KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDe gezondheidseffecten van een gezonde zinnelijkheid

De inspanningen van mensen voor het bereiken van zinnelijk genot moeten belangrijke gezondheidseffecten hebben, zou men denken. Want de lichamelijke inspanning die men er door opdoet, is bij tijd en wijle aanzienlijk. En de intense wijze van relaxatie die men er door bereikt, is uiteraard bijzonder goed voor het welbevinden van mensen. Zinnelijkheid is voor mensen een dermate natuurlijke eigenschap, dat het wel erg voor de hand ligt dat het belangrijke gezondheidsbevorderende effecten heeft op het menselijk lichaam en op de menselijke geest. Dit ondanks het feit dat in religieuze kringen heel lang het tegenovergestelde is geproclameerd. Het is echter maar al te duidelijk dat die religieuze stellingname niet op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek gebaseerd is geweest, maar eerder op het belang van religieuze leiders om de mensen angst te doen ervaren voor het zich afwenden van de usuele religieuze gedachtengang.

Uit twee grote recentelijke wetenschappelijke onderzoeken (aan 'the University of Bristol in Engeland' en aan 'the Harvard Medical School in de Verenigde Staten van America') kwam het gezondheidsbelang van zinnelijke inspanningen maar al te duidelijk naar voren. En wel op de volgende punten:

Het is een bekend wetenschappelijk gegeven dat door zinnelijkheid ook de aanmaak van testosteron wordt verhoogd. En als gevolg daarvan de algemene gezondheid. Dit gegeven doet niet alleen bij mannen opgeld, maar ook bij vrouwen. Een aspect wat wel als een gunstig effect van zinnelijke activiteiten voor mannen alleen geldt, is het gunstige effect van de hiervoor genoemde activiteiten op de prostaat (die immers alleen bij mannen vóórkomt). Mannen die frequent semen uitstorten krijgen namelijk minder vaak prostaatkanker. Dat gegeven is flagrant naar buiten gekomen via een publicatie in the Journal of the American Medical Association, hoewel het oorzakelijk verband daarvan nog wel in nevelen is gehuld. Een gezonde zinnelijkheid blijkt, ondanks het reeds genoemde, nog andere pluspunten voor mensen te hebben. Want:

Mensen op oudere leeftijd die een zinnelijk leven leiden, blijken tot opvallend hogere cognitieve prestaties in staat te zijn dan mensen die een minder zinnelijk leven leiden. Dit is in een wetenschappelijk onderzoek aangetoond aan de Coventry Universiteit in de West Midlands van Engeland. De hogere cognitieve prestaties van deze mensen kwamen ook naar voren in betere mondelinge vaardigheden en vreemd genoeg ook in een beter gezichtsvermogen en ook nog eens in een beter concentratievermogen. Zinnelijke activiteiten blijken ook goed te zijn voor het geheugen van mensen. Dat is een hoopgevend gegeven voor mensen die zich er zorgen over maken dat zij bij het ouder worden dement gaan worden. Een geheel onverwacht gegeven is verder dat zinnelijkheid weerstand verhogend werkt. Dat gegeven kwam naar voren in een onderzoek aan de Wilkes Universiteit in Pennsylvania (USA). De frequentie waarop verkoudheid onder de onderzochte mensen voorkwam, bleek bijvoorbeeld duidelijk lager te zijn bij mensen die een betrekkelijk zinnelijk leven leiden. Ook vergemakkelijkt een zinnelijk leven de narigheden van de periodieke 'periodes' bij vrouwen. De stress die mensen op zeker moment ervaren wordt er ook door verminderd. En al met al wordt de bloeddruk dan ook lager. Ook eventuele hoofdpijn wordt minder bij mensen die zinnelijk actief zijn. Zelfs de vreselijke hoofdpijn die bekend staat als 'migraine'. Een ander heel specifiek effect van een zinnelijk leven doet zich voor bij mannen. Uit onderzoek bij mannen aan het Institute of Clinical Medicine van de Nationale Yang-Ming Universiteit in het Chinese Taipei, is naar voren gekomen dat er tijdens hun zinnelijke bezigheden homocysteïne wordt afgebroken. En dat is gunstig voor de conditie van het hart van die mannen. Want een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Zinnelijke bezigheden zorgen er ook voor dat de relatie tussen man en vrouw intiemer en hechter wordt. Met als gevolg een lange en gelukkige relatie tussen hen beiden. Zinnelijke bezigheden hebben ook een gunstige invloed op het verbranden van calorieën in het lichaam. Voor afslankingsdoeleinden moet men daar echter niet al teveel van verwachten. Maar volgens onderzoek aan de Canadese Universiteit van Quebec in Montreal is dat effect wel groter dan bij een flinke wandeling het geval is. Een belangrijk punt hierbij is, dat veel mensen die zich er niet toe kunnen zetten om tijdens hun vrije uren een flinke wandeling te maken, zich er dan wel toe kunnen zetten om zich op zinnelijke bezigheden te richten. Een niet te vergeten voordeel van het op een gegeven moment zich bezighouden met zinnelijke activiteiten, is het ervaringsfeit dat men na afloop ervan vaak opvallend gemakkelijk in slaap valt. Deze activiteiten zijn dus dé oplossing voor mensen die moeite hebben om in slaap te vallen. De achtergrond van dit effect op slapeloosheid is voornamelijk gelegen in het feit dat er door dit soort activiteiten een verhoogd niveau aan oxytocine in het bloed van de betreffende mensen aanwezig zal zijn. Het is maar al te goed bekend dat een eventueel slaaptekort funest is voor de gezondheid van mensen. Om daar meer over te weten te komen, kan men op de volgende link klikken: slaaptekort. De hierboven gemelde oestrogenen, die door zindelijke activiteiten in versterkte mate in het bloed terecht komen, zijn vooral voor oudere mensen van nut. Ondermeer voor het gezond houden van het hart. Maar bijvoorbeeld ook voor de sterkte van de botten. Op oudere leeftijd worden de botten van oudere mensen meer en meer fragiel. Oestrogenen weten dat vervelende proces flink te vertragen. En oestrogenen zijn ook nog eens van betekenis voor het afweren van de ziekte van Alzheimer.

Na dit alles kan de volgende vraag worden opgeworpen: 'met welke andere gezondheidsmaatregelen zou men ooit een dergelijke opzienbarende lijst van gezondheidseffecten kunnen weten te bereiken?' Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat de gezondheidseffecten van deze wijze van leven zich bij twee van deze items alleen bij mannen lijken voor te doen. Die conclusie is dan echter niet juist, want het betreffende onderzoek heeft alleen bij mannen plaatsgevonden. Daardoor kunnen die betreffende effecten dan ook terecht alleen bij mannen worden geclaimd.

Het gaat bij dit alles duidelijk alleen om een gezonde zinnelijkheid van mensen. Bij een promiscue wijze van leven zal dit effect zich niet blijken voor te doen. De gevaren voor het opdoen van allerlei daarmee gepaard gaande ziekten en de kans op het opbroeien van allerlei soorten van onenigheid, zijn daarvoor over het algemeen te groot. Wat het laatste punt betreft: het is maar al te goed bekend dat teveel stress niet goed is voor mensen. Door goed te leren ontspannen kan men daar overigens vrij gemakkelijk iets aan doen. Klik daarvoor op de link ontspannen. Al met al een aardig grote, maar ook nog steeds incomplete, opsomming van gezondheidseffecten van een gezonde zinnelijke wijze van leven van mensen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.