KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHersenmist

Als men snel is afgeleid van de taken die men op zeker moment in het leven heeft uit te voeren. Als men vergeetachtig en bovendien voortdurend moe is. En als men ook nog eens moeite heeft om zich te focussen? Dan heeft men mogelijk last van 'brain fog', oftewel hersenmist. Men heeft dan een verlaagde cognitieve vaardigheid. Er is dan niet zozeer alleen een gebrek aan kennis aanwezig, maar ook een gebrek aan het vermogen om ter oplossing van een probleem te interveniëren tussen de kennnis die men heeft . Het falen van het anders zo normale rationele bevattingsvermogen wat men heeft, zal dan gepaard kunnen gaan met verschijnselen van geagiteerdheid somberheid, angstigheid, schrikachtigheid, gedesoriënteerdheid en een milde vorm van depressiviteit en/of motivatie-ontstentenis. Hersenmist is zondermeer een moeilijk te bevatten kwaal. En voor de patiënt is deze kwaal ook nogal gênant. Dit is het geval wanneer men door deze kwaal nogal onverstandige keuzes maakt, of zich onhandig opstelt.

Buiten de psychische symptomen die bij deze kwaal tot uiting komen, doen er zich ook een flink aantal fysieke symptomen van deze kwaal voor. Zoals slaapproblemen; duizeligheid; lichamelijke slapte; hoofdpijn; maag- en darmproblemen; allergieën en anafrodisie.

De oorzaak van hersenmist wordt wel eens gezocht in een slechte voedingswijze. Maar als men goed en gevariëerd eet, zal men daar de oorzaak van hersenmist niet gauw in kunnen vinden. Iets waarin men dan wel de oorzaak in zou kunnen vinden, is de kwaliteit van de slaap die men normaliter ondergaat. Een goede kwaliteit van slaap houdt ook in dat deze lang genoeg is, d.w.z. zo'n 8 uren in totaliteit (maar ook vooral niet veel meer!). Mensen die hier over het algemeen lang niet aan toe komen en mensen die niet diep genoeg slapen, zullen meer aan hetzij inspanning, hetzij ontspanning moeten doen. Mocht men ondanks ampele pogingen nog steeds niet tot een oplossing van de hersenmist kunnen komen, dan wordt het hoog tijd dat men eens advies gaat inwinnen bij een arts. Vooral ook als men over een apert gebrek aan energie beschikt.

Het kan zijn dat men dan psychisch overspannen is, of zelfs dat men onderhevig is aan een 'burn out', of dat men last heeft van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Het herstel daarvan zal zelfs onder deskundige begeleiding veel tijd kunnen gaan innemen. Maar het is ook goed mogelijk dat men dan leidt aan een probleem met de eigen lichamelijke hormoonhuishouding. Daarbij valt te denken aan een tekortschietende werking van de bijnier, door een langdurige wijze van blootstelling aan stress. Of aan hypothyreoïdie. Ook kan men dan last hebben van de ziekte van Lyme. Een aandoening die ook kan samengaan met hersenmist, is migraine.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.