KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHet ondersteunen van de nierfunctie

De adviezen die door nefrologen worden gegeven om patiënten met een nierziekte te beschermen, zijn voor een deel ook interessant en/of van belang voor mensen die nog geen nierziekte hebben. Zolang men nog geen nierziekte heeft, hoeft men zich daar ook geen drukte over te maken, zou men kunnen gaan zeggen. Maar een nierziekte is zo ingrijpend voor de gezondheid van mensen, en ze is zozeer van invloed op het maatschappelijk functioneren van mensen, dat het beslist niet van overbezorgdheid getuigt wanneer men er eens goed bij stil staat in hoeverre men zijn leefstijl en zijn voedingsgewoontes ter voorkoming van nierziektes zou kunnen veranderen.

Daarom volgt hier een lijstje van punten die wat dat betreft van uitermate groot belang zijn:

Mocht men overigens last hebben van een te hoge bloeddruk, dan is het goed om te weten dat aan die kwaal op zich wel eens een te slechte nierfunctie ten grondslag zou kunnen liggen. Blijkt dat werkelijk bij u het geval te zijn, dan is de bovenstaande informatie voor u van nog meer belang dan voor die mensen welke deze informatie slechts preventief tot zich nemen. Bij hoge bloeddruk filteren de nieren te veel bloed, waardoor de nieren schade oplopen en daardoor niet meer goed kunnen functioneren.

Lijdt men aan diabetes, dan heeft dat ook invloed op de nieren. De vliezen van de glomeruli kunnen daar schade door oplopen, met hoge bloeddruk als gevolg (zie voor de gevolgen van hoge bloedruk de vorige alinea). Voor de gezondheid van de nieren is het dus ook zaak om te zorgen dat men minder kans maakt om met diabetes te worden geconfronteerd. Gelukkig kan dat voor een belangrijk deel door de adviezen voor een gezonde leefstijl op te volgen die ook van belang zijn bij de poging om nierschade te voorkómen.

Ervaart men plotseling (niet in de benen maar ergens anders in de onderste lichaamshelft) een bijna niet te verdragen pijn, dan heeft dat mogelijk met nierstenen te maken. In dat geval kan men voor relevante informatie op deze link gaan klikken.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.