KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


CRISPR-genbewerking

Een flink deel van de ziekten waarmee wij mensen hebben te kampen, wordt veroorzaakt door een defect gen. De mensen die dat betreft worden dus geboren met die erfelijke ziekte. Vaak worden erfelijke ziekten echter niet door slechts één enkel gen overgeërfd, maar door meerdere genen. Enkele voorbeelden van ziekten die wél door slechts één enkel gen worden overgeërfd zijn de ziekte van Huntington en de ziekte die Sikkelcelanemie wordt genoemd. Dit zijn beide ernstige ziekten, waarmee men door overerving kan worden geconfronteerd. Baby's die het betreft worden dan dus geboren met een dergelijke ziekte. Als deze ziekten in bepaalde families circuleren, lijkt dat een uitzichtloze situatie te zijn. Want hoe zou men in vredesnaam een erfelijke ziekte moeten gaan aanpakken? Dat was tot nu dan ook toe beslist niet mogelijk! Maar de laatste tijd kan men eventueel voorkómen dat zich bij baby's een dergelijke ziekte manifesteert. Dat kan men nu namelijk doen met de CRISPR-techniek voor genbewerking. CRISPR is een afkorting van Clustered 'Regularly Interspaced' Short 'Palindromic Repeats'. Het is een veel benut en belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingsmechanisme tegen virussen. Mensen zijn al met al lang niet de enige organismen die al zo lange tijd veel last hebben van de werking van virussen. Een virusziekte waarbij de CRISPR-techniek ondermeer van nut kan zijn, is de ziekte COVID-19 welke door het Corona-virus wordt veroorzaakt. Door mensen met CRISPR gemodificeerde baby's hebben in 2018 in China het levenslicht gezien. Door de modificatie kunnen deze baby's niet meer besmet worden door het hiv-virus. In feite dus een belangrijke wetenschappelijke mijlpaal.

Met CRISPR-Cas kan men heel gericht gaan knippen in het DNA van een cel. Zo kan men bijvoorbeeld niet alleen de genen uit de cel verwijderen die ernstige ziektes veroorzaken. Maar met de CRISPR-techniek kan men ook genen in het DNA van een cel gaan plakken. Een 'cut en paste'-mogelijkheid dus op DNA-niveau. En met CRISPR-Cas heeft men een techniek in handen waarmee men heel precies genen kan gaan wegknippen, om deze vervolgens door andere genen te gaan vervangen. Een soort 'copy-paste'-mogelijkheid voor het DNA. Men kan er niet alleen de erfelijke ziektes mee behandelen, maar ook de erfelijke eigenschappen mee aanpassen. Hiermee krijgt men de mogelijkheid om de blauwdruk van alle levensvormen op aarde te herschrijven. Heeft een organisme een ongewenste erfelijke eigenschap, dan knipt men die ongewenste eigenschap uit het DNA. Als men een eigenschap wil gaan toevoegen, dan zorgt men dat het organisme juist díé voortplantingscellen maakt, waaraan het DNA voor die eigenschap is toegevoegd. CRISPR-cas9 leent zich er goed voor om heel precies bepaalde genen uit te schakelen en te ervaren wat het effect daarvan is op het functioneren van het organisme. Dit alles is en blijft gebaseerd op iets dat bacteriën en archaea in de loop van miljoenen jaren als afweersysteem tegen virussen hebben ontwikkeld.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.