wat het laatste gegeven betreft gaat het bijvoorbeeld om: zuren; zeepachtige stoffen in reinigingsmiddelen; oplosmiddelen en lasrook. Vaak is keelpijn ook een indicatie van een opkomende verkoudheid. In dat geval zal de keelpijn waarschijnlijk binnen een paar dagen verdwijnen, om plaats te maken voor een aantal andere symptomen van verkoudheid, zoals niezen; hoesten; hoofdpijn en de verschijnselen waarmee een loopneus gepaard gaat. Keelpijn kan ook ontstaan nadat andere symptomen van de verkoudheid zich al hebben ontwikkeld. Dit komt doordat het lichaam tijdens de verkoudheid extra slijm produceert en dit overtollige slijm dan de keel is gaan irriteren. Vaak is keelpijn, die samengaat met een verkoudheid, wel betrekkelijk mild van karakter en meestal verdwijnt deze dan ook binnen enkele dagen.

Mensen doen vaak erg hun best om zo gauw mogelijk van een keelontsteking af te komen. Dit niettegenstaande het feit dat keelontsteking meestal vrij snel en op spontane wijze weer geneest. Tenminste wanneer men slechts met de normale acute vorm van keelontsteking van doen heeft. Om zo snel mogelijk weer van de keelontsteking af te komen, zal men zich vanzelf ook gaan afvragen wat daartoe de meest geschikte wijze van aanpak is. Er zijn allerlei verschillende keeltabletten en keelsnoepjes in de handel. En men zou dan ook verwachten dat men daarmee snel verlichting van de keelontsteking zou weten te bereiken. Maar het genezend effect hiervan is zeer twijfelachtig. Als deze middelen wel degelijk enig positief effect zouden blijken te hebben, dan hebben zij dat waarschijnlijk alleen tegen de hierboven genoemde vorm van keelpijn welke niet met koorts gepaard gaat. Tegen een meer ernstige vorm van keelontsteking zal men van die zogenaamde keeltabletjes niet veel moeten verwachten. Mogelijk zal men wel enig positief effect kunnen gaan verwachten van een plantenextract wat afkomstig is van het Rode Zonnehoed-kruid. Maar ook met dit middel is een genezend effect lang geen uitgemaakte zaak. Een ander product wat sommige mensen bij keelontsteking wel gebruiken, is een product wat onder de naam 'Molkosan' bekend staat. Molkosan is een zuivelproduct wat onder speciale omstandigheden als restproduct bij de kaasbereiding overblijft. Het is in feite een gefermenteerd melkweiconcentraat. Dit product zal waarschijnlijk niet op rechtstreekse wijze de keelontsteking gaan aanpakken, maar het zou wel kunnen helpen bij het desinfecteren van de mond- en keelholte. En dat feit zou dan indirect kunnen bijdragen aan een snellere genezing van de ontsteking in het keelgebied. Daartoe zou men dan de mond- en keelholte met een verdunning van dat product kunnen gaan spoelen. Ofwel met dat product kunnen gaan gorgelen. Eenzelfde soort effect zal men mogelijkerwijs kunnen verwachten van een thee die is gezet van het specerij 'gember'.

Maar het allerbeste effect bij de bestrijding van keelontsteking zou men allicht kunnen verwachten van een behandeling met 'Listerine'. Dit is een product wat, ondanks een aantal nadelen, nogal vaak voor mondspoeling wordt gebruikt. De betreffende nadelen gelden gelukkigerwijs niet zozeer wanneer men dit product slechts kortstondig gebruikt. Voor behandeling van keelontsteking is het vaak al afdoende wanneer men dit product slechts gedurende 1 á 2 dagen (en dan een keer of vijf per dag) gebruikt. Weet wel dat er een aantal verschillende soorten Listerine in de handel zijn. Dit vanwege het feit dat dit product ook veel andere toepassingsmogelijkheden heeft. Maar voor mondspoeling kan men mogelijk het best de soort gebruiken waarbij op de fles 'Cool Mint' staat vermeld. Die soort heeft echter nog wel de typerende scherpe smaak van Listerine. Mocht men een hekel hebben aan de smaak van dat product, dan kan men ook gaan kiezen voor de soort waarbij 'Zero' staat vermeld. Helpt een dergelijke behandeling onvoldoende, schroom dan beslist niet om met deze, op zich zo onschuldige gezondheidsklacht, de huisarts te gaan bezoeken. Want keelontsteking kan ook weleens een veel ernstiger oorzaak hebben.

Wat de term 'keelontsteking' betreft moet men er terdege alert op zijn dat deze term soms ook voor enkele andere kwalen wordt gebruikt. En dus niet alleen voor de kwaal faryngitis, zoals die hierboven staat beschreven. Dat is nogal een verwarrende situatie. Dat gebeurt ondermeer bij de kwaal tonsillitis en bij de kwaal angina faucium. Bij tonsillitis is er sprake van een ontsteking van de tonsillen. De tonsillen zijn daarbij rood en opgezwollen. Daarbij zijn vaak witte stippen zichtbaar en soms zelfs pus. Tonsillitis gaat gepaard met keelpijn. En de klieren in de keel kunnen daarbij ook pijnlijk en opgezwollen zijn. Bij de kwaal die hier met de naam 'Angina faucium' wordt aangeduid, gaat het (zoals deze naam reeds aangeeft) om angina in het gebied van de keel. Het verstikkende gevoel wat hierbij kan optreden, zal voor de betreffende patiënt nogal angstaanjagend kunnen zijn. Alleen al daarom, lijkt met deze kwaal een bezoek aan de huisarts het overwegen waard te zijn.

Keelontsteking die zich in de pubertijd voordoet, blijft soms lange tijd hangen. Een keelontsteking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een verkoudheidsvirus. Het betreft dan dus een virale infectie. Antibiotica werken niet tegen virusinfecties, daarom wordt bij een keelontsteking niet een antibioticum voorgeschreven. Bij patiënten met een 'tonsillitis', is dit wel common use. Een tonsillitis wordt namelijk ook wel door bacteriën veroorzaakt (zoals door streptokokken). Meestal wordt de bacterie, of het virus, via de lucht, in aerosolen overgebracht. Een tonsillitis is dus wel degelijk besmettelijk. Daarom zullen jongeren met deze kwaal moeten oppassen met orale, onderlinge contacten. Door dergelijke intieme contacten kan men overigens ook Klierkoorts oplopen. Deze aandoening is een gevolg van een infectie die wordt veroorzaakt door het Epstein-Barrvirus. Dit virus wordt doorgegeven via het speeksel; vandaar de naam 'kusziekte'.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.