KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHSlaapwijzer voor een wijze wijze van slapen.

"Slaap wijzer met behulp van een slaapwijzer met slaapadviezen!" Met dit motto zouden velen hun voordeel kunnen gaan doen. De betreffende slaapadviezen zijn op deze webpage opgesteld en beschikbaar gesteld voor iedere slechte slaper. Maar ook voor iedere iets minder slechte slaper.

Waarom?...Omdat hele volkstammen niet goed slapen. En dus beter zouden kunnen slapen. Namelijk door betere slaapgewoontes aan te nemen. En door te profiteren van de adviezen van andere mensen op dit gebied. Ieder mens, dus iedere slaper, heeft zijn eigen kennis en inzicht op dit gebied. Maar zolang men die kennis niet op de een of andere wijze aan andere mensen laat weten, hebben die andere mensen niets aan al de kennis die er voor hen beschikbaar is op dit gebied. Maar waarom is een goede, of een wijze, wijze van slapen dan eigenlijk zo belangijk voor mensen? En nog sterker: waarom is het überhaupt belangrijk om iedere dag minstens eenmaal te gaan slapen?

Zonder er ook maar enigszins mee te willen gaan suggereren hier een uitputtende lijst van redenen voor het nut van slapen te hebben willen gaan opstellen, wordt hier toch een aantal argumenten naar voren gehaald om er het grote belang van slapen mee te gaan onderstrepen.

Zoals iedereen wel weet, is het na een dag van fysieke inspanningen voor het lichaam nodig om tot rust te komen. Dat lukt nu eenmaal het beste als men tijdens het rusten in slaap valt. Maar niet alleen dat, ook op psychisch gebied is het van het grootste belang dat men door middel van het vatten van de slaap tot relaxatie van de hersenen komt. Als men een dag wel zou rusten, maar niet zou slapen, zal men lichamelijk eerder vermoeid blijken te raken. En door slaaptekort zal men dan ook psychisch tot minder grote prestaties in staat blijken te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch "gaat de kachel dan eerder uit". Als men niet slechts één nacht, maar zelfs twee nachten achterelkaar, niet of nauwelijks zou slapen zou men op zeker moment zelfs slaapdronken kunnen worden. Dus "dronken" van slaaptekort. Hier moet men erg mee oppassen! Want dat kan levensgevaarlijk zijn! Met name wanneer men in die toestand een auto (of een machine) moet besturen. Het geeft eenzelfde soort gewaarwording als wanneer men sterk door alcohol beneveld is geworden. In die toestand kan men voor de eigen veiligheid, maar met name ook voor andermans veiligheid, beter maar stoppen met hetgeen waarmee men bezig is.

Als men te weinig slaapt, is dat eveneens niet goed voor respectievelijk: het humeur; de stemming en het geluksgevoel van mensen. Een tekort aan slaap is ook nog eens bijzonder slecht voor de relatie die men met andere mensen heeft. In een dergelijke toestand valt het nu eenmaal niet mee om sociaal voldoend acceptabel met andere mensen om te gaan. Door slaaptekort neemt de weerstand tegen ziektekiemen ook af. Het kan de algemene gezondheid schaden. En de stofwisseling kan er zozeer door uit evenwicht raken, dat men op den duur corpulentie zal blijken te gaan ontwikkelen. Tijdelijk zullen ook de alertheid, de intelligentie en de creatieve vermogens minder goed uit de voeten komen bij mensen bij wie zich een tekort aan slaap voordoet.

Het is dus niet verstandig om niet, of zeer weinig, te slapen. Maar als de voornemens goed zijn, maar men desondanks niet kán slapen. Wat dan? Zou men dan niet gewoon naar de huisarts moeten gaan om hem/haar om een slaapmiddel te vragen? Is dat dan wijsheid? Ja, zolang dat de laatste mogelijkheid is om te kunnen slapen en zolang men maar slechts enkele keren van een dergelijk middel gebruik maakt, is dat in die situatie niet geheel onverantwoord. Een mens krijgt soms zoveel te verduren in zijn leven, dat er niet altijd meer een andere goede mogelijkheid voorhanden lijkt te zijn dan deze mogelijkheid om met de persoonlijke problemen om te gaan. Het probleem met dergelijke slaapmiddelen lijkt echter te zijn dat het "back-uppen" van de dagelijkse belevenissen tijdens de slaap niet goed lukt wanneer men na inname van die middelen eenmaal toch in slaap is gevallen. Deze middelen zou men dan ook beter niet, of zo kort mogelijk, moeten gaan gebruiken. Wanneer men op een bepaald moment in het leven met een groot probleem wordt geconfronteerd, is het inslapen (het in slaap vallen) niet altijd zozeer het grootste probleem, maar eerder het ontwaken op een te vroeg moment in de nacht. In het onderbewuste is men dan blijkbaar ook tijdens de slaap nog erg bezig geweest met het probleem. En dat is niet echt verkeerd, want juist op een dergelijk moment (wanneer men tijdens de nacht plotseling wakker wordt) ziet men soms ineens hoe men richting moet gaan geven aan de problemen. Wel kan het gebeuren dat men dan vervolgens iedere nacht om min of meer hetzelfde tijdstip wakker wordt. Dat is uiteraard wel lastig. Als dat dan ook het geval is, zou men juist in die specifieke situatie voor onderbreking van dat patroon kunnen gaan zorgen door het innemen van een slaapmiddel gedurende een of twee nachten.

In een situatie waarin iemand moe is, maar niet kan slapen, is vaak de maalstroom van gedachten die er in het hoofd van de betreffende persoon rondspookt, de factor die het in slaap vallen verhindert. Daar zou men dan ook een rem op moeten zetten......Maar hoe krijgt men dat voorelkaar?....Wel, eigenlijk heel eenvoudig, namelijk ten eerste door bewust minder frequent te gaan ademen. Want als men ligt na te denken, ademt men als vanzelf veel vaker dan wanneer men niet ligt na te denken. Door minder vaak te gaan ademen, kan men van de andere kant ook het denkproces iets indammen. Door minder frequent te gaan ademen, bevordert men overigens ook nog eens de algemene gezondheid. Want men raakt dan ook iets minder van het, voor de zuurstofvoorziening van de lichaamsweefsels zo belangrijke gas kooldioxide kwijt. Meestal lukt het best wel goed om het denkproces op deze wijze iets in te gaan dammen. En ten tweede kan men de maalstroom van gedachten proberen in te gaan dammen door in gedachten de spieren van alle lichaamsdelen stuk voor stuk bewust te gaan ontspannen. Bijvoorbeeld beginnend bij de voeten en de benen, tot men uiteindelijk op de kruin van het hoofd is aangekomen. Door die betreffende lichaamsdelen stuk voor stuk roerloos stil te laten liggen en in gedachten "zwaar" te laten worden, zal men een weldadig gevoel van rust over zich heen voelen komen.

Maar er zijn ook omstandigheden waarin ook dat de slaap niet doet vatten. In dat geval bent u over de slaap heen, of juist nog helemaal niet slaperig genoeg om in slaap te vallen. In die situatie kan men maar het beste de poging om te gaan slapen gaan staken, door uit bed te gaan stappen. En door vervolgens niet eerder weer naar bed te gaan dan dat men echt slaperig is geworden. Om slaperig te worden zou men, met enkele warme plaids over zich heen getrokken, onderuit hangend op de bank kunnen gaan zitten terwijl men een weinig enerverende bezigheid gaat verrichten. Zoals het lezen van een saaie tekst, of het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Ook zou men zich kunnen gaan aankleden om buitenshuis een flinke nachtwandeling te gaan maken (voorzover dat voor de eigen veiligheid tenminste geen probleem is).

Maar als ik 's nachts een tijdlang uit bed ga, rust ik die nacht niet goed uit, zult u zeggen. Vanzelfsprekend zult u op een dergelijke nacht minder lang de gelegenheid hebben om uit te rusten. Maar als u na afloop van die onderbreking toch nog in staat zult zijn om enkele uren te slapen, zult u veel minder geradbraakt blijken te zijn dan wanneer u de gehele nacht in bed bent blijven liggen woelen zonder ooit echt in slaap te zijn gaan vallen.

Overigens, als u tijdens een bepaalde nacht niet of slecht in slaap blijkt te kunnen vallen, is dat geen al te groot probleem. Tenminste voorzover u de nacht daarop wel vlug in slaap zal blijken te vallen (wat dan doorgaans ook wel het geval is). Het is trouwens een wijd verbreid misverstand dat mensen 's nachts beslist minimaal acht uren zouden moeten slapen. Veel mensen hebben dat echt niet nodig. Maar als men duidelijk korter slaapt, zal men wel vaker overdag behoefte blijken te hebben aan een kort dutje. Het nemen van een dutje, op een vaste tijd overdag, is trouwens so wie so een goede gewoonte. En als men dat doet op het moment dat men (bij wijze van spreken) omvalt van de slaap, hoeft dat ook niet veel tijd te nemen. Van een dutje van 10 minuten blijkt men zelfs al heel goed op te kunnen knappen.

Soms gaat men naar bed om te gaan slapen omdat men fysiek moe is, of omdat het gewoon tijd is om te gaan slapen, maar na een tijdje te hebben liggen woelen blijkt dan dat men in het geheel niet slaperig is. Dit terwijl dat op dat uur van de dag eigenlijk wel verwacht zou moeten worden. Als dat geval zich voordoet, is dat redelijk vaak een gevolg van het feit dat men cafeïne met een drank; met voedsel; of met medicijnen heeft binnen gekregen. Te denken valt dan aan koffie; coca cola; thee; ijsthee; groene thee; chocolademelk; een energiedrank (zoals Red Bull); chocolade; koeken of cakes die bedekt (of gevuld) zijn met chocolade; ijs met chocolade; ijs met koffiesmaak; cafeïnebevattende pijnstillers; anti-griepmiddelen; bepaalde afslankmiddelen; enz. Ook al hoefde u dit soort producten voorheen nooit te mijden, omdat u geen inslaapproblemen had na het innemen hiervan, dan nog kan dat probleem zich soms plotseling ineens wel blijken te hebben ontwikkeld. In het vervolg zult u die producten dus beslist wél moeten proberen te mijden.

Om slaperig te worden, zou men er ook voor kunnen kiezen om zich de hoofdhuid op de kruin een minuut of twintig te (gaan laten) masseren. Dat is een wonderlijk goede, maar wel wat vermoeiende manier om slaperig te worden. Zorg er dan echter wel voor dat u meteen op het moment dat u slaperig wordt, ook werkelijk gaat slapen. Want anders zult u later weer over de slaap heen blijken te zijn.

N.B. Om iets meer over de gevolgen van bepaalde gezondheidskwalen op slaaptekort te weten te komen, klikt u op de voorgaande link.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.